V Poľsku vytvorila feministická organizácia tieňovú vládu; obavy z tlaku na liberalizáciu interrupcií

4,151
Kultúra smrti

Poľská mimovládna organizácia "Ženský kongres" vytvorila pri vláde Poľskej republiky konzultačný orgán - tieňový kabinet. Ako informovalo verejnoprávne "Polskie radio", členmi tohto nového orgánu sú len ženy.
Tieňovou premiérkou  sa stala poslankyňa europarlamentu, ktorej domovskou stranou je subjekt "Občianska platforma - Platforma Obywatelska", Danuta Huebner.
Pri príležitosti vytvorenia tieňového kabinetu sa jeho premiérka vyjadrila, že jeho členovia nemajú za cieľ stavať sa do opozície k súčasnej ani budúcim vládam. Ich úlohou je podľa jej slov najmä pomôc vláde pri riešení niektorých citlivejších otázok. Zároveň bude mať podľa nej vláda možnosť vidieť problémy z alternatívneho - ženského pohľadu.
Premiérka tiež pripomenula, že kabinet sa bude sústrediť na konzultačno-poradnú činnosť a nebude zasahovať priamo do politických procesov, rovnako ani jeho ministri nebudú kandidovať v parlamentných voľbách.
Jednou zo základných téz nového orgánu bude rovnosť pohlaví v Poľsku.
Zároveň však, ako informuje periodikum The Wall Street Journal, plánuje rozprúdiť debatu aj v citlivejších otázkach, najmä v oblasti liberalizácie potratového zákona či obmedzenia vplyvu cirkvi na školy a vzdelávací proces. Svoj kladný postoj k interrupčnému zákonu obhajuje často citovanou, no v skutočnosti vymyslenou a nepravdivou štatistikou o vysokom počte nelegálnych potratov v Poľsku a potratov Poliek v zahraničí. Nepravdivosť týchto údajov bola už mnohokrát odhalená aj na odbornej úrovni. (Viď napríklad aj článok http://www.forumzivota.sk/index.php?page=0&type=news&id=35&method=main&art=451).
Organizácia Ženský kongres vznikla v roku 2009. Jej členmi sú v Poľku známe ženy, pôsobiace prevažne v oblastiach práva, politiky a podnikania. Ako hlavný cieľ deklaruje vyrovnávanie rodových rozdielov medzi mužmi a ženami v rozličných oblastiach ľudskej činnosti.   
 

Autor : Fórum života - Zdroj : www.hli.org.pl, http://blogs.wsj.com/new-europe/2011/03/08/on-womens-day-poland-gets-female-only-shadow-cabinet/?mod=google_news_blog,www.lenta.ru