our-lady2.jpg

´Diabol obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral´ - nedovoľ, aby na teba útočil!

789
Zuzana Smatanová
AltKAT

Diabol je ten, ktorý nám nesmierne rád kradne našu radosť. Hovorí sa, že máme byť bdelí a ostražití pred jeho útokmi, nástrahami a pokušeniami. Jedným zo špecifických útokov, ktorými nás napáda, je tzv. "diabolský útlak". Ten zahŕňa viac pôsobenie zlého zvonka. Charles D. Fraune píše: "Diabolský útlak je vlastne útokom zlého prostredníctvom vecí, ktoré ovplyvňujú život človeka zvonka." 

Renomovaný exorcista Fr. Chad Ripperger tvrdí, že "diabolský útlak môže mať podobu nevysvetliteľných finančných ťažkostí, ako napríklad neschopnosti získať zamestnanie aj napriek odbornej kvalifikácii a množstvu podaných žiadostí o zamestnanie, alebo podobu okamžitej výpovede bez zjavného dôvodu""Útlak sa môže prejaviť a zapríčiniť chronický úpadok vlastníctva (majetku, peňazí...) dotyčnej osoby a to aj napriek jej primeranému a rozumnému úsiliu správne a dobre ho spravovať." (Fraune) K ďalším účinkom útlaku, ktoré exorcisti spomenuli, patrí nesúlad v manželstve, choroby bez prirodzeného vysvetlenia, rozbitie priateľstiev atď... všetko s cieľom odstaviť danú osobu do izolácie. Je nesporné, že diabolský útlak je útokom zlého, namiereným proti nám, no napriek tomu indikuje jednu pozitívnu vec: "skúsenosti z tejto kategórie útlakov sa poväčšine označujú za pozitívne; Pán Boh tak totiž chráni dotyčnú osobu pred inými, oveľa horšími formami diabolských útokov. "Výsledkom tejto ochrany je, že nakoľko sa diabli nemôžu dostať do človeka ako oni chcú, napádajú ho inou formou." (Fraune). Inými slovami, keďže sa diabol nemôže k tebe dostať zvnútra, do svätyne tvojej duše, hľadá, ako by ťa napadol a zaútočil na teba zvonka v nádeji že ťa oslabí, zneistí a urobí vnímavejším na jeho vnútorné útoky. S diablom je to presne tak, ako sa píše v Písme, že "obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral", no v tomto prípade ide o zbabelého leva, pretože čaká, aby mohol zaútočiť vtedy, keď sme najslabší.

 

Milí priatelia, znie vám to povedome? Prežívate aj vy niečo podobné vo svojom živote?

Ak sa vám takéto nadprirodzené veci dejú v živote, či už v práci, s financiami, vzťahmi a podobne, vždy je tu niekto ku komu môžeme ísť, kto nás ochráni a kto sa postaví proti týmto útokom. Kedysi nás nabádali, aby sme v prípade, že sa niekde deje niečo zvláštne, zavolali ´vyháňača duchov´, no ja nehovorím o ňom, ale o tom, že máme zavolať do tejto situácie Ženu, ktorú voláme "Vežou Dávidovho mesta", ktorú voláme "Pannou Najmocnejšou" - áno, hovorím o Preblahoslavenej Panne Márii, našej Matke

V súvislosti so svojou službou exorcistu páter Ripperger vysvetlil, že v jednom prípade "sa snažil vyhnať zlého ducha, pôsobiaceho cez majetok osoby, a podarilo sa mu donútiť diabla prezradiť, že má dovolené len vniesť chaos a zmätok do príslušného majetku, no nemá naň žiadne právo. Ďalej prezradil, že na to, aby sa zlomila jeho moc nad majetkom človeka treba aby tento človek jasne prehlásil svoju právomoc nad týmto svojím vlastníctvom. Napokon diabol pátrovi povedal, že jeho pôsobenie cez majetok dokáže úplne zablokovať len úkon zasvätenia majetku a všetkého čo človek vlastní Preblahoslavenej Panne Márii. Podľa modlitby sv. Ľudovíta de Montfort pre všetkých, čo sa celkom zasväcujú Preblahoslavenej Panne Márii, napísal páter Ripperger modlitbu zasvätenia vonkajších dobier Prebl. Panne Márii; okrem iného o nej hovorí, že ľuďom, ktorí ju používajú, už priniesla veľa dobrého ovocia." (Fraune) 

 

Modlitba, ktorú p. Ripperger zostavil, sa nazýva "Zasvätenie vonkajších dobier človeka Preblahoslavenej Panne Márii".

