Our_Lady_of_Guadalupe_face.jpg

Tvár Panny Márie Guadalupskej neprestáva udivovať - vyžaruje zároveň ´radosť´ aj ´smútok´

2,210
Zuzana Smatanová
AltKAT

Som katolícky pro-life reportér, ktorý trávi väčšinu svojho pracovného dňa online. Pred pár rokmi som sa jedného dňa rozhodol, že si ako pozadie na pracovnú plochu počítača dám obraz tváre Panny Márie Guadalupskej. Je totiž patrónkou nenarodených detí. Chcel som, aby ma inšpirovala pri tvorbe mojich pro-life reportáží.

Po pracovnej ploche mi krúžili ´windows´, ktoré v jednom okamihu zakryli polovicu Máriinej tváre a vtedy som si uvedomil niečo, čo som si nikdy predtým nevšimol. Keď mala zakrytú pravú stranu tváre, jej ľavá strana akoby vyžarovala láskavý úsmev; a naopak, keď mala zakrytú ľavú stranu, pravá akoby vyjadrovala veľký smútok, akoby Mária trpela hlbokým, bezhraničným žiaľom.

 Image

Obr. Ľavá strana tváre - ´radostná´ Mária vyžaruje láskavý úsmev 

Takmer som neveril vlastným očiam. Párkrát som ešte nechal ´windows´ prejsť cez obrazovku a skontroloval som, či sa mi to celé iba nezdalo. Nezdalo. Jedna polovica tváre jasne ukazovala ´radostnú´ Máriu a druhá ´zarmútenú´ Máriu.

Pri bližšom skúmaní som si všimol, že na smutnej polovičke jej tváre (pri pohľade na obraz spredu pravá strana tváre) sa dá rozpoznať väčšia zrenička, rozšírenejšia, akoby Panna Mária trpela veľkou emocionálnou úzkosťou alebo akoby jej bolo do plaču. Avšak zrenička na druhej strane tváre je zúžená, dodáva jej oku iskru, akoby sa tešila, radovala alebo sa chystala zasmiať.

Vyhľadal som si popis výzoru Panny Márie podľa Juana Diega v Mexiku takmer pred 500 rokmi (1531), aby som si overil, či v tom, čo Panna Mária povedala, by sa dalo nájsť vysvetlenie dvoch výrazov jej tváre. Žasol som nad tým, čo som objavil.

Mária povedala Juanovi, že je „milostivou Matkou“ pre tých, čo „ju milujú, čo ju hľadajú a čo jej dôverujú“.

Výslovne povedala:

„Nie som tu prítomná, ja, čo som tvojou Matkou? Nestojíš snáď v mojom tieni, pod mojou ochranou? Nie som žriedlom tvojej radosti? Necítiš sa bezpečne v záhyboch môjho plášťa, v mojom náručí? Čo viac ešte potrebuješ? Nerob si už s ničím starosti, nech ťa nič nerozruší.“

Tento odkaz láskavej a starostlivej matky musí podľa mňa korešpondovať s ´radostnou´ polovičkou jej tváre.

Image

Obr. Pravá strana tváre - ´smutná´ Mária, akoby plná zármutku, trpiaca hlbokým a nevýslovným žiaľom

Áno, v jej odkaze nájdeme aj časť, ktorá korešponduje so ´smutnou´ polovičkou jej tváre, keď sa stotožňuje s tými, čo „plačú“ a prežívajú „žiaľ, zármutok“. Hovorí Juanovi, aby jej tu postavil kaplnku, aby mohla byť nablízku všetkým a prežívať s nimi ich biedu a trápenie.

„Tu budem počuť ich nárek, ich žalovanie, a uzdravím všetky ich bolesti, ťažkosti a trápenia. Aby sa však splnilo to, čo chcem svojím súcitom a milosrdenstvom dosiahnuť, musíš ísť k biskupovi do Mexika a povedať mu, že som ťa za ním poslala, aby som dokázala, ako silno túžim po tom, aby mi vybudoval chrám tu hore, na planine“, povedala Panna Mária.

Tento odkaz pochádza od Matky, ktorá vie, ako utíšiť užialených. Veď ona sama si vypila kalich žiaľu až do dna, keď jej meč bolesti prenikol srdce (Lk 2, 35) pri Ukrižovaní a smrti jej nevinného syna Ježiša. „Jej vlastnú dušu prenikne meč, aby vyšlo najavo zmýšľanie mnohých sŕdc“ (Lk 2, 35), rovnako ako niekto, kto prejde veľkým utrpením, ľahšie pochopí druhého, keď prechádza niečím podobným. A tak, ako sa Máriin žiaľ premenil na radosť pri zmŕtvychvstaní jej Syna, môže teraz aj ona pomáhať ľuďom, ktorí trpia, a to tak, že im pripomenie, že žiaľ a utrpenie nemajú posledné slovo, ale že ich Boh svojou mocou privedie k zmŕtvychvstaniu, radosti, šťastiu.

V tvári Panny Márie Guadalupskej je teda niečo pre každého z nás. Z jednej strany sa láskavá a nežná Matka usmieva na svoje drahé deti, z druhej strany Matka plná ľútosti hľadí so zármutkom na svoje deti, ktoré trpia. Akoby jej tvár v jedinom okamihu prežívala Ukrižovanie, aj Zmŕtvychvstanie jej Syna Ježiša.

Image

Katolíci slávia sviatok Panny Márie Guadalupskej 12. decembra. Panna Mária povedala Juanovi, že týmto svojím zjavením, ako aj tým, o čo ho požiadala, chce priviesť ľudí bližšie k svojmu Synovi Ježišovi.

„Veľmi si želám, aby si mi tu postavil malý dom, v ktorom budem svojho Syna zviditeľňovať, vyvyšovať a ukazovať naňho“, povedala Juanovi Panna Mária.

Odjakživa bolo Máriiným poslaním a úlohou ukazovať ľuďom na jej Syna. A robí to aj tu, rovnako, ako to urobila aj na svadbe v Káne, keď obsluhujúcim ukázala na Ježiša, a povedala im „Urobte všetko, čo vám povie“ (Jn 2, 5).

Kiežby Panna Mária Guadalupská inšpirovala všetkých mužov a ženy dobrej vôle, aby si v tento jej sviatok otvorili srdce na prijatie Ježiša v čase Vianoc. 

Nech sa kresťania na celom svete spoločne modlia a prosia: Maranatha! Príď, Pane Ježišu!