Laura_Vicuña_cropped-700x438.jpg

Bl. Laura Vicuňa a jej 5 jednoduchých rád ako rásť v osobnej svätosti

704
Zuzana Smatanová
AltKAT

Istý dobrý a svätý kňaz mi raz povedal, že svätosť je veľmi vážna vec. Súhlasím a dodávam, že svätosť je najdôležitejšia vec aká existuje! Vážnosť a dôležitosť však automaticky neznamená komplikovanosť. Platí to aj o svätosti. 

Nedávno som na sociálnych médiach prosila ľudí, aby sa ku mne pridali v modlitbe novény za vzmáhanie sa svätosti medzi mladými. Medzi komentármi bol aj tento: "Svätosť verzus nábožnosť ... obrovský rozdiel. Môžme byť veľmi nábožní a vôbec nie svätí." Osobne s tým môžem jedine súhlasiť. Človek môže chodiť každú nedeľu na omšu, zúčastňovať sa verejných úkonov nábožnosti, osobne sa zasväcovať a posielať cez sociálne siete krásne modlitby, to z neho však nerobí automaticky svätca. Ľudia môžu všetko toto robiť a zároveň sa zle správať k blížnym, či viesť hriešny život. Nechápte ma zle - človek môže byť nábožný bez toho, aby bol svätý, no pochybujem, že sa človek môže stať svätým bez toho, aby bol nábožný. Prinajmenšom o tom svedčia životy svätých. 

Svätosť jednoducho znamená "vyčleniť sa" - byť v tomto svete, ale nie z tohto sveta; dovoliť Božej láske aby vás prenikla tak úplne, že už viac nebudete patriť sebe, ale Pánovi. Keď hovoríme o takejto láske a svätosti, rada by som tu spomenula isté mladé dievča a jej 5 jednoduchých rád ako rásť v osobnej svätosti.

 

Laura Vicuña sa narodila v Santiagu, v Čile, 5. apríla roku 1891. O pár rokov po jej narodení jej zomrel ocko. Mama Mercedes bola nútená presťahovať sa do Argentíny, aby unikla hladomoru. Ako deväťročnú zapísala mama Lauru, spolu s jej sestrou Juliou, do saleziánskej školy. Laurina matka začala pracovať pre Manuela Moru ako slúžka a družka za bývanie, stravu a školné pre jej dve dcéry. Manuel Mora bol násilnícky človek a pravidelne Mercedes zneužíval. Raz počas prázdnim Mora Lauru dvakrát zbil a robil jej nemravné návrhy. Keď ho odmietla a utiekla, odmietol ďalej platiť školné. Saleziánky sa o situácii dopočuli a ponúkli Laure so sestrou štipendium. V Máriinom dome boli v bezpečí. 

Malá Laura neskôr ochorela a svoje utrpenie počas choroby obetovala za obrátenie svojej mamičky. Tesne pred smrťou k nej sestričky zavolali Mercedes. Lauru to nesmierne potešilo a ešte viac to, že počas tejto návštevy mama išla na sv. spoveď a prisľúbila odovzdať svoj život naspäť nášmu Pánovi. Keď sa to Laura dopočula, premohla ju obrovská radosť a zvolala: "Ďakujem Ti, Ježiš! Ďakujem Ti, Mária! Teraz už môžem zomrieť šťastná!" Laura zomrela 22. januára 1904. Mala iba 12 rokov. 

 

Päť jednoduchých rád Laury Vicuñe o tom, ako rásť v osobnej svätosti:

1) "Plniť Božiu vôľu - to je moja obľúbená modlitba"

Modlite sa, aby váš život prebiehal podľa Božej vôle a za odvahu, aby ste ho podľa nej dokázali žiť. Boh vás pozná a miluje väčšmi, než vy sami seba. On môže, a aj chce, urobiť vo vás niečo nádherné, ak mu to dovolíte. 

 

2) "Vytrvajte v čnostiach"

Praktizujte sväté zvyky, pestujte najmä čnosť čistoty. Proste o milosť sebaovládania. Kontrolujte svoje zmysly. Nerobte, nehovorte, nepozerajte a nepočúvajte nič, čo by išlo proti čnostiam, najmä proti čistote. Zostávajte v stave milosti a často chodievajte na sv. spoveď. Keď zhrešíte, choďte hneď na sv. spoveď!

 

3) "Ó, Ježišu, obetujem sa ti a chcem byť celá tvoja!"

Laura bola známa tým, že chodila na sväté prijímanie tak často, ako len mohla. Rovnako často kľačala aj pred Najsvätejšou sviatosťou oltárnou. Zostaňte blízko pri Ježišovi v Eucharistii!

 

4) "Ó, Mária, chyť ma za ruku a drž ma!"

Zostaňte v blízkosti aj Preblahoslavenej Matky Márie. Laura mala blízko k Panne Márii a Panna Mária mala blízko k Laure.

 

5) "Trp v tichosti a vždy sa usmievaj."

Buď veselý aj uprostred utrpenia. Inými slovami, obetuj ho a stále sa usmievaj. Laura to tak robila a je pozdvihnutá na oltár.

 

Svätosť je naozaj taká jednoduchá. Pápež sv. Ján Pavol II blahorečil Lauru Vicuñu na Svätopeterskom námestí 3. septembra 1988. Mal oblečené červené rúcho na znak toho, že Laura ako mučeníčka obetovala svoj život za spásu duše svojej mamy. Bl. Laura Vicuña je patrónkou obetí zneužívania, incestu a znásilnenia; je patrónkou detí, čo stratili rodičov a patrónkou čistoty.

Bl. Laura Vicuña, oroduj za nás!