Je to úžasná modlitba, v ktorej človek odovzdáva a zveruje ochranu svojich vonkajších dobier, vrátane zdravia, financií, vzťahov, vlastníctva, majetku a kariéry do starostlivosti našej Prebl. Matky a zároveň jej dáva právo disponovať nimi. Prosí ju, aby ich tak chránila, aby sa ich zlý "nemohol dotknúť". Aj keď vo svojom živote nepozoruješ znaky diabolského útlaku, pokorne ťa žiadam a dôrazne povzbudzujem, aby si sa modlitbu, ktorú p. Ripperger zostavil, modlil. Prebl. Matka totiž vidí aj veci, ktoré my nevidíme. Náš nepriateľ je slizký ako had a Panna Mária nás chce pred ním ochrániť a rozšliapať mu v našom živote hlavu.

Drahí bratia a sestry v Kristovi, aká to radosť a útecha, že môžeme svoj život - všetky jeho aspekty - zveriť do ochrany našej nádhernej a dokonalej duchovnej Matke, ktorá nás nekonečne miluje; ako tvrdí sv. Alfonz de Liguori, ´miluje nás viac ako všetci anjeli a svätí dokopy!´ Povzbudzujem vás, aby ste si naozaj našli čas a pomodlili sa modlitbu Zasvätenia vonkajších dobier Panne Márii (celý text Zasvätenia je nižšie). Sám som videl, aké úžasné veci sa diali v životoch tých, čo tak urobili. Nech Panna Mária spolu so svojím Najčistejším Ženíchom, sv. Jozefom, chráni vás, vaše rodiny a všetky vaše vonkajšie dobrá pred zákernými útokmi zlého ducha!

Ak chcete vedieť viac o ochrane vás samotných pred útokmi zlého ducha, doporučujem knihu (kópiu): “Slaying Dragons: What Exorcists See & What We Should Know” (Draci, čo zabíjajú: čo exorcisti vidia & čo máme vedieť my) od Charlesa D. Frauneho. Výborne sa z nej dá naučiť ako rozpoznať a brániť sa nástrahám nášho spoločného nepriateľa, no ešte dôležitejšie je, že sa naučíme ešte bližšie sa primknúť k nášmu Otcovi, ktorý nás s láskou opatruje ako svojich milovaných synov a milované dcéry!

Nech nad vami ustavične bdie a nech vás vždy a všade ochraňuje Panna Mária!

 

Zasvätenie vonkajších dobier Preblahoslavenej Panne Márii (text modlitby; voľný preklad) 

"Ja, (...meno...), nehodný hriešnik, si v Tvojich rukách dnes obnovujem a potvrdzujem krstné sľuby; navždy sa zriekam satana, jeho pýchy a zlých skutkov, a celý sa odovzdávam Ježišovi Kristovi, Vtelenej Múdrosti, aby som dokázal niesť za Ním svoj kríž po všetky dni svojho života a aby som Mu bol vernejší než doposiaľ.

Pred očami celého neba si Ťa dnes, ó Mária, volím za svoju Matku a Vládkyňu.       

Vo vedomí, že mám právo na svoje vonkajšie dobrá, v minulosti, prítomnosti a budúcnosti, odovzdávam ich, aj právo nad nimi, do Tvojich rúk, moja Nebeská Matka, vrátane zdravia, financií, vzťahov, vlastníctva, majetku, mojej práce a mojich pozemských úspechov, všetkého, čo mi patrí. Odovzdávam Ti, Panna Mária, aj právo disponovať so všetkými týmito terajšími dobrami, ale aj dobrami v budúcnosti, a to bez výnimky, podľa Tvojho rozhodnutia, na väčšiu Božiu slávu v tomto čase, aj vo večnosti.

Do Tvojich rúk, Panna Mária, zverujem vo svojom vnútri všetko, čo mi patrí z vonkajšej stránky; ochraňuj všetky moje vonkajšie dobrá pred zlým duchom, aby tento vidiac, že všetko patrí Tebe, nemohol sa ničoho z toho dotknúť.

Prijmi, ó dobrá a verná Panna, tento drobný prejav úcty a vďaky za všetko, čo Večná Múdrosť zverila do pôsobenia Tvojej materinskej lásky voči mne; v bázni sa skláňam pred mocou, ktorú dávate poznať úbohému hriešnikovi a vzdávam vďaku za privilégiá, ktorými Ťa v plnosti obdarila Najsvätejšia Trojica. Celkom dôverujúc v prozreteľnostnú starostlivosť Boha Otca a v Tvoju materinskú starostlivosť, Panna Mária, Ti zverujem starostlivosť o všetky potrebné veci v mojom živote a verím Ti, že ma nikdy neopustíš. Bože Otče, čoraz viac vo mne zveľaďuj dôveru v Matku Tvojho Syna; Panna Mária milosrdnej lásky, obdar ma dokonalou a bezhraničnou dôverou v prozreteľnost Tvojho Syna.

Amen."

 

DISKUSIA k článku