Darca spermií, otec 43 detí, nositeľom genetickej poruchy

2,768
Kultúra smrti

Kodaň, 25. september 2012 (LifeSiteNews.com) – V Dánsku bol odhalený prípad muža, ktorý daroval spermie v 10 rôznych krajinách na 14 rôznych klinikách, kde sa vykonáva umelé oplodnenie in vitro (IVF). Stal sa tak otcom 43 detí a najmenej u piatich z nich sa vyskytla genetická porucha, ktorej je darca nositeľom. Tomuto mužovi bolo umožnené pokračovať v darcovstve, a to napriek dánskym predpisom, ktoré obmedzujú možnosť darovania spermií jedným darcom 25-krát.

Zatiaľ nie je známe, u koľkých detí sa vyvinula neurofibromatóza typu I. Je to nervové ochorenie, ktoré spôsobuje, že okolo nervov sa tvoria nezhubné nádory. Výsledkom je skolióza, problémy s očami, ťažkosti s učením a epilepsia.

Klinika Nordisk Cryobank priznala, že tento incident sa stal v následku nedostatočného testovania.

Peter Bower, generálny riaditeľ kliniky, povedal pre tlačovú agentúru AFP, že dánske zákony týkajúce sa dôvernosti informácií mu nedovoľujú uviesť informácie o veku alebo národnosti týchto detí. Švédska národná spravodajská agentúra však zistila, že najmenej 18 detí vo Švédsku a Nórsku bolo počatých použitím spermií toho istého muža, označeného ako „darcu 7042“.

Klinika pripustila, že už v roku 2009 sa vedelo, že aspoň jednému z detí, ktoré muž splodil, bolo diagnostikované spomínané ochorenie. Napriek tomu však klinika nepodnikla žiadne kroky. „Náš tím lekárov a náš genetik tomuto prípadu venovali pozornosť, ale usúdili, že nebol dostatočný dôvod na podozrenie, že za ochorením je darca. Kvôli tomu sa neprestali používať jeho spermie,“ povedal Bower.

Na to zareagovalo dánske zdravotníctvo možnosťou darovať spermie jedným darcom už len 12-krát, pričom toto nariadenie bude platiť od 1. októbra.

Odkedy sa rozšírilo IVF a iné metódy umelého oplodnenia, zákonodarcovia po celom svete bojujú s etickými a praktickými problémami, ktoré tieto praktiky prinášajú. Stanovisko katolíckej cirkvi je jasné: takmer všetky metódy umelého oplodnenia, ktoré sú už bežne v komerčnej ponuke, sú „skutočne hriešne.“ Buď kvôli tomu, že odopierajú dieťaťu právo na prirodzené počatie a pôrod v rámci vlastnej biologickej rodiny, alebo kvôli tomu, že mnoho takýchto detí príde po umelom oplodnení o život.

Čo sa týka situácie v USA, ročne sa vďaka darcovstvu spermií narodí od 30 - 60 tisíc detí. Napriek tomu neexistuje žiadna národná organizácia, ktorá by mala prehľad o tom, kto je s kým príbuzný.

Štúdia z roku 2010, ktorú vykonal výbor s názvom Commission on Parenthood, objavila súvislosť medzi darcovstvom spermií a dlhodobými problémami s depresiou, kriminalitou a užívaním drog. Štúdia s názvom „Meno môjho otca je darca: Nová štúdia o mladých počatých vďaka darcovstvu spermií,“ zistila, že mladí ľudia, ktorí boli počatí prostredníctvom umelého oplodnenia sú „viac zmätení a cítia sa viac izolovaní od svojich rodín,“ než prirodzene počaté deti.

Dve tretiny opýtaných súhlasilo s vyjadrením, že „polovicou ich osobnosti je ich darca.“ Asi polovica sa vyjadrila, že im prekáža fakt, že v ich počatí hrali rolu peniaze. Viac ako polovica tiež povedala, že keď vidia niekoho, kto sa im podobá, uvažujú, či sú príbuzní. Takmer polovica odpovedala, že mali obavy, že ten, kto ich priťahoval alebo s kým sa intímne stýkali, môže byť ich príbuzný bez toho, aby o tom vedeli.

Okrem toho dve tretiny konštatovali, že potomkovia darcov majú právo vedieť o svojom pôvode. Toto právo však zákon zatiaľ nepresadil.

„Asi polovica ľudí, ktorí boli umelo počatí, má obavy alebo vážne námietky voči samotnému konceptu darcovstva, i keď o tom rodičia svojim deťom povedia pravdu,“ tvrdí štúdia.