Františkov hlavný lokaj priznal, že Novus Ordo je nové náboženstvo

24.01.2022USA
0 0

Arcibiskup Roche v rozhovore povedal, prečo je dôležité, aby sa slúžil výlučne len nový omšový obrad, keďže ten starý nezodpovedá ekleziológii po 2. vatikánskom koncile, a tak veriaci nemôžu byť zjednotení.

(0:00:12)  Ak mám spomenúť len jednu vec, ktorú hovoria tradiční katolíci
(0:00:15)  od uzákonenia novej omše v roku 1970, bude to táto:
(0:00:19)  v Cirkvi začalo bujnieť nové náboženstvo,
(0:00:24)  a nie je to katolícke náboženstvo, ale čosi iné,
(0:00:26)  čo je patrné na druhu bohoslužby, ktorý Cirkev presadzuje,
(0:00:30)  ktorý de facto znamená potlačenie tradičnej liturgie od 70-tych rokov.
(0:00:35)  Dnes mám pre vás čosi fantastické,
(0:00:38)  priznanie jednej z najvyšších cirkevných autorít,
(0:00:41)  že nová omša znamená nové náboženstvo,
(0:00:43)  nový spôsob fungovania Cirkvi, a je nezlúčiteľná s omšou,
(0:00:48)  ktorá sa organicky rozvíjala vyše 1900 rokov,
(0:00:51)  tou, ktorú dnes nazývame tradičnou latinskou omšou alebo tridentskou omšou.
(0:00:55)  Je to ohromujúce priznanie, pretože týmto priznaním
(0:00:58)  rímske autority pripúšťajú herézu.
(0:01:01)  Držte sa, začína to byť napínavé.
(0:01:04)  Článok uverejnil National Catholic Reporter,
(0:01:07)  ktorý patrí do Františkovho krídla Františkových cirkevných mediálnych subjektov.
(0:01:11)  Roche označil tých, ktorí túžia po rovnakej liturgii a viere našich predkov,
(0:01:15)  za individualistov, čo je dosť ironické, keď zvážime všetko ostatné.
(0:01:20)  Jeho výzva, aby sme sa vzdali svojich osobných preferencií,
(0:01:23)  a prestali byť relativistami, je proste neuveriteľná.
(0:01:28)  Citujem: „Hoci modlitba Cirkvi by nemala byť bojiskom“,
(0:01:32)  povedal arcibiskup Roche katolíckym novinám,
(0:01:34)  „je pochopiteľné, že to ľudí nenecháva chladných.
(0:01:37)  Eucharistia je jadrom toho, čím sme ako katolíci;
(0:01:40)  je to vec, ktorú prinášame so všetkým, čo je v nás,
(0:01:43)  a z ktorej si všetko berieme, aby nás posilnila,
(0:01:46)  a pomohla nám svedčiť o Kristovi vo svete, v ktorom žijeme“,
(0:01:49)  povedal 21. januára počas rozhovoru vo svojej kancelárii.
(0:01:53)  V omši sa tiež odráža to, čím Cirkev je a čo vyznáva,
(0:01:56)  takže obrad, ktorý sa používa, nie je len záležitosťou
(0:01:59)  osobných preferencií alebo útlocitnosti.
(0:02:01)  Povedal: „Za jeden z problémov, ktorým dnes čelíme, považujem to,
(0:02:03)  že žijeme vo veľmi individualistickom svete,
(0:02:06)  vo veľmi relativistickom svete, kde sa preferencie jednotlivca
(0:02:09)  nadraďujú nad spoločné dobro a jednotný prejav.
(0:02:13)  Považujem to za veľmi nebezpečné, a je to niečo,
(0:02:15)  na čo si ako kresťania musíme dávať veľký pozor.“
(0:02:19)  Skutky apoštolov opisujú, čo znamená pre kresťanov patriť do Cirkvi:
(0:02:24)  „Vytrvalo sa zúčastňovali na učení apoštolov a na bratskom spoločenstve,
(0:02:28)  na lámaní chleba a na modlitbách.“
(0:02:30)  Arcibiskup Roche povedal, že k týmto štyrom prvkom patrí
(0:02:32)  uznávanie autority biskupov v jednote s pápežom riadiacich Cirkev,
(0:02:36)  budovanie jednoty v Cirkvi, spoločné slávenie Eucharistie,
(0:02:41)  a spoločné modlitby.
