Pápež: Kresťanskí politici nemôžu pred obranou manželstva ustúpiť

17,623
Kultúra života

VATIKÁN, 26. september 2012 (LifeSiteNews.com) – „Rôzne oblasti záujmu ľudí zapojených do verejného života sa od seba neodlišujú, ale sú hlboko prepojené a všetky rešpektujú transcendentnú dôstojnosť ľudskej bytosti,“ adresoval pápež vo svojom príhovore v septembri skupine kresťanských politikov.

„Obrana ľudského života preto nie je oddelená od obrany prirodzeného manželstva. Odmietanie potratu, eutanázie a eugeniky je v skutočnosti pretkané s rešpektovaním manželstva ako nerozlučného spojenia muža a ženy a je základom komunity rodinného života.“ 

„Je to práve rodina založená na manželstve a otvorenosti životu, kde ľudské bytosti prežívajú zdieľanie, úctu a pravú lásku, ktorú dávajú aj dostávajú, či už ide o deti, chorých, starých. Všetci potrebujú solidárnosť.“

Pápež Benedikt XVI. vo svojom príhovore Kresťanskému demokratickému hnutiu vyhlásil, že „skutočný pokrok ľudskej spoločnosti sa nemôže vzdať politiky zameranej na ochranu a podporu manželstva a spoločenstva z toho vyplývajúceho.“

„Rodina založená na spojení muža a ženy navyše utvára hlavné a najvýznamnejšie miesto pre vzdelanie človeka.“

„Preto teda rodina, základná bunka spoločnosti, je koreňom, ktorý nevyživuje len jednotlivca, ale aj samotné základy spoločenského spolužitia.“

Pápež vo svojom príhovore citoval Jána Pavla II., ktorý vyhlásil, že medzi ľudské práva patrí aj „právo na život v zjednotenej rodine a v morálnom prostredí priaznivom pre rast osobnosti dieťaťa.“

Pápež tiež poukázal na ekonomickú situáciu. Podľa neho je to príležitosť pre položenie nových etických základov, ktorých nedostatok spôsobil súčasnú celosvetovú krízu. „Hlavným a nevyhnutným cieľom ich politickej a finančnej práce musí aj naďalej zostať hľadanie spoločného dobra, ktoré je založené na neodcudziteľnej dôstojnosti ľudskej osoby.“

Benediktov prejav sa niekomu môže javiť ako pokus poopraviť rast sekularizačného trendu v Kresťanskom demokratickom hnutí. Od jeho vzniku  začiatkom 19. storočia, ktorý bol viac-menej odpoveďou na antiduchovný sekularizmus Francúzskej revolúcie a neskôr nástup marxizmu, politické hnutie kresťanských demokratov pomaly skĺzlo k pôvodným princípom, proti ktorým na začiatku svojho vzniku stálo.

V 70. rokoch tento trend uviedla koalícia kresťanských demokratov a komunistov v Taliansku. Potrat bol legalizovaný roku 1978. Odvtedy množstvo kresťanských politických strán ako aj politikov naprieč celou Európou podporovali cieľ homosexuálneho politického hnutia zrovnoprávniť homosexuálne zväzky s prirodzeným manželstvom.

Odklonenie sa hnutia od pôvodného náboženského základu podčiarkuje aj viacero zmien jeho názvu. Medzinárodná organizácia najskôr začala ako Svetová únia kresťanských demokratov, v roku 1983 sa zmenila na Medzinárodných kresťanských demokratov a v roku 2001 nakoniec prijala svoj súčasný názov, Medzinárodní stredoví demokrati. Potrat bol pod taktovkou vedenia vlády kresťanskými demokratmi a konzervatívnymi premiérmi legalizovaný v Belgicku, Taliansku, Francúzsku, Holandsku a Maďarsku.