Pomoc utečencom? „Abortion Dream Team“ im v Poľsku ponúka infanticídu…

197
Kultúra smrti

Vojna, v ktorej zomierajú ľudia, je pre potratové hyeny príležitosťou zarobiť peniaze. Bežne ľudia ponúkajú utečencom ubytovanie, jedlo, lekársku pomoc alebo dopravu, ale potratári zabíjajú deti,“ píše Faustyna Rewucka na stránke zycieirodzina.pl.

Podľa potratárov z „Abortion Dream Team“ môže byť vojna dôvodom, prečo sa ženy utekajúce z frontu rozhodnú pripraviť svoje deti o život.

Zástancovia potratov sa rozhodli využiť vojnu na Ukrajine na propagáciu svojich vražedných praktík. Ako upozorňuje Faustyna Rewucka vo svojom texte uverejnenom na internetovej stránke Nadácie Život a rodina, zatiaľ čo mnohí Poliaci poskytujú byty vojnovým utečencom alebo venujú svoje peniaze na materiálnu pomoc obetiam vojny, aktivisti „Abortion Dream Team“ ponúkajú ukrajinským ženám… infanticídu.

Aktivistická skupina „bezostyšne zverejnila na svojich sociálnych profiloch informácie a návody určené ukrajinským ženám, ako si môžu kúpiť tabletky, ktoré zabijú ich nenarodené deti,“ uvádza Rewucka. Aktivisti tiež začali prekladať do ukrajinčiny všetky materiály, ktoré dali k dispozícii na uľahčenie trestnej činnosti.

Prečo by podľa zástancov potratov mohli mať ženy, ktoré utekajú pred bojom, mimoriadny záujem o potrat? Podľa Rewuckej je pre aktivistov civilizácie smrti dobrá akákoľvek motivácia. „Samotný ozbrojený konflikt môže byť dôvodom, prečo jednotlivci môžu chcieť ukončiť tehotenstvo,“ napísali členovia „Abortion Dream Team“ na sociálnych sieťach.