(0:02:43)  Tieto štyri prvky dokopy spochybňujú všetko,
(0:02:45)  „čo je dnes v našich komunitách relativistické, individualistické.“
(0:02:48)  „Nie je to pápežova omša, nie je to moja omša, nie je to vaša omša.
(0:02:53)  Je to omša Cirkvi“, povedal arcibiskup.
(0:02:56)  Cirkev sa rozhodla, že takto budeme uctievať Boha ako komunita,
(0:03:00)  a nasávať z liturgických kníh cirkevnú náuku.“
(0:03:04)  Keby som bol katolíkom východného obradu,
(0:03:07)  bol by som veľmi znepokojený tým, čo hovorí,
(0:03:09)  ale to je iná téma na inokedy.
(0:03:11)  Roche zaobalil klamstvá do pravdy.
(0:03:14)  Má pravdu v tom, že by to nemalo byť otázkou preferencie,
(0:03:17)  a väčšina teologických vecí, ktoré tam povedal,
(0:03:19)  je na tej najzákladnejšej úrovni správna,
(0:03:21)  ale pokiaľ ide o nás, väčšinu tradičných katolíkov, nie je to vec preferencie,
(0:03:26)  a tí, ktorí vystriedali novú omšu za tradičnú, vám povedia,
(0:03:29)  že to urobili preto, aby ochránili svoje rodiny pred modernými bludmi,
(0:03:33)  ktorými nová bohoslužba hojne oplýva so svojim zameraním na človeka a inkluzívnosť,
(0:03:36)  a odvahou dúfať, a všetkými ostatnými modernistickými nezmyslami.
(0:03:40)  Nejde o individualizmus, ale skôr o podvolenie sa tomu,
(0:03:43)  čo bolo predtým, čo bolo dosť dobré pre našich predkov
(0:03:47)  pred nástupom šesťdesiatych rokov, a aby sme si uvedomili,
(0:03:49)  že s dnešnou Cirkvou je niečo vážne v neporiadku.
(0:03:52)  Nedá sa byť menej individualistický než vzhliadať
(0:03:55)  k starým dobrým časom v Cirkvi a podriadiť sa tomu,
(0:03:57)  ako skôr rozmarom a výstrelkom dňa, akým sme v súčasnosti všetci vystavení,
(0:04:01)  ale v skutočnosti tu o žiadny individualizmus nejde.
(0:04:05)  Roche sa priznal k fantastickej veci, a nezabúdajte,
(0:04:09)  že Roche hovorí vo Františkovom mene.
(0:04:11)  Každé jedno slovo, ktoré povedal, František odobril.
(0:04:14)  A to, čo priznal, bolo zamaskované nejakou terminológiou,
(0:04:18)  ktorú väčšina katolíkov bežne nepoužíva,
(0:04:20)  takže jeho nasledujúce vyhlásenie je potrebné si rozobrať,
(0:04:22)  ale pravdepodobne ide o tú najzávažnejšiu informáciu, ktorú mohol vyzradiť.
(0:04:25)  Problém sa netýka preferencie, je to cirkevný a teologický problém,
(0:04:29)  čo značí, že rozdiely pred koncilom a po ňom sú teologickej povahy,
(0:04:34)  a teda povahy samotnej Cirkvi, a tým sa zaoberá ekleziológia.
(0:04:38)  Citujem arcibiskupa: „Rozdiel medzi omšou pred 2. vatikánskym koncilom
(0:04:42)  a po ňom nespočíva len v používaní latinčiny, chorálu,
(0:04:47)  ticha a smeru, ktorým je kňaz otočený.
(0:04:49)  Presadzovanie liturgie pred 2. vatikánskym koncilom
(0:04:52)  ako svätejšej alebo úctivejšej než je súčasná liturgia,
(0:04:55)  „nie je v podstate liturgickým problémom, je to cirkevný problém,“ povedal arcibiskup.
(0:04:59)  Súčasná svätá omša s bohatším výberom modlitieb a čítaní Svätého písma
(0:05:04)  odráža a posilňuje ponímanie Cirkvi ako Božieho ľudu.
(0:05:10)  „Tú, ktorú nám dal koncil, ktorý klasifikoval, konkretizoval učenie Cirkvi o sebe,
(0:05:16)  a jej chápanie úlohy pokrstených a významu Eucharistie,
(0:05:20)  a sviatostného života Cirkvi, má nemalý význam pre budúcnosť Cirkvi,“ povedal.
