tmp_30cebaf5-bfdb-46b5-b24f-eaf677a39880-810x500.jpeg

Je pápež František naozaj pápežom? LifeSiteNews odpovedá

283
Neutral

Páter Murr, rozprávajúc o rozhovoroch, ktoré viedol v súkromí so svojimi spolubratmi kňazmi, priznal, že sám je zmätený a má strach z tejto otázky. “Ľudia sa boja,” hovorí. “Laici, ktorých poznám…, mnohí z nich, aj kňazi, sa boja k tejto téme vôbec pristupovať. Mnohí kňazi… sa obávajú odplaty za akýkoľvek názor, ktorý by vyslovili. A my’sme tak trochu svedkami toho,’že taký je práve tento pontifikát."” 

McLeanová spomína, ako sa cítila počas mimoriadnej synody o rodine v roku 2014, keď médiá tvrdili, že biskupi diskutovali o“daroch”, ktoré homosexuáli prinášajú Cirkvi, a o svätom prijímaní pre tých, ktorí žijú v“neregulárnych” zväzkoch. Pripomínajúc svoj prvotný šok a nakoniec úľavu, že sa mediálne správy ukázali ako nepravdivé, uvádza: “Od [synody] viem, že s týmto pápežstvom niečo nie je v poriadku.”

Rozprávajúc o tri možnosti okolo neplatnosti súčasného pontifikátu, Murr začína zmienkou o otázke odstúpenia Benedikta XVI’a venuje sa dohodám uzavretým pre voľby pápeža, pričom pripomína, že sv. Ján XXIII. nastúpil na pápežský stolec, pretože súhlasil, aby kardinál Domenico Tardini pôsobil ako jeho štátny sekretár.

Vzhľadom na Františka a úlohu svätogalskej mafie v konkláve v roku 2013 poukazuje na to, že “ste’v probléme”, ak svätogalská mafia spolupracovala na zvolení Františka a že “ak bol kardinál Bergoglio dohodnutý s touto mafiou, máme problém, pretože žiadny pápež… nemôže prijať zvolenie za pápeža s akýmikoľvek podmienkami.”

McLean sa vyjadril k zmätku, ktorý súčasný pontifikát vniesol do Cirkvi, a povedal, že protirečivé vyhlásenia pápeža sú také, že “je’takmer klišéépovedať, že pápež František sa poučil z Peronizmu.” 

“Pápež František povie tomu, ku komu’hovorí, čo chce počuť, ako to anekdotickým spôsobom robil argentínsky diktátor Peron,” pokračovala. Vzhľadom na príčiny Františkových’protirečení považuje za možnú túžbu byť “milovaný všetkými”. Naznačuje tiež, že František by si mohol protirečiť, aby si vynútil kontrolu nad ľuďmi, hoci objasňuje, že nechce byť bezcharakterná, keď túto možnosť predkladá. Naznačuje tiež, že Františkove’ protirečenia by mohli byť súčasťou plánu “vyspievať novú Cirkev”

Tiež poznamenáva, že “vyzdvihovanie pápeža Františka ako absolútneho monarchu” je desivé “zvláštnym spôsobom.”

“Je to”tak trochu obracanie stola, pretože”konzervatívci bezmyšlienkovite hovorili takéto veci,” pokračuje a pripomína, že konzervatívci obviňovali ľudí z kacírstva za nesúhlas s Jánom Pavlom II. počas jeho pontifikátu. Hovorí však, že takýto názor je “hlúpy”, keďže úlohou pápežstva v Cirkvi je chrániť depozit viery a zjednocovať Cirkev.

Páter Murr upozorňuje aj na “logistický problém”, ak František nebude pápežom vo svetle Benediktovej”decembrovej smrti, a to, že drvivú väčšinu kardinálov vymenoval František. McLean v reakcii na otcovu’pripomienku rozoberá aj kanonický problém pre tých, ktorí by tvrdili, že František nie je pápežom, a pýta sa “kto z nás má munus… povedať, či je pápež František pápežom alebo nie?”

