Nemáte kladný postoj k Prague Pride? Podle České televize jste homofobní a nemáte právo své názory publikovat.

2,088
Kultúra smrti


Pravidelný pisatel vlastního blogu na ČT 24, pan Mgr. Ferdinand Peroutka jr., byl odmítnut redakcí České televize poté, co žádal zveřejnění svého publicistického textu na téma letošního průvodu homosexuálů hlavním městem ČR.
 
Text je podle redakce ČT 24 "homofobní". Pro Vaše posouzení text uvádíme v jeho plném znění zde.
 
Dva pochody a jeden protest
 
Nebylo by veřejného protestu „Obrana hrdosti normálních lidí“, kdyby nebylo veřejného homosexuálního „pochodu pýchy“ Prague Pride. Obě akce začínají ve stejný den na stejném místě: 18.srpna pod sochou sv. Václava na Václavském náměstí - ta první v 10, druhá ve 12 hodin. Socha českého světce bude tedy svědkem hodnotově velmi odlišných akcí. Zatímco ze západu importované „pochody pýchy“ homosexuálů dorazily do Česka už v r. 2009 (viz blog ČT24 Dva pochody a jedna procházka, 25.6.2009), k veřejné občanské obraně sexuální normality dochází letos poprvé.
 
A není divu: i když většinová společnost uznává právo každého prožívat v soukromí sexualitu podle svých představ, něco jiného je vystavovat na odiv homosexualitu jako příklad hodný následování. Z hlediska většinového heterosexuálního občana i státu, jehož existence je závislá na reprodukci obyvatelstva, je proto veřejná podpora homosexuálního životního stylu, zaměřeného na popření nezastupitelné vzájemné sexuality muže a ženy a na zpochybnění instituce rodiny, značně nepochopitelná. Organizátoři akce „Obrana hrdosti normálních lidí“ z občanského sdružení z Akce D.O.S.T. soudí, že festival Prague Pride má otevřeně konfrontační charakter (už tím, že má být zahájen u pomníku svatého Václava) a propaguje nesnášenlivou ideologii homosexualismu. Jsou proto pobouřeni, že se této provokační akci dostalo záštity a podpory některých politiků.
 
Nepochopitelné je, že otevřené dopisy, jimiž Akce D.O.S.T. protestovala proti podpoře Prague Pride a žádala o záštitu svého protestního shromáždění u pražského primátora Bohuslava Svobody, místopředsedy ODS Jiřího Pospíšila a premiéra a předsedy ODS Petra Nečase, zůstaly bez odpovědi. Přitom Svoboda, Nečas i Pospíšil jsou významnými představiteli politické strany, která se ve svém základním dokumentu hlásí ke křesťanským tradicím naší civilizace, s nimiž je propagace homosexuality v příkrém rozporu. Navíc byla administrativním zásahem bez vysvětlení zrušena i facebooková stránka založená k osvětlení smyslu shromáždění "Obrana hrdosti normálních lidí". Že by to měli na svědomí „obhájci“ svobodného projevu?
 
Záštita, kterou akci homosexuálů přislíbil primátor MUDr. Svoboda je kontroverzní nejen z pohledu jeho strany. Zdá se, že pan Svoboda na křesťanské tradice či morální zásady příliš nedrží. Jenže je také lékař, dokonce gynekolog a porodník. Nevadí-li mu veřejná demonstrace festivalu „hrdosti“, zřejmě mu také nevadí šíření smrtelných pohlavních nemocí, které mají svůj hlavní zdroj právě v homosexuální komunitě. To platí už od osmdesátých let, kdy se především v gay komunitě objevil tehdy ještě neznámý virus HIV. Nejde však jen o AIDS, hepatitidu či jiné nemoci, jimiž gayové ohrožují normální populaci, ale i o novou pohlavní chorobu lymphogranuloma venereum (LGV), která se šíří zatím výhradně mezi homosexuály. Jak uvedl server ČT24, epidemie LGV míří do ČR ze západní Evropy, první evropský výskyt je z února 2003 a u nás bylo již potvrzeno 14 případů.
 
Podle lékařky Centra pro pohlavní nemoci Nemocnice Na Bulovce Daniely Vaňousové postihuje LGV v Evropě především homosexuálně orientované muže, z nichž je většina zároveň HIV pozitivních, vysoce promiskuitních, s vysoce rizikovým sexuálním chováním, což podle ní „zahrnuje nechráněný anální sex, sdílení sexuálních pomůcek, vsouvání pěsti i celé paže do řitního otvoru a sex party v rámci mezinárodní sexuální sítě“. Lékař pan Svoboda svou záštitou Prague Pride demonstruje, že mu na nějakých obětech homosexuálních praktik nesejde. Preferuje-li homosexualitu na úkor většinové populace a klasické heterosexuální rodiny, říká tím, že klasická rodina - otec – matka – dítě - si úctu a ochranu nezaslouží. Je ovšem otázkou, zda jedinec s takovým sociálním názorem má zastávat veřejnou funkci primátora milionového hlavního města, o porodnické profesi ani nemluvě.
 
Homosexuálové totiž razí také tu pozoruhodnou poučku, že početí nového lidského života při heterosexuálním styku je „prokletím“ heterosexuálního sexu, protože „za každou sexuální radostí se skrývá úzkost z početí“ – a jelikož u „stejnopohlavního páru neexistuje strach z nechtěného početí... je takový sex osvobozen od jakýchkoliv prokletí a je čistou slastí.“ Při důsledném uplatnění tohoto návodu by profese pana Svobody samozřejmě ani nevznikla. Svobodův stranický kolega poslanec Jaroslav Plachý primátorovi doporučuje, aby vystoupil z ODS, chce-li veřejně podporovat homosexuální chování: „Tento typ akcí přenechme levici, neomarxistům, levicovým liberálům, ale konzervativní politická strana by je podporovat neměla“.
 
Totéž si nepochybně myslí také Mladí křesťanští demokraté, kteří jako třetí akci 18.srpna pořádají i třetí ročník Pochodu pro rodinu. Převzal nad ním záštitu pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka a na cestu Prahou se od pomníku sv. Václava vydá půl hodinu po poledni pod heslem „Rodina je základem společnosti a existence národa“. Stačí si tedy jen vybrat, ke kterému pochodu se přidáme. 
Ferdinand Peroutka, jr., 9.8.2012