Pápež Benedikt XVI. - Antikrist rozširuje svoju moc

12.01.2023USA
2181

(0:00:02)  Výbušný súkromný list od pápeža Benedikta XVI.,
(0:00:07)  ktorý nedávno zomrel 31. decembra 2022,
(0:00:11)  naznačuje, že pápež Benedikt XVI. veril, že žijeme v časoch Antikrista,
(0:00:20)  a povzbudzuje veriacich, aby sa podľa toho modlili,
(0:00:26)  a nabáda pastierov Cirkvi, aby sa podľa toho správali.
(0:00:28)  Je to naozaj veľká správa, ktorá pochádza zo súkromnej korešpondencie
(0:00:34)  človeka menom Vladimír Palko, tu ho môžete vidieť na fotografii,
(0:00:40)  a bol zverejnený v článku, ktorý napísal Rod Dreher pre The American Conservative,
(0:00:44)  a má názov Benedikt XVI: Je doba Antikrista.
(0:00:51)  Dnes budem diskutovať o jeho obsahu,
(0:00:54)  a budem ho porovnávať so včerajším podcastom,
(0:00:57)  v ktorom som diskutoval o Benediktovom poslednom závete,
(0:01:00)  jeho duchovnom závete, ktorý bol zverejnený po jeho smrti,
(0:01:04)  a že je v podstate nepodstatný, ľudia ho považujú za falzifikát,
(0:01:08)  alebo ak to nie je falzifikát, tak ho mal napísať niekedy na začiatku svojho pontifikátu,
(0:01:13)  a vlastne nie je jeho posledným duchovným závetom,
(0:01:16)  ale tento súkromný list, o ktorom dnes budem hovoriť,
(0:01:19)  výslovne naznačuje, že pápež Benedikt XVI., zosnulý pápež, veril,
(0:01:25)  že žijeme v dobe Antikrista.
(0:01:28)  Takže dnes sa na to pozrieme, a potom sa pozrieme aj na to,
(0:01:31)  čo učí svätý Pavol o manifestácii Antikrista v Biblii, čo sa tam píše.
(0:01:39)  Ako iste viete, pápež Benedikt XVI. rezignoval na pápežský úrad v roku 2013.
(0:01:46)  V deň, keď oznámil svoju rezignáciu, udrel do Vatikánu blesk.
(0:01:50)  Ľudia to považovali za znamenie, že v Ríme sa deje čosi apokalyptické.
(0:01:58)  U veriacich a konzervatívnych katolíkoch bol tak trochu obľúbený,
(0:02:02)  ale svet, vlády, globalisti, EÚ a OSN pápeža Benedikta XVI.
(0:02:09)  nemali veľmi v láske.
(0:02:12)  Benedikt XVI. napísal list pánovi zo Slovenska, ktorý sa volá Vladimír Palko,
(0:02:18)  a Rod Dreher nám poskytol základné informácie.
(0:02:23)  Palko bol členom podzemnej Katolíckej cirkvi,
(0:02:27)  a neskôr slúžil ako minister vnútra,
(0:02:31)  pričom si so zosnulým pápežom Benediktom XVI. dopisoval.
(0:02:36)  Palkovi prišiel od Benedikta XVI. list, ktorý dlhé roky držal v tajnosti,
(0:02:44)  a v tom liste, ktorý bol dnes zverejnený,
(0:02:46)  píše zosnulý pápež Benedikt XVI. toto:
(0:02:53)  „Keď vidíme, ako Antikrist rozširuje svoju moc,
(0:02:58)  nezostáva nám nič iné len modliť sa, aby nám Pán dal mocných pastierov,
(0:03:02)  ktorí by v tejto ťažkej hodine bránili jeho Cirkev pred mocou zla.“
(0:03:09)  Len podotknem, že tento list je z roku 2015,
(0:03:14)  čo znamená, že ho napísal po tom, ako sa vzdal úradu pápeža,
(0:03:19)  a na stolci sv. Petra bol momentálne pápež František,
(0:03:24)  ktorý je v súčasnosti rímskym pápežom.
