Čile ocenené za odmietavý postoj k potratom a najnižšiu úmrtnosť matiek v Latinskej Amerike

4,310
Kultúra života

1. marca, 2011 (LifeSiteNews.com) - Čilská vláda dostala Medzinárodnú cenu za ochranu života pre svoj radikálny prístup k odmietaniu potratov, ktorý je sprevádzaný aj najnižšou úmrtnosťou matiek v Latinskej Amerike.

Medzinárodný výbor pre ochranu života, ktorý v súčasnosti reprezentuje 30 nevládnych organizácií zablahoželal prezidentovi Sebastiánovi Pinerovi a všetkým obyvateľom Čile za vynikajúce výsledky v oblasti ženského zdravia a rešpektovania práva na život.

Výbor zvlášť vyzdvihol program Čile rastie s tebou, ktorý "znamená chránenie zdravia detí a pomoc rodičom pri ich výchove. Chceli by sme zablahoželať Čile za dôležitý impulz, ktorý tento program udal už na začiatku a sprostredkúva uvedomenie si hodnoty nenarodeného dieťaťa, ktoré sa automaticky stáva členom rodiny a potrebuje starostlivosť a ochranu."

Ako LifeSiteNews informoval v decembri minulého roku, program Čile rastie s tebou povzbudzuje obyvateľov, aby rešpektovali nenarodené životy a propagovali tieto myšlienky ukážkami plodu ešte vnútri maternice.

"Moje dieťa počuje a vníma svet rovnako ako ja. Sme prepojení!" povedala nám jedna z opýtaných matiek a zazneli tiež výroky ako Vláda nás vyzýva k ochrane detí."

Napriek častým vyhláseniam skupín podporujúcich potraty, že legálne prerušenie tehotenstva je nevyhnutné na ochranu ženy pred nebezpečenstvom pri pôrode, Medzinárodný výbor pre ochranu života poukázal, že Čile dosiahla najnižsiu úmrtnosť matiek v celej Latisnekj Amerike. Viac obyvateliek malo celkom bezpečný a plynulý pôrod. Tento obrovský pokrok dáva príklad ostatným krajinám, ktoré sa chcú dopracovať k nižšej úmrtnosti matiek, kľúčovému prvku miléniových cieľov OSN (UN Millenium Development Goals).

"Skvalitňovanie ženského zdravia a rešpektovanie ľudského života sú kľúčovými prvkami pre všetky krajiny, ktoré chcú dosiahnuť skutočný pokrok." poznamenala Julia Cardenalová, jedna z adresátiek listu prezidentovi.

Potrat je v Čile ilegálny, a to aj napriek tomu, že vláda Michelle Bacheletovej legalizovala v posledných rokoch "tabletku po". Navyše, antikoncepčné prostriedky, ktoré môžu spôsobiť aj potrat, sú v Čile tiež dostupné.

 

DISKUSIA k článku