Pope

Benedikt XVI sa tiež zúčastní zasvätenia Ruska a Ukrajiny Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie

215
Zuzana Smatanová
Kultúra života

 

Em. pápež Benedikt XVI sa plánuje pripojiť k zasväteniu Ruska a Ukrajiny Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, ktoré sa má uskutočniť 25. marca. Abp. Georg Gänswein, osobný sekretár em. pápeža pre Catholic News Agency (CNA) potvrdil, že p. Benedikt XVI sa zasvätenia zúčastní, ale s najväčšou pravdepodobnosťou to urobí vo svojom súkromí, a nie s p. Františkom počas slávnostného verejného obradu: "Em. pápež sa k p. Františkovi počas zasvätenia samozrejme pripojí v modlitbe." 

Pápež František požiadal, nie prikázal, všetkých biskupov, aby sa k nemu pripojili počas zasvätenia Ruska a Ukrajiny. Bp. Athanasius Schneider napísal aj modlitbu, ktorú sa máme modliť každý deň počas prípravy na zasvätenie. Bp. Schneider LSN vysvetlil, prečo chce, aby sa k zasväteniu pripojili všetci biskupi: "V čase, keď Cirkev na celom svete prechádza bezprecedentnou duchovnou krízou, bude tento spoločný kolegiálny akt zasvätenia Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, ktorý vykoná pápež spolu s biskupmi, mocným nástrojom Božej Prozreteľnosti, vďaka ktorému bude môcť vyliať zvláštne milosti, ktoré Cirkev a svet najmä dnes tak naliehavo potrebujú."

 

Zoznam biskupov, ktorí plánujú pripojiť sa k zasväteniu nájdete tu.

 

 

DISKUSIA k článku