Consecration

3 duchovné zbrane Panny Márie Fatimskej na ukončenie vojny a obnovenie mieru

680
Zuzana Smatanová
Kultúra života

Konflikt medzi Ruskom a Ukrajinou naznačuje prvé aktívne kroky vojny a svet na tieto skľučujúce udalosti vo Východnej Európe hľadí s veľkou úzkosťou. Katolíci sú povolaní modliť sa za mier a pokoj a okrem toho máme "neomylné a spoľahlivé" duchovné zbrane, ktoré nám zanechala Panna Mária Fatimská.

Počas svojich zjavení v roku 1917, uprostred Prvej svetovej vojny, naznačila Panna Mária vo Fatime sestre Lucii že existuje niečo špeciálne, čo musí urobiť, aby zastavila vojnu. Zároveň jej povedala, že ak ľudia neurobia čo im radí, príde ďalšia, ešte hroznejšia vojna než je táto. Tieto upozornenia majú síce čisto historický kontext, no rady Panny Márie sú životne dôležité pre všetky obdobia, najmä keď svetu hrozí vojna. Panna Mária nám teda zjavila toto:

 

"Každý deň sa modlite ruženec, aby vo svete nastal mier a pokoj a aby sa skončila vojna." (Prvé zjavenie Panny Márie vo Fatime, 13. mája 1917, nedeľa).

 

"Ustavične a každý deň sa modlite ruženec ku cti Panny Márie ružencovej, aby ste tak vyprosili mier a pokoj vo svete a ukončenie vojny, pretože Ona je nám vždy k dispozícii a vypočuje naše prosby." (Tretie zjavenie Panny Márie vo Fatime, 13. júl 1917)

 

“Videli ste peklo, kam idú duše úbohých hriešnikov. Na ich záchranu si Boh želá, aby sa vo svete zaviedlo zasvätenie sa môjmu Nepoškvrnenému Srdcu. Ak bude ľudstvo robiť tak, ako hovorím, mnoho duší bude zachránených a bude pokoj a mier." (Tretie zjavenie)

 

"Táto vojna skončí, ale ak ľudia neprestanú urážať Boha (...) príde ďalšia vojna, oveľa hroznejšia než je táto." (Tretie zjavenie).  

 

“Povedzte ľuďom, že si želám, aby mi na tomto mieste postavili kaplnku k mojej úcte. Som Panna Mária ružencová. Denne sa modlite ruženec; neustávajte. Vojna sa chýli ku koncu a vojaci sa čoskoro vrátia domov." (Šieste zjavenie, 13. októbra 1917, sobota, Zázrak Slnka).

 

3 duchovné zbrane Panny Márie Fatimskej

V týchto posolstvách dáva Panna Mária 3 kľúčové rady na ukončenie vojny "duchovnými zbraňami":

 

1) Prestaňte urážať Boha (výzva k pokániu, obráteniu a odčineniu  hriechov)

2) Ustavične sa modlite ruženec

3) Zverte sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie

 

Panna Mária Fatimská, oroduj prosím za nás!

 

DISKUSIA k článku