(0:05:25)  A biskupi, ktorí sa zišli na 2. vatikánskom koncile,
(0:05:27)  inšpirovaní Duchom Svätým, povedali: „Toto je smer, ktorým pôjdeme.“
(0:05:33)  „Takže Traditionis Custodes je skutočne výzvou zjednotiť Cirkev,
(0:05:38)  naše spoločenstvo pri slávení lámania chleba a modlitbe,
(0:05:42)  a naozaj veľmi vážnou.“
(0:05:43)  Dobre, nedokázal som udržať smiech, keď som čítal väčšinu z toho, čo povedal,
(0:05:48)  pretože väčšina z toho sú na prvý pohľad nezmysly,
(0:05:50)  ale to, čo povedal, je celkom jednoduché: je to iné náboženstvo.
(0:05:53)  Na koncile sa rozhodli zmeniť vieru, a je povinnosťou každého katolíka
(0:05:56)  sa v mene jednoty, v mene pápeža volajúceho po jednote,
(0:06:01)  tomuto novému náboženstvu podriadiť, to Roche hovorí,
(0:06:03)  lebo ak zmeníte ekleziológiu, zmeníte vieru.
(0:06:06)  Neverím, že to priznal.
(0:06:08)  Základný koncept v tom zastupuje ekleziológia.
(0:06:11)  Ekleziológia sa dá jednoducho definovať ako teologické štúdium
(0:06:15)  Katolíckej cirkvi, jej povahy a organizácie,
(0:06:18)  ako ju opisuje Apokalypsa alebo filozofia.
(0:06:21)  Na 2. vatikánskom koncile došlo k zásadnému posunu chápania ekleziológie.
(0:06:25)  Pred 2. vatikánskym koncilom sa Cirkev chápala v zmysle sviatostí,
(0:06:30)  ako Mystické Telo Kristovo, kde stredobodom bolo tajomstvo viery,
(0:06:34)  a spásonosná úloha, ktorú Cirkev zohrávala vo svete.
(0:06:37)  Po 2. vatikánskom koncile ekleziológia zmenila svoje zameranie
(0:06:41)  na posilnenie postavenia laikov a vzťah Cirkvi
(0:06:44)  k novému spoločenskému svetovému poriadku.
(0:06:46)  Jej stredobod prestal byť takým tajuplným a spásonosným,
(0:06:50)  a tak sa tu náhle objavili slová o sprevádzaní a dialógu,
(0:06:53)  a prestal sa klásť dôraz na evanjelizáciu,
(0:06:56)  lepšie už nedokážem neutrálne opísať dve odlišné vízie Cirkvi
(0:07:00)  pred a po koncile, vychádzam pritom z eseje Daniela Hausera
(0:07:04)  o ekleziológii Cirkvi, ktorá sa dá nájsť na webovej stránke EWTN,
(0:07:08)  takže nečerpám z nejakého radikálneho pokutného zdroja.
(0:07:11)  Odkaz na neho som pripojil k poznámkam k dnešnej relácii
(0:07:12)  na returntotradition.org.
(0:07:14)  To je názov tohto podcastu s .org na konci.
(0:07:17)  Vyhľadajte si tam príspevok s názvom dnešného videa, a všetko tam nájdete.
(0:07:20)  Hlavná pointa je v tom, že Roche hovorí, že liturgia je Lex Orandi náboženstva,
(0:07:25)  a že tradičná liturgia ako Lex Orandi je nekompatibilná s modernou ekleziológiou Cirkvi.
(0:07:32)  Priblížim vám to trochu viac.
(0:07:33)  Čo je Lex Orandi?
(0:07:34)  Je to skratka pre Lex Orandi, Lex Credendi, Lex Vivendi.
(0:07:38)  Ako uctievame, tak veríme, tak žijeme.
(0:07:42)  Článok na catholic.org, ďalšej ani za mak radikálnej webovej stránke,
(0:07:45)  to popisuje takto: „Liturgia nie je pre katolíka doplnkom.
(0:07:51)  Tvorí základ katolíckej identity; vyjadruje náš najvyšší cieľ.
(0:07:55)  Bohoslužba odhaľuje, čo v skutočnosti vyznávame,
(0:07:57)  a ako vnímame samých seba vo vzťahu k Bohu,
(0:07:59)  jeden k druhému a svetu, do ktorého sme vyslaní,
(0:08:02)  aby sme pokračovali vo vykupiteľskom poslaní Ježiša Krista.
(0:08:04)  Spôsob, akým Cirkev koná bohoslužbu,
(0:08:06)  je prorockým svedectvom pravdy o tom, čo vyznáva.