(0:03:27)  Niektorí už hovoria, že je to znak toho,
(0:03:30)  že Benedikt považoval Františka za Antikrista, ja si to však nemyslím.
(0:03:35)  Myslím si, že pápež Benedikt poukazoval na to,
(0:03:37)  že sa v súčasnosti približujeme k nejakému druhu
(0:03:41)  eschatologického prejavu konca čias, a bol presvedčený o tom,
(0:03:47)  že Antikrist čoskoro prejaví svoju moc.
(0:03:52)  Určite si pamätáte na to, keď som naznačoval a hovoril o tom,
(0:03:59)  že deň smrti pápeža Benedikta XVI. bol 31. december.
(0:04:04)  Čo je na tomto dátume také významné?
(0:04:06)  31. december je v Katolíckej cirkvi dňom sv. Silvestra.
(0:04:12)  Kto je sv. Silvester?
(0:04:13)  Sv. Silvester bol pápežom na začiatku 4. storočia,
(0:04:17)  a pred ním takmer všetci pápeži zomreli ako mučeníci,
(0:04:21)  alebo boli prenasledovaní Rímskou ríšou.
(0:04:23)  Byť kresťanom bolo protizákonné,
(0:04:25)  vždy keď našli miestnych biskupov, kňazov a laikov,
(0:04:28)  tak ich mučili a zabili, a dostali korunu mučeníctva,
(0:04:32)  čomu sa nevyhli ani rímski biskupi, ktorí boli prvými pápežmi.
(0:04:35)  Všetko sa to zmenilo začiatkom 4. storočia za pontifikátu sv. Silvestra.
(0:04:40)  Čo sa vtedy stalo?
(0:04:41)  Konštantín Veľký, rímsky cisár, sa stal kresťanom.
(0:04:46)  Aké hlboké bolo toto obrátenie?
(0:04:47)  To sa svet nikdy nedozvie, historici o tom stále vedú spory.
(0:04:52)  Faktom ale je, že Konštantín uznal Cirkev, uznal rímskeho biskupa,
(0:04:58)  a Katolíckej cirkvi dal dary.
(0:05:01)  To, z čoho sa stala Bazilika sv. Jána v Lateráne,
(0:05:06)  z čoho sa stala a bola postavená vatikánska bazilika, Bazilika sv. Petra,
(0:05:11)  to boli historické dary Konštantína nikomu inému než svätému Silvestrovi,
(0:05:17)  rímskemu biskupovi, pápežovi.
(0:05:19)  To znamená, že sv. Silvester bol prvým ríšskym pápežom v dejinách sveta,
(0:05:27)  ale aj v dejinách Katolíckej cirkvi.
(0:05:29)  A smrť pápeža Benedikta v tento deň by mohla byť znamením toho,
(0:05:34)  že táto éra, táto epocha, v ktorej mali pápeži a impérium, cisári
(0:05:43)  jednotný postoj, v dejinách ho nazývame kresťanstvom,
(0:05:48)  sa skončila, že je to v skutočnosti koniec kresťanstva,
(0:05:52)  a to že Benedikt XVI. zomiera na sviatok prvého pápeža,
(0:05:56)  ktorý mohol dohliadať na integráciu Cirkvi a štátu v 20-tych rokoch 4. storočia,
(0:06:04)  by mohlo byť významné, keď si uvedomíte,
(0:06:07)  že takto pápež Benedikt zavŕšil svoj život.
(0:06:11)  Pozrime sa na citát: „Keď vidíme, ako Antikrist rozširuje svoju moc,
(0:06:17)  nezostáva nám nič iné len modliť sa, aby nám Pán dal mocných pastierov,
(0:06:20)  ktorí by v tejto ťažkej hodine bránili jeho Cirkev pred mocou zla.“
(0:06:25)  Pápež Benedikt tu poukazuje na to, že tí, na ktorých sa bude útočiť,
(0:06:30)  sú tí, ktorí patria ku Kristovmu Telu, k Cirkvi,
(0:06:33)  a modlí sa za to, aby nám Pán dal pastierov, ktorí dokážu chrániť, brániť a strážiť
(0:06:43)  ovce Ježiša Krista.
