munich_cathedral_1-810x500.jpg

Nemecký rektor seminára povedal, že umožňuje otvoreným homosexuálom vstúpiť a stať sa kňazmi

24
Kultúra smrti
V článku sa dočítate:
  • Rektor katolíckeho seminára v Mníchove umožňuje homosexuálom vstúpiť do seminára a byť vysvätený za kňaza.
  • Páter Lehner považuje otvorených homosexuálov za kňazov a neberie ohľad na ich sexuálnu orientáciu.
  • Tieto vyjadrenia sú v rozpore s učením Cirkvi, ktorá neprijíma homosexuálov do seminára alebo do svätenia.
  • Kardinál Marx, zástanca pro-homosexuálnej Synodálnej cesty, je nadriadeným seminára v Mníchove.

Rektor katolíckeho seminára v Mníchove povedal, že v rozpore s učením univerzálnej cirkvi umožňuje otvoreným homosexuálom vstúpiť do seminára a byť vysvätený za kňaza.

Na otázku miestneho spravodajského denníka Münchner Kirchenzeitung, ako sa správa ku kandidátom, ktorí sú otvorene homosexuálni, páter Münchner Kirchenzeitung odpovedal, že ich považuje za kňazov. Wolfgang Lehner povedal: “Nejde o to, aby sme pripravovali len ideálnych kandidátov na ideálnu kňazskú službu.” 

“Sexualita je vždy súčasťou osobnosti, jej aspektom,” uviedol. 

“Posudzujeme a sprevádzame ľudí ako celú osobnosť. Preto je pre mňa ťažké povedať: ‘Nie, niekto vôbec nie je vhodný, pretože je homosexuál’ alebo ‘niekto je vhodný, pretože je homosexuál.’ Keď za mnou niekto príde, predstaví sa a povie: ‘Mimochodom, som’homosexuál,’ snažím sa to najprv posúdiť v kontexte celkového profilu uchádzača’” 

“Ako sa prezentuje, ako sa prejavuje? Ak sme sa rozhodli prijať ho [do seminára], potom sa pozeráme na to, nakoľko je táto otázka aktuálna, aktuálna.” 

“Ale ak si všimnem, že sa pozerám na koherentnú osobnosť, ktorá dokáže veci uviesť na pravú mieru, na niekoho, kto má zdravé vzťahy s mužmi a ženami, kto nemusí neustále riešiť svoju sexuálnu orientáciu, potom by som a’nepovedal a priori, že nemôže byť vysvätený, pretože ide o väčšiu komplexnosť,” uzavrel Lehner. 

Na otázku Münchner Kirchenzeitung, či “samotný fakt homosexuality” vylučuje niekoho z kňazského svätenia, Lehner odpovedal: “Pozitívnym kritériom pre mňa je: dokáže si niekto vybudovať zdravé a dobré vzťahy s mužmi a ženami, máme rozumný predpoklad, že to bude trvať celý život?” 

V inštrukcia z roku 2005, podpísaná pápežom Benediktom XVI, Kongregácia pre katolícku výchovu zopakovala postoj Cirkvi’že muži s “hlboko zakorenenými homosexuálnymi sklonmi” nemôžu byť prijatí do seminára alebo do svätenia. 

V inštrukcii sa uvádza, že “toto dikastérium v zhode s Kongregáciou pre Boží kult a disciplínu sviatostí považuje za potrebné jasne povedať, že Cirkev, hoci si hlboko váži dotyčné osoby, nemôže prijať do seminára alebo do svätenín tých, ktorí praktizujú homosexualitu, prezentujú hlboko zakorenené homosexuálne sklony alebo podporujú takzvanú ‘homosexuálnu kultúru".’” 

“Takéto osoby sa totiž ocitajú v situácii, ktorá im vážne bráni v správnom vzťahu k mužom a ženám,” pokračuje inštrukcia. “V žiadnom prípade nemožno prehliadať negatívne dôsledky, ktoré môžu vyplynúť zo svätenia osôb s hlboko zakorenenými homosexuálnymi sklonmi.” 

V prípade homosexuálnych sklonov, ktoré sú “len prejavom prechodného problému,” ako napríklad “ešte neprekonaného dospievania,” dokument uvádza, že “takéto sklony musia byť jasne prekonané aspoň tri roky pred vysvätením za diakona.”

Kritériom, ktoré vyjadril páter Lehner pre prijatie niekoho do diakonského stavu, je, že táto osoba “nemusí’neustále riešiť svoju sexuálnu orientáciu.”Lehner neuviedol, že by títo muži museli prekonať akékoľvek homosexuálne sklony a žiť cudne, aby mohli prijať sviatosť svätenia.

Rektor seminára v Mníchove povedal, že ak kandidát, ktorý sa priznal k homosexualite, “má zdravé vzťahy s mužmi a ženami” a “ucelenú osobnosť,” môže byť vysvätený. Tieto vyjadrenia sú v priamom rozpore s inštrukciou Kongregácie pre katolícku výchovu, v ktorej sa uvádza, že ľudia s hlboko zakorenenými homosexuálnymi sklonmi “sa nachádzajú v situácii, ktorá im vážne bráni v správnom vzťahu k mužom a ženám.” 

Seminár svätého Jána Krstiteľa v Mníchove patrí do jurisdikcie kardinála Reinharda Marxa, arcibiskupa arcidiecézy Mníchov a Freising. Marx stál na čele Nemeckej biskupskej’ konferencie v rokoch 2014 až 2020 a je presvedčeným zástancom a vodcom heretickej, pro-homosexuálnej Synodálnej cesty.

Čítajte: Nemecká synodálna cesta schválila text, v ktorom sa homosexuálne akty nazývajú ‘nie hriešne’ a ‘nie vnútorne zlé’ 

V roku 2022 prijali nemeckí biskupi nový Církevný pracovný zákon, ktorý umožňuje zamestnancom Cirkvi otvorene žiť v situáciách, ktoré sú v rozpore s katolíckym morálnym učením, t. j, homosexuálnych alebo “opätovne uzavretých manželských” zväzkov. Synodálna cesta v septembri 2022 schválila dokument, v ktorom sa uvádza, že homosexuálne akty nie sú “hriechom” a “nie sú vo svojej podstate zlé”, čo je vo výslovnom rozpore s katolíckym učením. Štyridsať z 56 nemeckých biskupov (71 %) hlasovalo za text, ktorý navrhuje zvrátiť učenie Cirkvi o homosexualite.