Katolícky profesor NIE JE PREPUSTENÝ, IBA NEMôŽE UČIŤ

1,394
Kultúra smrti

USA, Urbana, Illinois, júl 2010 (LifeSiteNews.com) – Profesora univerzity v Illinoise (UIUC) prepustili z práce, pretože v triede vysvetľoval katolícke učenie o homosexualite. Univerzita obhajuje svoje konanie tým, že katolícky profesor v skutočnosti „nebol vyhodený“, len mu „nebolo dovolené viac učiť.“ Profesor školu zažaloval.

Celé to začalo e-mailom od študenta. Sťažoval sa na to, ako profesor Howell na hodine katolicizmu tvrdil, že homosexuálne správanie je v rozpore s prirodzeným morálnym zákonom. Tieto slová študent považoval za „nenávistnú reč.“ Howell učil katolicizmus už roky.

Keď sa objavili správy o zákaze vyučovania pre Dr. Kennetha Howella, administratívu univerzity UIUC údajne zavalili pobúrené e-maily a telefonáty. Právnici v spolupráci s Fondom obrannej aliancie (ADF) upozornili predstaviteľov univerzity, že začali súdne konanie.

Na to zástupca poradcu UIUC Steven Veazie odpovedal, že keďže Howell je stále členom fakulty, nie je žiadny dôvod pre súdne spory. A keďže Howellove zákonné práva neboli porušené, „neexistuje žiaden prípad alebo spor, ktorý by v tom čase potreboval právne kroky.“ 

Správu podala CNS News.

Univerzita pripustila, že zrušenie zákazu výučby pre profesora je "zatiaľ až do preskúmania veci neurčité" .

Prezident UIUC Michael Hogan tvrdí, že „dezinformácie“ o prepustení Howella by mali byť „opravené.“

„Profesor Howell nebol vylúčený z univerzity, ako bolo nesprávne ohlásené na internete a v niektorých médiách. Pokračuje vo vykonávaní funkcie docenta. Doteraz nepadlo rozhodnutie, ktoré by sa týkalo vymenovania inštruktora pre kurz, ktorý profesor Howell v zimnom semestri v minulosti učil. A žiadne rozhodnutie urobené nebude, a to až do preskúmania celej veci,“  napísal v reakcii.

Advokáti ADF však odpovedali, že takéto „rozlišovanie“ je nezmyselné.

„Jeho pokračovanie vo vykonávaní činnosti docenta je virtuálne bezvýznamné, lebo nemá nijaké triedy, ktoré by mohol učiť,“ napísal advokát ADF David Hacker v liste UIUC.

Advokát tiež vyslovil podozrenie, že sľúbené „preskúmanie“ Howellsovho pokarhania by mohlo byť skreslené predsudkami medzi členmi univerzitnej administratívy. Champaign News-Gazette zverejnil korešpondenciu, v ktorej prodekanka pre UIUC Vysokej školy slobodných umení a vied Ann Mesterová povedala vedúcemu oddelenia náboženstva UIUC, že je presvedčená o Howellsovom porušovaní univerzitných noriem „všeobecnosti“.„A tie nás potom oprávňujú k tomu, aby sme ho vylúčili z vyučovania.“

Howells vo svojich e-mailoch o katolicizme konštatuje, že „odsúdiť konanie nie je to isté, ako odsúdiť osobu,“ a „sexuálne konanie je vhodné len pre ľudí, ktorí sa vzájomne dopĺňajú, nie pre ľudí rovnakého pohlavia. Ako to vieme? Jednoduchým pohľadom do REALITY.“

„Muži a ženy sa dopĺňajú v ich anatómii, fyziológii a psychológii. Z toho vyplýva, že morálne sexuálne konanie môže byť len medzi osobami, ktoré sú pre tieto úkony vybavené.“

Po veľkom mediálnom rozruchu a aktívneho zapojenia ADF napokon univerzita umožnila profesorovi opäť učiť. Bližšie informácie na: http://www.facebook.com/SaveDrKen

Organizácia TFP vytvorila online petíciu, ktorá podporuje dr. Howella (Tradícia, Rodina, Vlastníctvo). Dosiahla viac ako

8 000 podpisov. Podpíšte ju aj Vy: http://www.tfpstudentaction.net/campaigns/protests/reinstate-dr-kenneth-howell.html

Kathleen Gilbert