(0:06:46)  Myslím si, že tu naznačuje, a Benedikt by v tom so mnou súhlasil,
(0:06:49)  že za jeho života, a za nášho života, teraz, keď zomrel,
(0:06:53)  žijeme v dobe zbabelých pastierov, vlkov v rúchu baránka.
(0:07:00)  My katolíci sme svedkami desaťročí sexuálnych zneužívaní,
(0:07:05)  pedofílie, pohlavného zneužívania detí, spreneveri peňazí,
(0:07:12)  všemožných škandálov spáchaných mužmi, ktorí si hovoria pastieri,
(0:07:20)  biskupmi, farármi, kňazmi.
(0:07:25)  Tento citát, ako som už v úvode povedal,
(0:07:29)  máme od Vladimíra Palka, dúfam to vyslovujem správne,
(0:07:39)  priateľa Roda Drehera, ktorý sa ho opýtal,
(0:07:43)  a toto je preklad od Roda Drehera:
(0:07:46)  „Keď ste list prvýkrát uverejnili, rozhodli ste sa časť textu vynechať s poznámkou,
(0:07:54)  že ešte nenastal ten správny čas.
(0:07:57)  Dôvodom bol citlivý obsah a obavy, ktoré zosnulý pápež vyjadril o stave Katolíckej cirkvi.
(0:08:02)  Mohli by ste upresniť, čo presne to bolo?
(0:08:07)  A Palko, ktorého fotografiu teraz vidíte na obrazovke, hovorí:
(0:08:14)  „Áno, je to tak. List je krátky, má 12 riadkov.
(0:08:16)  V jeho druhej polovici je veta dlhá asi tri riadky,
(0:08:20)  v ktorej emeritný pápež uvádza niekoľko prekvapujúcich tvrdení.“
(0:08:23)  Potom číta pasáž, ktorú som pred chvíľou čítal, Antikrist rozširuje svoju moc.
(0:08:32)  A potom sa ho pýta: „Čo ste si mysleli vtedy? A čo si o tom myslíte dnes?“
(0:08:36)  Na čo mu odpovedá: „Pojmy ako rozširovanie moci Antikrista,
(0:08:39)  Cirkev v ťažkej hodine a potreba brániť Cirkev pred mocou zla sú závažné a neľahké.
(0:08:48)  O to viac, že ich vyslovil človek, v ktorého vyjadrovaní sa po celý život
(0:08:53)  spájala presnosť s primeranosťou použitých výrazov.
(0:08:59)  Tu vidíme, že si všimol, že pápež Benedikt sa vždy vyjadroval veľmi opatrne,
(0:09:08)  vždy sa vyjadroval veľmi presne.
(0:09:11)  Povedal som to už predtým a zopakujem to pre nových divákov,
(0:09:13)  a mimochodom ak ste nový, prosím vás, prihláste sa na odber,
(0:09:15)  a kliknite na Páči sa mi to.
(0:09:17)  Ak ste sa pápeža Benedikta niečo opýtali,
(0:09:20)  odmlčal sa na chvíľu, a potom sa nemecké ozubené kolieska v jeho mysli začali otáčať,
(0:09:25)  a pripravil si pre vás odpoveď v podobe paragrafu.
(0:09:29)  Zvážil by svoje slová, usporiadal ich a potom hovoril,
(0:09:33)  taký bol pápež Benedikt, takto uvažoval.
(0:09:37)  Takže keď vidíme tento citát, že sa v našej dobe začína rozširovať moc Antikrista,
(0:09:49)  nemôžeme ho len tak zmiesť zo stola, je to niečo veľmi vážne, a musíme to zvážiť.
(0:09:57)  Toto, potom smrť pápeža Benedikta na 31. decembra,
(0:10:01)  samozrejme aj úder blesku do Vatikánu, keď oznámil svoju rezignáciu,
(0:10:05)  považujem za znamenia apokalypsy.
(0:10:08)  Ako viete, apokalypsa v gréčtine znamená odhaliť, odkryť,
(0:10:13)  a tu sa chcem obrátiť na Bibliu, ešte chvíľku vydržte.
