original.jpg

Pápež podporuje tetovanie, pretože môže pomôcť kňazom spojiť sa s „kultúrou mladých“

5,393
Lucia Salomonová
AltKAT

Pápež podporil tetovanie a povedal, že tetovania môžu pomôcť pri budovaní spoločenstiev. 

Na stretnutí s mladými ľuďmi pred blížiacou sa synodou katolíckych biskupov im pápež František povedal: „Nebojte sa tetovania.“  

Pápež ako reakciu na otázku ukrajinského bohoslovca o tom, ako reagovať na dnešnú kultúru povedal, že tetovanie nie je nevyhnutne zlé. V publiku sedelo okolo 300 mladých ľudí.

Pápež spomenul aj kultúrne príklady, v ktorých boli tetovanie symbolom náboženskej viery, ako napríklad v Eritrei, kde bolo bežné, že kresťanské dievčatá mali na čelách vytetované kríže ako symbol krásy. 

Povedal, že zatiaľ čo v niektorých prípadoch bol počet tetovaní „prehnaný“, v iných mohli byť aj symbolom viery. 

Eritreáni už roky tetovali kríže (označovali čelo). Aj dnes to vidíme. Vytetovali si kríž. Áno, sú prehnané, ale aj dnes ich niekoľko vidíme,“ povedal. 

Dodal, že mladí kňazi by ich mohli použiť na spojenie sa s ľuďmi, ktorým sa snažia poskytnúť pomoc, pretože tetovanie často podáva o osobe informáciu. 

Tetovanie sa môže stať témou rozhovorov a spôsobom, ako sa kňaz dozvie viac o jednotlivcovi, povedal a spojil to s „kultúrou mladých“.

Povedal: „Tetovanie často znamená členstvo v komunite. Ty, mladý muž, čo si takto potetovaný, čo hľadáš? Aké členstvo v komunite týmto tetovaním vyjadruješ?“

Je dôležité nebáť sa. Z mladých ľudí by sme nikdy nemali mať strach! Nikdy! Pretože vždy, aj za tými vecami, ktoré nie sú také dobré, je niečo, čo nás privedie k časti pravdy.“ 

Kresťania sú rozdelení podľa názoru, či sú tetovania prijateľné. Ohľadom tejto témy nie je učenie jednoznačné.

Biblia obsahuje len jednu možnú zmienku o tetovaniach v Starom zákone v knihe Levitikus, ktorá obsahuje príkaz: „Nerobte si zárezy do tela pre mŕtveho, ani si netetujte na tele znaky“. 

Niektorí kresťania to interpretovali ako zákaz používať moderné tetovanie, zatiaľ čo iní tvrdia, že verš nie je záväzný pre veriacich, pretože to bolo relevantné iba pre kultúrny kontext doby a objavuje sa spolu s inými príkazmi, ktoré sa už nedodržujú, vrátane tých pre mužov, aby si neholili okraje brady a ani nestrihali vlasy po stranách. 

Nový zákon neobsahuje žiadnu otvorenú zmienku o tetovaniach, hoci niektorí ich spájajú s označením šelmy uvedenou v knihe Zjavenia.

Komentáre pápeža, ktoré boli pôvodne na webovej stránke ChurchPop, sa uskutočnili pred synodou, ktorá sa bude sústrediť na tému Mladí ľudia, viera a rozpoznanie povolania.

V odpovedi na otázky iných účastníkov pápež odsúdil katolíkov, ktorí platia za prostitútky, a povedal, že je to „zločin proti ľudskosti“. 

Požiadal o odpustenie pre všetkých katolíkov, ktorí sa zúčastnili týchto „kriminálnych zločinov“.

Vo svojom úvodnom prejave k skupine povedal, že mladých ľudí „treba brať vážne“ a že sú často „marginalizovaní v bežnom verejnom živote“. 

Zdá sa, že sme obklopení kultúrou, ktorá na jednej strane idolizuje mládež, ale na druhej strane sa snaží zabrániť tomu, aby bola mládež aktívna.“