Card-M-and-RLF-810x500.jpg

Kardinál Müller je príkladom odvahy čeliť kríze v Cirkvi

38
Neutral

 Jednou z vecí, na ktoré sa najviac teším, keď sa zúčastním nadchádzajúceho Rímskeho fóra života LifeSiteNew’je, že sa konečne osobne stretnem s kardinálom Gerhardom Müllerom. 

Keďže som za posledný rok prečítal a preložil toľko jeho vynikajúcich komentárov o stave Cirkvi a sveta, mám takmer pocit, že ho už poznám. 

Sústrednou témou konferencie bude “konfrontácia so zlom hlbokej Cirkvi a hlbokého štátu a ich zapojenie do agendy veľkého resetu,” a sotva sa nájde niekto, kto by v posledných rokoch odvážnejšie vystupoval proti globalizmu vo svete a korupcii v Cirkvi ako bývalý šéf Kongregácie pre náuku viery. 

Živo si pamätám, keď Müller v roku 2021 nazval globalistickú agendu Veľkého resetu a povedal, že “nechce byť [znovu]stvorený na obraz a podobu Klausa Schwaba, Billa Gatesa alebo [Georgea] Sorosa.” 

Müller sa takto vyjadril v interview s Inštitútom svätého Bonifáca, pre ktorý som v tom čase ešte pracoval. Jeho výroky sa stali virálnymi a mainstreamové médiá očiernili jeho meno a nazvali ho “antisemitom” a “konšpiračným teoretikom.” Dokonca aj vysokopostavení nemeckí politici vynadali Müllerovi za jeho výroky. 

Nemecký kardinál sa pod týmto tlakom nezložil, naopak, zdvojnásobil svoj postoj a dokázal, že je dôstojným nástupcom apoštolov. 

RELATÍVNE: Kardinál Müller varuje, že synoda o synodalite môže znieť viac ako OSN než Cirkev

Poviem vám, že nemecká mainstreamová tlač aj mnohí členovia nemeckého episkopátu sú oddaní ľavičiari, ktorí tvrdo pôjdu po každom, kto sa vyjadrí proti ich agende. Müller ako vysokopostavená verejná osobnosť to vie a aj tak sa rozhodne prehovoriť. 

Müller prejavil obdivuhodnú odvahu aj pri vyjadrovaní sa o kríze, ktorej dnes v Cirkvi čelíme. Bol jedným z najotvorenejších kritikov nemeckej synodálnej cesty, keď ju nazval “heretickou a schizmatickou” a vatikánskej “synody o synodalite”, pričom zašiel tak ďaleko, že ju nazval “nepriateľským prevzatím.” 

V takýchto zmätočných časoch veriaci katolíci naozaj potrebujú biskupov, ako je Müller, aby hovorili pravdu jasne, aby sme nemali pocit, že bojujeme proti celému episkopátu. 

Akokoľvek bezútešne sa to môže zdať pri pohľade na hierarchiu dnešnej Cirkvi, zdá sa, že Boh vždy poskytne každej generácii aspoň niekoľko dobrých a verných pastierov. Počas ariánskej krízy v 4. storočí to bol svätý Atanáz Alexandrijský, ktorý bránil vieru pred herézou. Dnes sú to preláti ako biskup Atanáz Schneider, biskup Joseph Strickland a kardinál Müller, ktorí konajú Božie’dielo proti Kristovým nepriateľom v Cirkvi aj mimo nej. 

PREHLIADNITE: Biskup Schneider sa pripája ku kardinálovi Müllerovi, nové dubia nazýva ‘veľmi naliehavými a záslužnými’

Ak by ste sa aj vy chceli stretnúť s kardinálom Müllerom, zvážte, či prídete na Rímske fórum života. Informácie o registrácii nájdete na stránkach RomeLifeForum.com. Uzávierka registrácie je 15. októbra.