(0:10:18)  Chcem teraz prejsť na stránky Nového zákona,
(0:10:22)  na ktorých svätý Pavol podáva najvýraznejší opis príchodu Antikrista.
(0:10:30)  Budem čítať druhú kapitolu z 2. listu Solúnčanom,
(0:10:33)  a príslušný komentár je z môjho najnovšieho bestselleru
(0:10:37)  Antikrist a Apokalypsa.
(0:10:40)  Ak máte o knihu záujem, nájdete ju na Amazone, aj na Audible,
(0:10:45)  a ak by ste ju chceli mať s podpisom, navštívte Patreon.com/drtaylormarshall,
(0:10:52)  kde ju môžete získať. Pošlem vám ju priamo domov.
(0:10:55)  Čo nám teda svätý Pavol hovorí o Antikristovi?
(0:10:59)  Druhá kapitola tretí verš 2. listu Solúnčanom:
(0:11:02)  „nedajte sa hneď vyviesť z rovnováhy a naplašiť ani duchom, ani slovom, ani listom,
(0:11:13)  údajne naším, akoby už Pánov deň nastával.“
(0:11:16)  Pavol nám tu hovorí, že nechce, aby sme boli vystrašení,
(0:11:20)  že chce, aby sme poznali pravdu, takže ak ma práve teraz pozeráte,
(0:11:24)  nechcem vás strašiť, chcem, aby ste poznali pravdu.
(0:11:26)  Je to pravda apoštola sv. Pavla.
(0:11:28)  Ďalej v treťom verši hovorí: „Nech vás nezvedie nik nijakým spôsobom.
(0:11:35)  Lebo nenastane, kým nepríde najprv odpad a nezjaví sa človek neprávosti, syn zatratenia,
(0:11:43)  ktorý sa protiví a povyšuje nad všetko, čo sa nazýva Bohom alebo čo sa uctieva,
(0:11:50)  takže sa posadí v Božom chráme a bude sa vydávať za Boha.
(0:11:55)  Nepamätáte sa, že som vám to hovoril, ešte keď som bol u vás?“
(0:11:59)  Pavol hovorí, pozrite sa, keď som bol naposledy u vás v Solúne,
(0:12:04)  prezradil som vám podrobnosti o príchode Antikrista,
(0:12:08)  ktorého nazýva človekom neprávosti, a synom zatratenia.
(0:12:13)  Aké podrobnosti sme sa z toho dozvedeli?
(0:12:15)  Pretože priamo súvisia s citátom o moci Antikrista, ktorú vo svete rozširuje.
(0:12:22)  Hovorí nám: „Nech vás nezvedie nik, lebo nenastane, kým nepríde najprv odpad.“
(0:12:30)  Odpadlíctvo v gréčtine je apostasia, čo to znamená?
(0:12:33)  V gréčtine odpadlíctvo znamená odpadnúť od.
(0:12:37)  A veľké odpadlíctvo, hovoria teológovia, nastane na konci čias,
(0:12:42)  keď celý svet bude evanjelizovaný, evanjelium Ježiša Krista sa rozšíri do všetkých kútov sveta.
(0:12:49)  A potom, keď toto nastane, drvivá väčšina ľudí,
(0:12:55)  ktorí sa vyhlasujú za kresťanov, hovoria, že je to kresťanská krajina, kresťanský štát,
(0:12:59)  odpadnú, dôjde k apostáze.
(0:13:03)  To, čo budilo zdanie kresťanskej kultúry, odpadne.
(0:13:08)  Predstavte si obrovský múr alebo vežu postavenú pre Ježiša Krista,
(0:13:12)  vyvýšenú ako opevnenie, ako pamätník, ktorý sa zrúti.
(0:13:19)  Viera ľudí začína upadať, a preto náš Pán Ježiš Kristus hovorí,
(0:13:25)  či nájde vieru na zemi, keď sa vráti?
(0:13:27)  Biblia nám hovorí, že na konci čias zostane malý zvyšok veriacich.
(0:13:34)  Prečo? Pretože dôjde k veľkému odpadnutiu, ľudia odpadnú.
