Hnutie za život musí získať CELOSTNÝ POHĽAD NA KULTÚRU SPOLOČNOSTI

1,252
Kultúra života

TALIANSKO, Gardone Riviera, júl 2010 (LifeSiteNoew.com) – „Svetové hnutie na ochranu života musí nutne podniknúť posun k neustále napredujúcej spoločnosti. Inak hnutie riskuje zlyhanie a rozdrobenie záujmu na izolované a okrajové témy. Pre katolíkov to znamená prisvojenie si celkovej a všeobecnej tradície cirkvi bez ohľadu na politické postoje“ .

To sú slová Johna C. Raoa. Získal doktorát z histórie na Univerzite v Oxforde a spolupracuje so St. John´s University v New Yorku na pozícii profesora histórie. V rozhovore pre LSN doktor Rao upozorňuje hnutie za ochranu života na potrebu porozumieť širokým kultúrnym rozmerom vojny, v ktorých sa nachádza.

„Bez rozsiahlejšieho kontextu“ a bez skúmania zameranosti anti-tradičnej, anti-životnej a nerozumnej kultúry je síce hnutie za ochranu života „schopné dočasne zvíťaziť“, ale vzápätí jeho odporcovia okamžite menia metódy a pravidlá boja.

„Odporcov nepoháňa nejaký utilitárny mechanizmus, ale oduševnenie,“ myslí si Rao.  Preto nachádzajú stále nové spôsoby, ako propagovať napríklad potraty. „Odporcovia života by zúžitkovali akýkoľvek nástroj, ktorý v danej chvíli funguje.“ 

„Takže ak by ním bola v nejakej krajine politická a ekonomická centralizácia, použili by centralizáciu. Ak by to bola decentralizácia, použili by decentralizáciu. Ak by boli súdy nástrojom k dosahovaniu  cieľov, použili by súdy. Ale ak by sa súdy obrátili proti nim, zdôrazňovali by demokratického ducha a argumentovali by zaujatosťou súdov voči verejnej mienke.“

Pokiaľ budú „prevládať v kultúre tieto nepriateľské nálady a cielené potlačovanie každej sféry, vznikne problém, ktorému bude treba čeliť.“

Doktor Rao vystúpil na výročnej konferencii organizovanej hnutím Rímske fórum v severnom Taliansku. Každoročne na nej vystupujú odborníci z oblasti filozofie, ekonomiky, histórie a teórie kultúry, ktorí skúmajú svet od konca éry kresťanskej Európy.

Rímske fórum založil v roku 1968 renomovaný katolícky mysliteľ a profesor Deitrich Von Hildebrand. Reagoval tak na protesty veriacich voči encyklike pápeža Pavla VI. s názvom Humanae Vitae. Encyklika bráni kresťanský pohľad na posvätnosť života, počatie a pôrod. „Tento problém bol tak dôležitý, že (pápež) cítil potrebu zamerať sa naň.“

„Začalo byť jasné, že obrana Humanae Vitae, a všetkého, za čo sa zasadzuje, musela byť hlbšou obranou celej tradície cirkvi. Nejde len o plnosť cirkevného učenia v otázkach ľudského života, filozofie a náuky, ale aj o otázky umenia, hudby a kultúry."

„Pápež Benedikt poukázal na realitu posledných 40 rokov, ktoré nazval ako jasne namierené proti Cirkvi. To, čo dnes robíme, je dôsledkom línie, ktorú zdôraznil už pápež.“ 

Konferencie v talianskej Gardone Riviera sa pokúšajú obsiahnuť široký okruh tém, sústredených okolo otázky života, rodiny a  súčasných trendov v nich. 

Tento rok sa konferencia v Gardone pýši zástupcami z viacerých krajín - Anglicko, Austrália, Estónsko, Poľsko, Rakúsko, Taliansko a USA - pričom väčšina zo zúčastnených sú domácimi aktivistami v hnutí Pro-life. Duchovným otcom konferencie bol 18 rokov monsignor Ignacio Barreiro, predseda Medzinárodného Rímskeho úradu pre Ľudský život. K pravidelným účastníkom patrí aj právnik a zakladateľ britskej politickej strany Pro-Life Alliance Bruno Quintavalle.

Podľa doktora nemožno jednotlivé problémy v spoločnosti vnímať izolovane a že hranice medzi nimi sa prelínajú. Všetko so všetkým súvisí. Pokúšate sa vyriešiť jeden problém a na konci zisťujete, že musíte vo výslednom obraze zaradiť aj všetky ostatné“, hovorí.

„Každý rok je konferencia plná ľudí, ktorí si tieto nepresné hranice uvedomujú. Keď potom odchádzajú, majú viac nápadov, ako vo svojej práci pokračovať, “  konštatuje Rao.

 

V budúcnosti sa Rímske Fórum pokúsi pritiahnuť otvorených ľudí, ktorí však nemusia byť nutne katolíkmi, kresťanmi, či zdieľateľmi tradičného svetonázoru. Nový prístup z názvom „New Beginnings“ upozorňuje na fakt, že stále viac a viac ľudí si uvedomuje, že svet má veľký problém. Celá situácia sa totiž zhoršuje po každej stránke.

„Noví ľudia nebudú z rôznych nepriateľských skupín, ktoré v minulosti jestvovali, alebo s ktorými nemáme najlepšie vzťahy. Pôjde o otvorených hľadajúcichľudí. Chceme im zabezpečiť priestor, ktorý budeme my kontrolovať a viesť, a ktorý bude v podstate katolícky. V tomto priestore im chcem poskytnúť prijatie, vedenie a priateľstvo, ktoré smerujú ku skutočnému cieľu."

„Nechceme skončiť ako ekumenické hnutie, ktoré sa ľudí pýta, čo si myslia, cítia a majú radi. Máme niečo, čo by sme ich chceli naučiť, ale to je možné iba v prípade, že hľadajú odpovede úprimne.“

Viac informácií ohľadom Rímskeho fóra nájdete na: http://www.romanforum.org/about/

Celý rozhovor si môžete prečítať na:  http://www.lifesitenews.com/ldn/2010/jul/10071405.html

Hilary White

 

DISKUSIA k článku