Britští gynekologové mají těhotným doporučovat potrat

5,141
Kultúra smrti

Londýn. Těhotné ženy, které přijdou ve Velké Británii ke gynekologovi mají být informovány, že potrat je pro ně bezpečnější než donošení dítěte. Jak uvedl italský deník Il Foglio, bizarní doporučení se objevilo v nejnovějších směrnicích britského sdružení gynekologů a porodníků (Royal College of Obstetricians and Gynaecologists). Mluví se v něm také o tom, že ženy mají být informovány, že těhotenství je pro ně rizikovým stavem a potrat je může rizika ušetřit. Pacientkám se má také říkat, že většina žen, které se rozhodly pro umělé ukončení těhotenství, se nesetkala s negativními psychickými následky.

Směrnice se objevily v těchto dnech bez větší publicity na internetových stránkách sdružení. Jako všechny dokumenty tohoto typu, byly před zveřejněním podrobeny veřejné konzultaci. Zvláštní je, že v tomto případě bylo připomínkové období zkráceno z dvanácti na tři týdny. Za pozornost stojí také skutečnost, že s varovným hlasem se přihlásilo britské sdružení psychiatrů. Nesouhlasí totiž s tezí, že u většiny žen, které abortem prošly, se negativní psychické důsledky neobjevují.