(0:13:39)  Druhé znamenie, o ktorom nám svätý Pavol hovorí
(0:13:42)  v 2. liste Solúnčanom je to, že sa zjaví človek neprávosti, syn zatratenia.
(0:13:49)  Takže potom, čo drvivá väčšina kresťanov odpadne,
(0:13:52)  zjaví sa syn zatratenia, Antikrist.
(0:13:57)  A čo urobí? Podľa čoho spoznáte, že je to Antikrist?
(0:14:02)  Keď sa objaví, prestane to byť tajomstvom.
(0:14:04)  Apoštol hovorí, že sa bude protiviť a povyšovať nad všetko,
(0:14:09)  čo sa nazýva Bohom, alebo čo sa uctieva.
(0:14:11)  Každej jednej modle, každému falošnému bohu, dokonca aj jedinému pravému Bohu,
(0:14:19)  Otcovi, Synovi a Duchu Svätému sa postaví,
(0:14:23)  a seba samého povýši na Boha.
(0:14:27)  A ako to urobí?
(0:14:29)  Svätý Pavol veľmi jasne hovorí: „posadí sa v Božom chráme a bude sa vydávať za Boha.“
(0:14:40)  V knihe Antikrist a Apokalypsa, je to bestseller, musíte si ju kúpiť, je úžasná,
(0:14:45)  podrobne popisujem všetkých prvých kresťanov,
(0:14:49)  každého jedného z nich, všetkých cirkevných otcov,
(0:14:51)  a všetci jednomyseľne hovoria, že na konci čias
(0:14:57)  bude chrám v Jeruzaleme znovu postavený, a bude to zlá vec.
(0:15:02)  Veľa ľudí si myslí, že opätovná výstavba chrámu je dobrá vec,
(0:15:04)  ale bude znovu postavený Antikristom.
(0:15:08)  On ho znovu postaví.
(0:15:11)  Vedeli ste, že jediný raz, keď sa v Biblii spomína číslo 666,
(0:15:17)  okrem Apokalypsy, je v Starom zákone?
(0:15:20)  A je to na mieste, kde kráľ Šalamún, syn Dávida,
(0:15:24)  dostával ročne 666 talentov zlata ako poctu.
(0:15:33)  Takže jediná postava v celej Biblii, ktorá je výslovne spojená s číslom 666,
(0:15:39)  je kráľ Šalamún, ktorý v Jeruzaleme zaviedol modloslužbu,
(0:15:42)  a Šalamún bol aj človekom, ktorý postavil chrám, Šalamúnov chrám,
(0:15:51)  a tu máme znak Antikrista.
(0:15:54)  Rovnako ako Šalamún za starých čias postavil chrám na slávu Boha,
(0:15:58)  tak Antikrist, ktorý je falošným mesiášom, falošným Kristom,
(0:16:02)  postaví v Jeruzaleme chrám, nie na slávu Boha,
(0:16:07)  ale postaví chrám na oslavu svojej vlastnej pýchy,
(0:16:13)  bezbožnosti a zvrátenosti, takže keď dôjde k veľkému odpadnutiu,
(0:16:19)  zjaví sa Antikrist, syn zatratenia, a postaví znovu chrám,
(0:16:25)  a bude v ňom sedieť, akoby bol Bohom.
(0:16:29)  To sú citáty priamo zo Svätého Písma.
(0:16:35)  A teraz, vidíme človeka, ktorý vládne celému svetu a požaduje,
(0:16:42)  aby sa mu všetci klaňali?
(0:16:43)  Zatiaľ nie, ale keď sa pozrieme na citát pápeža Benedikta,
(0:16:47)  nehovorí v ňom, že Antikrist je rozhodne už tu, alebo že sa ukázal,
(0:16:51)  ale že Antikristova moc sa rozširuje,
(0:16:54)  čoho následkom je to, že budeme potrebovať mocných pastierov,
(0:17:00)  aby bránili jeho Cirkev proti silám zla v tejto ťažkej hodine.
(0:17:05)  Je to ako prvé dejstvo v divadelnej hre,
(0:17:10)  a chystáme sa do druhého dejstva, a potom tretie dejstvo je vyvrcholenie.
