Vatican

Moskovský arcibiskup o zasvätení Ruska a Ukrajiny Panne Márii

605
Zuzana Smatanová
Kultúra života

Arcibiskup arcidiecézy Matky Božej v Moskve víta rozhodnutie p. Františka zasvätiť Rusko a Ukrajinu Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie a hovorí, že ide o výzvu k obráteniu a znovuobjaveniu nádeje, mieru a pokoja. V piatok 25. marca bude p. František predsedať kajúcej slávnosti v Svätopeterskej bazilike. Počas nej zasvätí Rusko a Ukrajinu Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Abp. Paolo Pezzi z arcidiecézy Matky Božej v Moskve podľa Vatican News povedal, že tento akt zasvätenia je výzvou k zapáleniu plameňa nádeje v čase temnoty. Zmyslom tohto zasvätenia je podľa abp. Pezziho "obrátiť naše srdcia ku Kristovi"

 

Pápež sa rozhodol vložiť všetko do Máriiných rúk. Čo takéto zverenie sa Panne Márii znamená?

Prežívame obdobie temnoty. Čo v temnote potrebujeme najviac? Predsa svetlo, alebo aspoň malý plamienok. Toto zasvätenie je práve výzvou zažať plameň nádeje, ktorý v našom srdci nikdy nezhasne; ktorý už nikdy nikde nezhasne. Práve preto aj pápež otvorene, úprimne a dôrazne oslovuje celú Cirkev a prosí za to, aby sa práve plamene nádeje osobitne rozhoreli v obyvateľoch Ruska a Ukrajiny. 

 

Ako prijali želanie pápeža zasvätiť Rusko a Ukrajinu Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie ruskí katolíci?

Prijali ho s obrovským nadšením. V Rusku sa zasvätenie Srdcu Panny Márie teší medzi katolíkmi veľkej úcte. Počas Mariánskeho roku som obnovil zasvätenie našej diecézy Nepoškvrnenému Máriinmu Srdcu. Musím povedať, že táto výzva bola naozaj prijatá ako gesto, podporujúce našu nádej a povedal by som aj ako gesto prebúdzajúce, či ktoré má za úlohu prebudiť túžbu stať sa prostredníctvom tohto zasvätenia účinnými tvorcami pokoja.

 

Aký má zmysel a význam tento akt, ktorý p. František uskutoční 25. marca v Ríme, zatiaľ čo kdl. Krajewski učiní to isté vo Fatime?

Podľa mňa má veľmi symbolický a povzbudzujúci význam. V prvom rade je pozoruhodné už len to, že p. František sa rozhodol vykonať toto zasvätenie zároveň v Ríme aj vo Fatime. Vieme veľmi dobre, že vo štvrtom posolstve (júl 1917) Panna Mária hovorí výslovne o obrátení Ruska. Zmyslom tohto zasvätenia je presne to - obrátenie nášho srdca ku Kristovi, na návrat Krista do nášho života. Kristus je Kniežaťom pokoja, je Tým, ktorý - ako hovorí sv. Pavol - zjednocuje rozdelené národy, zhromažďuje ich okolo seba. A vieme, že Nepoškvrnené Srdce Panny Márie má účasť na utrpení Krista, ktoré pokračuje všade tam, kde je nepokoj, kde medzi ľuďmi nevládne priateľstvo. V istom zmysle je to ako túžba zveriť tieto národy Najčistejšej Panne ako zrkadlu Najsvätejšej Trojice v samotnom srdci Boha. Je to akoby magneticky prilipnúť ku Krížu, ktorý je Láska.   

 

Čo by ste odkázali vodcom Ruska a Ukrajiny?

Odkazujem im presne to, čo im odkázal aj sv. Otec. Nepridal by som k tomu nič, snáď len to, čo povedal Ján Pavol II celému svetu a najmä jeho vodcom: "Nebojte sa Krista." Parafrázujúc tieto slová môžeme povedať, že "s Kristom je všetko možné; bez Neho nemôžeme nič urobiť". Nebojme sa teda, najmä tí, čo majú väčšiu zodpovednosť. Nebojíme sa Krista; On nás neodsudzuje, len nás vyzýva urobiť všetko pre to, aby bol On vždy stredobodom vzťahov medzi ľuďmi.

 

Boh vždy odpúšťa, Ježiš je vždy pripravený prijať tvorcov a ochrancov pokoja ...

Na toto sa nesmie zabúdať. V nedávnom televíznom interview p. František povedal, že ´na odpustenie má právo každý človek´. Podľa mňa to nie je iba pravdivé, ale pre mnohých šokujúce, nie sme na to až tak pripravení a preto sa musíme obrátiť, aby sa ´odpustenie´ stalo pre nás prvým, najdôležitejším slovom. Kristus zjavne miluje viac než všetci tvorcovia pokoja, pretože tvorca pokoja je niekto, kto žije z odpustenia, potrebuje toto odpustenie a ochotne ho poskytuje aj ostatným a to bez obmedzenia.