SSPX

Kňazské bratstvo sv. Pia X. má radosť zo zasvätenia Ruska

432
Milko Kostovič
Kultúra života

Nasleduje vyhlásenie Kňazského bratstva svätého Pia X. týkajúce sa piatkového zasvätenia Ruska Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.

 

Kňazské Bratstvo svätého Pia X. s radosťou prijalo oznámenie o zasvätení Ruska a Ukrajiny Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, ktoré je plánované v piatok 25. marca.

Po dlhom čakaní, sprevádzanom horlivým nasadením a vytrvalým recitovaním modlitieb svätého ruženca, Bratstvo svätého Pia X. rado vidí zohľadnenie prosby Panny Márie Fatimskej, aby tento slávnostný akt vykonal pápež v jednote so všetkými biskupmi sveta.

Bratstvo sv. Pia X., viac ako kedykoľvek predtým, vkladá svoju dôveru do modlitby svätého ruženca a do konania pokánia. Obzvlášť sa modlí za mier vo svete, stále viac presvedčené, že národy dospejú k svornosti len cez skutočné obrátenie sa ku Kristovi Kráľovi, skrze Nepoškvrnené Srdce Panny Márie.

 

Na sviatok svätého Jozefa,
patróna všeobecnej Cirkvi.