Pillen-810x500.jpg

Nový zákon v Nebraske chráni mladých ľudí so zmeneným pohlavím prostredníctvom nariadení o operáciách a liekoch

8
Kultúra života

V nedeľu vstúpil do platnosti zákaz mrzačiacich transgenderových operácií pre neplnoleté osoby a mimoriadne nariadenia obmedzujúce prístup k transgenderovým liekom, ktoré sa pridávajú k rastúcemu zoznamu celoštátnych nariadení na ochranu detí pred trvalým fyzickým a psychickým poškodením.

Legislatívny zákon 574, ktorý schválili zákonodarcovia štátu Nebraska a podpísal republikánsky guvernér štátu Nebraska. Jim Pillen v máji, vstúpil do platnosti v nedeľu a zakazuje transgenderové operácie pre neplnoleté osoby, ako je mastektómia a operácie pohlavných orgánov pre deti so zmeneným pohlavím, a tiež chráni nenarodené deti pred plánovanými potratmi v 12. týždni’ tehotenstva.

Čítajte: Guvernér Nebrasky podpísal zákon obmedzujúci transrodové mrzačenie detí, potraty po 12. týždni

Na základe legislatívy bolo hlavnému lekárovi Nebrasky, Dr. Timothymu Tesmerovi, nariadené vydať predpisy o používaní transrodových liekov, informoval vtedy LifeSiteNews.

Podľa znenia zákona zdravotníckym pracovníkom musí byť umožnené “predpísať schválené lieky blokujúce pubertu, medzipohlavné hormóny alebo oboje jednotlivcovi mladšiemu ako 19 rokov, ak má takýto jednotlivec dlhodobý a intenzívny vzorec rodovej nekonformity alebo rodovej dysfórie, ktorý sa začal alebo zhoršil na začiatku puberty” za určitých podmienok.

Tesmer bol v súlade s tým poverený stanovením “minimálneho počtu terapeutických hodín zameraných na rodovú identitu” a minimálnej čakacej lehoty pred tým, ako môže neplnoletá osoba podstúpiť transgenderové lieky, ako aj požiadaviek na informovaný súhlas.

Podľa nových nariadení, ktoré oznámilo štátne ministerstvo zdravotníctva a sociálnych služieb, musia teraz neplnoletí, ktorí chcú transgenderové lieky, absolvovať 40 hodín “klinicky neutrálnej” terapie, aby mohli byť schválení, uviedla agentúra Associated Press reportovala. 

Ako už LifeSiteNews podrobne informoval, okrem vytvárania falošnej reality, že je možné zmeniť’pohlavie, boli transgenderové operácie a lieky spájané s trvalým fyzickým a psychickým poškodením, vrátane kardiovaskulárnymi ochoreniami, stratou hustoty kostí, rakovinou, mŕtvica a krvné zrazeniny, neplodnosť, a suicídium.

Nehľadiac na to, že identifikácia transrodovosti medzi deťmi v posledných rokoch prudko vzrástla a miera chirurgického zmrzačenia neplnoletých astronomicky stúpla. Tento jav sa zhoduje s tým, že malé deti v celej krajine sú aktívne povzbudzované vo svojich triedy aby prijali “transgenderovú,” “rodovo fluidnú,” alebo “nebinárnu” identitu.

Mnohé štáty vedené republikánmi reagovali zavedením zákazov alebo obmedzení mrzačiacich zákrokov pre deti.

Jen minulý mesiac, ako informoval portál LifeSite, lekári z Washingtonskej univerzity’Transgender centra pri St. Louis Children’Hospital v štáte Missouri boli nútení prestať distribuovať škodlivé blokátory puberty a sterilizujúce hormóny na kríženie pohlaví po tom, čo republikánsky guvernér štátu’podpísal zákon zakazujúci tieto lieky pre deti.

ČÍTAJTE: Nemocnica v Missouri prestala po nadobudnutí účinnosti nového zákona podávať deťom transgenderové hormóny

Ale zatiaľ čo štáty ako Missouri a Nebraska sa rozhodli chrániť deti, niektoré štáty vedené demokratmi sa vydali opačným smerom. V štáte Maine guvernér nedávno podpísal zákon, ktorý povoľuje podávanie hormónov deťom rôzneho pohlavia aj bez súhlasu rodičov.