Kardinál, ktorý obhajuje homosexualitu, celebroval svätú omšu v Bratislave

375
Kultúra smrti

Európske sociálne dni v Bratislave ukončila svätá omša, ktorú s našimi biskupmi celebroval luxemburský kardinál Jean-Claude Hollerich. Ten nedávno šokoval katolíkov vyhlásením, že učenie katolíckej Cirkvi o homosexualite nemá oporu vo vede a je nesprávne. Podľa správ z National Catholic Reporter ďalej Hollerich povedal, že prišiel čas na zásadnú zmenu.

Tieto jeho slová boli reakciou na iniciatívu z Nemecka, kde sa viac ako sto kňazov a laikov zamestnaných v Cirkvi prihlásilo k LGBT orientácii. Vo svojom vyhlásení uviedli, že ak niekto z nich žije v homosexuálnom vzťahu, nemá to byť dôvodom na ich prepustenie z práce. Jezuita Hollerich, ktorý je aj predsedom Komisie biskupských konferencií EÚ, ich podporil s tým, že osobne pozná homosexuálnych kňazov aj laikov, hodnotenie homosexuálnych vzťahov ako hriešnych nie je správne a on nikoho z nich z práce nevyhodí.

Po tomto vyhlásení jedného z najvyššie postavených mužov v Cirkvi sa musí jednoduchý katolík, ktorý absolvoval hodiny katechizmu a v kostole pozorne počúva Božie slovo, pýtať: Nie je už azda aktívna homosexualita ťažký hriech? Tak ako to bolo už od starozákonných čias a Boh nás pred tým dôrazne varuje už v knihe Levitikus? A čo potom slová svätého Pavla? „Nemýľte sa! Ani smilníci ani modloslužobníci, cudzoložníci, rozkošníci ani súložníci mužov, zlodeji ani chamtivci, opilci, utŕhači ani lupiči nebudú dedičmi Božieho kráľovstva.“

Pri správe o tom, že kontroverzný kardinál bol hosťom Európskych sociálnych dní, sa niektorí veriaci pýtali, či sa KBS nejako vyjadrí k jeho postojom a názorom, zatiaľ sa tak nestalo. Nemecký kardinál Gerhard Müller to však už spravil. „Nesmiete počúvať heretických biskupov,“ odkázal nedávno veriacim. „Kto chce veriacim vnútiť iné zdroje Zjavenia, ako sú Sväté písmo a Apoštolská Tradícia, je odpadlíkom od katolíckej viery, zdôraznil penzionovaný kardinál s odvolaním sa na koncilový dokument Dei Verbum.

Európske katolícke sociálne dni mali priniesť nový pohľad a zamyslenie nad sociálnou náukou Cirkvi v kontexte aktuálnych udalostí na kontinente.