Malta rozhoduje o rozvodoch. Zasiahli aj biskupi.

3,985
Kultúra života

Valletta, Malta, 24. mája, 2011 (LifeSiteNews.com) – Do prípravy referenda o legalizácii rozvodov na Malte, ktoré sa bude konať túto sobotu, vstúpili maltskí biskupi, ktorí vyzvali túto väčšinovú katolícku krajinu o udržanie si trvalého manželského zväzku. Ako oni hovoria, je základom ľudskej dôstojnosti.

Kristovo učenie „vôbec nepochybujte, že rozvod je nesprávne riešenie - riešenie, ktoré nemôže viesť k vybudovaniu stabilnej spoločnosti,“ toto napísali maltský arcibiskup Paul Cremona, biskup Mario Grech z Gozo a biskup Annetto Depasquale v pastierskom liste z 21. mája pomenovanom „Voľba trvalého manželstva.“

Malta, z ktorej počtu obyvateľov približne 412 000 je 95 % katolíkov, je podľa neoverených správ momentálne, spolu s Filipínami jednou z dvoch krajín na celom svete, ktoré zakazujú rozvod.

V sobotu, 28. mája bude obyvateľstvo požiadané o voľbu medzi „áno“ alebo „nie“ na otázku: „Súhlasíte s možnosťou voľby rozvodu medzi manželskými pármi, ktoré žijú oddelene už štyri roky, keď nie je žiadna rozumná nádej na uzmierenie, keď je garantované adekvátne výživné a keď sú deti zaopatrené?“

„Svojím hlasom bude obyvateľ buď budovať alebo ničiť,“ napísali biskupi. „Voľba v prospech trvalého manželstva je skutok viery v rodinu, postavený na zväzku lásky, ktorý nemôže byť zrušený; zatiaľ čo voľba v prospech rozvodu povedie k ďalšiemu ničeniu manželstva a rodiny, následkom čoho bude zničenie hodnôt a kvality života.“

Manželstvo „ide ruka v ruke s dôstojnosťou ľudstva“ a „malo by podľa jeho samotnej podstaty, byť trvalým zväzkom,“ pokračujú. „Manželstvo a rodina formuje prirodzené jadro, ktoré je základom pre život a rast jednotlivca v  ovzduší skutočnej lásky a takisto aj pre budovanie silnej spoločnosti.“

„Nemôžeme zostať ľahostajní. Referendum sa zaoberá veľmi dôležitou záležitosťou a každá osoba, ktorá sa azda rozhodne nezúčastniť, prejaví svoj nedostatok občianskej a náboženskej zrelosti,“ dodávajú.

Zatiaľ čo tí, ktorí sa nakláňajú k legalizácii v prieskumoch vyhrávali, ich počet sa v posledných dňoch zmenšil a tak sa ťažko predpovedať záver hlasovania. 

Biskupský pastiersky list nasledovali silné vyjadrenia v kázni biskupa Maria Grecha z Gozo, 15. mája, ktorý upozornil na „vlkov v ovčej koži,“ usilujúcich sa priviesť rozvod do krajiny, predstierajúc, že sú katolíci, aby tak oklamali veriacich. Biskup povedal, že každý katolík, ktorý odmietne Kristovo učenie, nemôže prijať sväté prijímanie.

DISKUSIA k článku