(0:08:08)  Správna bohoslužba sa stáva dynamickým prostriedkom
(0:08:11)  na pritiahnutie celého ľudského spoločenstva do plnosti života v Ježišovi Kristovi.
(0:08:15)  Prostredníctvom krásy láka ku kráse.
(0:08:17)  Ak Roche tvrdí, že tradičná omša je nezlúčiteľná s dnešnou Cirkvou,
(0:08:22)  potom hovorí, že nová omša znamená iný spôsob bohoslužby,
(0:08:26)  inú vierouku, a iný spôsob života pre katolíkov než ten,
(0:08:29)  aký Cirkev učila prostredníctvom svojej liturgie
(0:08:32)  tých predošlých 1900 rokov svojej existencie.
(0:08:35)  Je to ohromné vyhlásenie, ľudkovia, a on to povedal.
(0:08:37)  Slová majú význam, a keď pochopíme spojitosť medzi Lex Orandi a ekleziológiou,
(0:08:43)  potom začneme rozumieť tomu, čo sa nám modernisti
(0:08:45)  už nejaký čas snažia povedať, že účelovo vytvorili pre nás nové náboženstvo,
(0:08:52)  odlišné od starého, iné, aké vyznávali všetci naši predkovia.
(0:08:57)  Priznali sa.
(0:08:59)  Všetci sa priznali k tomu, že sú heretici a apostati,
(0:09:02)  a preto vás neviaže povinnosť ich počúvať.
(0:09:05)  Je to veľmi ironické.
(0:09:07)  Pamätáte si na to, ako nás Roche označil za individualistov,
(0:09:09)  keď sa podriaďujeme autorite Cirkvi za posledných 1900 rokov,
(0:09:13)  a chceme mať bohoslužbu, akú mali všetci západní svätí
(0:09:16)  pred pohromou 2. vatikánskeho koncilu, a ich nového náboženstva?
(0:09:20)  Nejako sme sa stali individualistami, a nie sú nimi modernisti.
(0:09:23)  Zrejme sme nimi my. Opäť veľmi ironické.
(0:09:26)  Nie som však jediný, koho to pobavilo,
(0:09:27)  doktor Peter Kwasniewski v článku na Rorate Caeli
(0:09:30)  prudko reagoval na komentáre arcibiskupa Rocha.
(0:09:33)  Citujem: „Sú tradicionalisti naozaj individualistami
(0:09:36)  povyšujúcimi svoje osobné preferencie nad spoločnú liturgiu Cirkvi?
(0:09:40)  Alebo je to skôr Novus Ordo,
(0:09:42)  ktorý má už päť desaťročí privilegované klerikálne voľby a komunitné preferencie?
(0:09:46)  Stará liturgia konzistentne vydáva svedectvo o spoločnej viere a bohoslužbe
(0:09:50)  naprieč dejinami, a na celom svete; má trvalú diachrónnu,
(0:09:54)  a viditeľnú synchrónnu jednotu.
(0:09:56)  K fenoménu otca takej a onakej omše vo všeobecnosti dochádza
(0:10:00)  iba v oblasti Novus Ordo kvôli všetkým tým možnostiam a interpretáciam
(0:10:05)  a voľným inštrukciám, čo môže mať za následok to,
(0:10:07)  že dve omše sa od seba radikálne líšia,
(0:10:09)  a to dokonca aj v tej istej farnosti v jedno ráno.
(0:10:11)  Niet divu, že katolíci si vyberajú medzi otcom "Zbožným Husľovým virtuózom“
(0:10:15)  a otcom "Pozrite sa na mňa Improvizujem":
(0:10:17)  sú donútení rozhodnúť sa medzi tými, ktorí rozhodujú.
(0:10:20)  Na plnej čiare tu prehráva „Persona Christi“,
(0:10:23)  ktorá má všetko prežiariť a dominovať.
(0:10:25)  Jedna vec, ktorú vám povie takmer každý katolík,
(0:10:29)  ktorý takmer výlučne chodí na tradičnú liturgiu je,
(0:10:31)  že kňaz sa takmer vždy z nej akoby vytratí, okrem homílie,
(0:10:36)  pretože kňaz nemá možnosť si omšu prispôsobiť.
(0:10:39)  Musí prísne dodržiavať postup.
(0:10:41)  To neznamená, že počas tradičnej omše nedošlo k liturgickým zneužitiam,
(0:10:45)  určite sa nájdu, na myseľ mi prichádzajú zástupy obhajcov novej omše,
(0:10:48)  ktorí vám s radosťou spustia litánie s príkladmi,
(0:10:51)  ku ktorým došlo v rokoch tesne pred zavedením novej omše,
(0:10:54)  nehovoriac už o tom, že po promulgácii novej omše
(0:10:56)  sa z týchto kňazov stali tí najväčší šampióni novej omše, ale hej, čo vám budem hovoriť.