S odvolaním sa na kanonické právo hovorí, že nikto nemôže stratiť svoj úrad v Cirkvi, pokiaľ sa nevyhlási, že ho skutočne stratil, čo musí urobiť samotná Cirkev. Priznáva však, že si nie je istá, čo kánon v tejto otázke znamená. “Nie je na mne, aby som povedala, že [pápež František je antipápež],” vyhlasuje. “Som laička… mám magisterský titul, a… je… mimo mojej platovej triedy povedať, že pápež František nie je… pápežom, alebo že pápež František je antipápež.”

Rozoberá aj ďalší problém s tvrdením, že František nie je pápež:

“Môže sa len domnievať, že pápež František je pápežom a zostane ním dovtedy, kým niekto, kto má túto autoritu, a úprimne… neviem si predstaviť, kto by to bol, okrem ďalšieho pápeža, nepovie, že nie je pápežom,” uvádza. “Ak sa nemýlim, jediná osoba, ktorá môže posúdiť pápeža Františka, je nasledujúci pápež.” 

Murr súhlasil s McLeanom a vysvetlil, že McLean’sa domnieva, že dôvodom zmätku okolo Františka je práve McLean. “Môj názor je, že František je pápež, a to”je problém,” vyhlasuje. Ponúka aj výhradu týkajúcu sa kardinálov, ktorých František vymenoval. 

“Nepodceňujte kardinálov, ktorí boli práve vymenovaní za kardinálov,” upozorňuje. “Nie všetci sú jedného názoru a pochádzajú z veľmi, veľmi odlišných miest sveta. To nemusia byť nevyhnutne jeho ‘ľudia.”

Priek zmätku, ktorý František zasial v Cirkvi, však majú páter Murr aj McLean nádej do budúcnosti. 

“Myslím si, že [z] celého tohto chaosu vzíde niečo veľké,”tvrdí Murr.“Myslím si, že z tohto chaosu vzíde poriadok. Myslím si, že na ňom”bude trvať väčšina kardinálov, ktorí budú hlasovať za budúceho pápeža.”

McLean, poukazujúc na účinky Traditionis Custodes, poznamenáva, že ľudia sa “zaujímajú o tradície Cirkvi kvôli Traditionis Custodes, alebo preto, že vnímali, aké kruté bolo … vykoreniť kvety, ktoré rástli možno v nesprávnej časti záhrady.” 

Murr tiež poukázal na prísľub nášho Pána, že Cirkev bude trvať až do konca čias, a povedal: “Toho’sa musíme držať, to’je pravda.”

“Nebude to’koniec Cirkvi a v skutočnosti’očakávam skutočné vzkriesenie. Možno práve to sme potrebovali.”Ďalej poznamenáva, že hoci by niekto musel preskúmať legitímnosť súčasného pontifikátu, zatiaľ musíme upierať zrak na Krista.

“Nepozerajte sa na to, na to“a iné, čo je znepokojujúce,” radí. “Je toho veľa znepokojujúceho a môžeme o tom hovoriť. Ale v konečnom dôsledku sa sústredíme na Krista. Tieto otázky, ktoré sme dnes nastolili, sú veľmi zaujímavé otázky a budú vyriešené.”

“Nemyslím si, že’sa toho dočkám,”dodáva a hovorí Westenovi a McLeanovi, že sú dosť mladí na to, aby videli odpoveď, a nazýva ju “úžasnou.”

“Možno je to očista, ktorú Cirkev tak veľmi potrebovala [posledných 50 alebo 60 rokov].” 

Faith & Reason je k dispozícii vo videu prostredníctvom LSNTV na YouTube, RumbleZakázané, adoprava tu na LifeSiteNews.

K dispozícii je aj v audio formáte na Acast. Ak si chcete predplatiť audio verziu na rôznych kanáloch, navštívte webovú stránku LifeSite’s Acast zde.

Vytvorili sme’špeciálny e-mailový zoznam pre túto reláciu, aby sme vás mohli každý týždeň upozorniť, keď zverejníme novú epizódu. Zaregistrujte sa teraz tak, že kliknete sem.