russia-appatition-14-800x445-1.jpg

Mimoriadna moc zvláštnej modlitby za vyslobodenie duší z očistca

19,175
Zuzana Smatanová
AltKAT

K plnomocným odpustkom a sv. omšiam s prosbou o pomoc pre našich zomrelých existujú určité zvláštne modlitby za vyslobodenie duší našich milovaných blízkych z očistcových múk. Počas roka jestvujú špecifické obdobia, kedy sú nasledujúce modlitby najúčinnejšie. Na Veľký piatok môže byť z očistca vyslobodených viac duší. Duše v očistci potrebujú našu pomoc, na to nikdy nezabúdajme! Vytvorme teda mocou svojej modlitby nerozlučné puto, vďaka ktorému sa staneme účastnými na Spoločenstve svätých.

 

Veľkopôstna modlitba pred krížom ´Klaniam sa ti presvätý kríž´:

"Klaniam sa ti, prevzácny a presvätý Kríž, zdobený prebodnutými svätými rukami a nohami môjho Pána Ježiša Krista a sfarbený Jeho drahocennou Krvou. Klaniam sa Ti, môj Bože, ktorý si na tomto Kríži za mňa zomrel. Amen.

Otče náš ... Zdravas´ Mária ... Sláva Otcu; Odpočinutie večné ...

Keď sa túto modlitbu s úprimnou nábožnosťou pomodlíš 33-krát na Veľký piatok, z očistca sa vyslobodí 33 duší, tak isto aj 2. novembra a na Vianoce 25. decembra. Ak sa ju pomodlíš 50-krát každý piatok, vyslobodí sa 5 duší.

 

Modlitba za tých, čo v tento deň zomierajú: 

"Ó, najmilostivejší Ježišu, ktorý horíš nehasnúcou láskou k dušiam, prosím Ťa pre smrteľné muky Tvojho Najsvätejšieho Srdca a pre bolesti Tvojej Nepoškvrnenej Matky, očisti svojou Krvou všetkých hriešnikov na zemi, ktorí v smrteľných mukách dnes zomierajú. Srdce Krista, ktorý za nás zomieral na Kríži, zmiluj sa nad zomierajúcimi. Amen."

3-krát Zdravas´ Mária