(0:11:00)  Avšak žiaden kňaz so serióznym prístupom k svojim povinnostiam
(0:11:04)  čosi také neurobí.
(0:11:05)  Nová omša je stvorená pre improvizáciu a adaptáciu,
(0:11:07)  a od Traditionis Custodes, keď sa ju kňaz pokúsi slúžiť úctivo,
(0:11:11)  dostane po prstoch od svojho biskupa.
(0:11:12)  Stalo sa to viackrát, než sa mi chcelo počítať,
(0:11:15)  a uviedol som množstvo takých prípadov, keď k tomu došlo.
(0:11:18)  Stáva sa to nepretržite.
(0:11:20)  Duch doby preniká umelou Bugniniho liturgiou,
(0:11:23)  a čoraz väčší počet katolíkov túži uctievať Boha tak,
(0:11:27)  ako ho uctievali ich predkovia, čo Rím nemôže dopustiť,
(0:11:29)  lebo by to znamenalo prežitie autentického náboženstva.
(0:11:32)  Ukončím to myšlienkou od Doma Prospera Guerangera.
(0:11:35)  Patril medzi popredných cirkevných mysliteľov 19. storočia,
(0:11:38)  bol jedným z veľkých teológov našej doby, v podstate modernistického obdobia.
(0:11:42)  Ako popredný teológ Cirkvi ponúkol niektoré z najpálčivejších analýz
(0:11:46)  sviatkov a čítaní v roku, a veľakrát som jeho dielo na tomto kanáli spomínal.
(0:11:50)  K otázke liturgie a riadenia sa zlými nápadmi biskupov,
(0:11:54)  alebo dokonca žiadosťami pápeža, a všetkým veciam,
(0:11:56)  dokonca aj k zmene liturgie, Dom Prosper Gueranger povedal toto:
(0:11:59)  „Keď sa pastier stane vlkom, prvou povinnosťou stáda je brániť sa.
(0:12:04)  Pravými deťmi svätej Cirkvi sú v takých časoch tí,
(0:12:07)  ktorí kráčajú vo svetle svojho krstu, nie zbabelé duše,
(0:12:10)  ktoré pod falošnou zámienkou podradenia sa mocnostiam
(0:12:13)  odďaľujú svoj odpor voči nepriateľovi v nádeji,
(0:12:17)  že dostanú pokyny, ktoré nie sú potrebné, ani žiaduce.“
(0:12:22)  Inými slovami, skutočnými deťmi nášho Pána sú tí,
(0:12:24)  ktorí odolávajú bludom a bránia sa, nie tí,
(0:12:26)  ktorí tíško sedia, a čakajú na záchranu od vlkov a zmijí v Ríme.
(0:12:30)  Nepleťte si nevyhnutnosť poslúchať legitímne pravidlá z Ríma,
(0:12:34)  s nutnosťou podriadiť sa všetkému, dokonca aj bludom.
(0:12:37)  Môžu byť v blude, a od koncilu, v ňom často aj sú.
(0:12:40)  Túto skutočnosť nemožno len tak vylúčiť.
(0:12:42)  Nepočúvajte ich a podporujte všetkých ľudí, ktorí proti nim bojujú,
(0:12:46)  či už sú to laici, dobrí kňazi a dobrí biskupi,
(0:12:48)  a dajte bokom naše vnútorné rozdiely, pretože na také veci nie je čas.
(0:12:53)  Čo si o tom všetkom myslíte vy?
(0:12:55)  Prekvapilo vás toto Rocheovo priznanie?
(0:12:58)  Trúfajú si modernisti až natoľko, že používajú len trochu zložitejšiu terminológiu
(0:13:02)  ako je ekleziológia, aby zamaskovali závažnosť toho, čo hovoria,
(0:13:05)  keď bezostyšne priznávajú zmenu náboženstva?
(0:13:08)  Napíšte mi prosím svoj názor do komentárov,
(0:13:09)  a nezabudnite označiť, že sa vám video páčilo a prihlásiť sa na odber,
(0:13:12)  veľmi mi to pomôže, a ako vždy, modlite sa za Cirkev.
(0:13:14)  Som Anthony Stine. Ave Maria.
(0:13:15)  Pre www.lifenews.sk preložil Miroslav Čonka