(0:17:16)  Na chvíľku sa zamyslime nad odpadlíctvom.
(0:17:23)  Súhlasíte s tým, že za posledných päť desaťročí sa kresťania vo svete stali vlažnými?
(0:17:32)  Kresťania zablúdili, nežijú svoju vieru, nechodia každú nedeľu do kostola,
(0:17:39)  akceptujú svetské normy, pokiaľ ide o rozvody, potraty, zvrátenosť, nahotu, pornografiu.
(0:17:56)  Kultúra prestala byť kresťanská.
(0:17:58)  Ľudia to nazývajú postkresťanskou kultúrou,
(0:18:01)  a vidíme kostoly zívať prázdnotou, zatiaľ čo všetky pohanské a svetské podujatia
(0:18:11)  rastú ako huby po daždi.
(0:18:14)  Žijeme na začiatku, uprostred, alebo na konci apostázy?
(0:18:21)  Podľa mňa, keď si pozriete čísla, tak vidíte, že apostáza sa postupne zhoršuje.
(0:18:29)  A ak má pápež Benedikt pravdu, že moc Antikrista sa rozširuje,
(0:18:34)  ak má pápež Benedikt pravdu, tak sa blížime koncu čias.
(0:18:40)  Možno sa pápež Benedikt mýli.
(0:18:43)  Ale je pozoruhodné, že po jeho smrti,
(0:18:45)  áno, máme jeho posledný duchovný závet,
(0:18:49)  ale teraz máme niečo oveľa zaujímavejšie,
(0:18:54)  oveľa konkrétnejšie, a poukazuje na moc Antikrista.
(0:19:05)  Chcem vás povzbudiť k tomu, aby ste si naštudovali viac.
(0:19:11)  Kniha, ktorú som napísal, obsahuje 21 proroctiev z Knihy Zjavení,
(0:19:16)  je tam sedem pečatí, sedem zatrúbení, a sedem rán,
(0:19:23)  dalo by sa povedať v druhom a treťom dejstve o konci čias.
(0:19:28)  Nie je to žiadny senzačný opis, je to veľmi triezve.
(0:19:32)  Odporúčam vám zohnať si knihu Antikrist a apokalypsa.
(0:19:35)  Na Amazone je dostupná, je tam aj audiokniha,
(0:19:37)  a samozrejme, ak ju chcete s podpisom,
(0:19:39)  choďte na patreon.com/drtaylormarshall.
(0:19:45)  Je v nej zhrnuté celé učenie cirkevných otcov o Antikristovi.
(0:19:49)  Nezabudnite sa každý deň modliť, čítať Bibliu, ísť v nedeľu na omšu,
(0:19:56)  ak môžete, tak choďte na tradičnú latinskú omšu.
(0:19:59)  Ak ste na mojom kanáli prvýkrát, vyzývam vás, aby ste sa prihlásili na odber,
(0:20:02)  aby vám neušlo žiadne budúce video,
(0:20:05)  budem sledovať všetko v súvislosti s pápežom Benediktom,
(0:20:07)  a samozrejme všetko, čo súvisí s Antikristom v Apokalypse
(0:20:10)  v ďalších šou, vrátane troch dní temnoty, babylonskej neviestke,
(0:20:15)  znaku šelmy 666, armagedone, a všetkých tých témach,
(0:20:20)  v ktorých majú ľudia zmätok, ale hneď ako si prečítate cirkevných otcov,
(0:20:24)  pochopíte Starý a Nový zákon, a ako sú vzájomne prepojené,
(0:20:27)  prídete na to a začnete tomu rozumieť.
(0:20:31)  Takže ešte raz ďakujem za pozretie,
(0:20:33)  a do najbližšieho stretnutia nezabúdajte na to,
(0:20:36)  že náš Pán Ježiš Kristus povedal, vy ste svetlo sveta a soľou zeme,
(0:20:38)  tak choďte medzi ľudí a buďte slaní.
(0:20:42)  Boh vás žehnaj!
(0:20:43)  Pre www.lifenews.sk preložil Miroslav Čonka