Pochod homosexuálov v Bratislave verejne podporili veľvyslanci z USA, Kanady a krajín EÚ

4,799
Kultúra smrti

BRATISLAVA, 9. jún 2011 (LifeSiteNews.com) – Dvadsať popredných veľvyslancov na Slovensku, vrátane tých z USA, Kanady a mnohých štátov Európskej únie podpísalo verejný súhlas s pochodom homosexuálov.

"Dúhový pochod" sa uskutočnil 4. júna v Bratislave. Zúčastnení žiadali o legalizáciu manželstiev rovnakého pohlavia, ako aj o právo na adopciu detí.

Množstvo veľvyslancov ciele demonštrácie nepodporuje, dvadsať však vyhlásilo, že ,,doslova aj obrazne stoja za účastníkmi pochodu, pretože sa dokážu postaviť za ľudské práva a pozdvihnúť LGBT komunitu na Slovensku".

Ako reakciu na postoj veľvyslancov vyjadrilo svoje sklamanie 22 slovenských intelektuálov, spisovateľov a bývalých politikov, vrátane bývalého predsedu vlády Jána Čarnogurského, bývalého ministra vnútra Vladimíra Palka a bývalého slovenského veľvyslanca v Kanade Antona Hykischa. 

V liste z 8. júna skupina Slovákov žiadala, aby cudzí veľvyslanci ,,nedovážali homosexuálnu ideológiu, ktorá presadzuje právo na legitímnosť a sama sa nazýva progresívnou".

Rovnako ako množstvo krajín EÚ, aj Slovensko prijalo protokol o anti-diskriminácii, ktorý zahŕňa aj diskrimináciu založenú na sexuálnej orientácii. Slovenskí odborníci však vyjadrili postoj, že akékoľvek snahy napredovať v tejto oblasti len podkopávajú hodnotu rodiny.

,,Veríme, že je veľmi dôležité rozlišovať medzi dôstojnosťou každého človeka na jednej strane a radikálnymi návrhmi na zmeny tradičnej rodiny a ich ochranu stanovenú zákonom na strane druhej," písalo sa v liste adresovanom veľvyslancom. 

,,Radikálne požiadavky organizátorov ´Dúhového pochodu´ sú vo väčšine krajín, ktoré zastupujete, ďaleko za legislatívou," zdôraznili. ,,Domnievame sa, že vaša podpora týchto požiadaviek bude prekvapivo poľutovaniahodná. Vaším vyhlásením ste zasiahli do domácich politických diskusií a prekročili tak svoju diplomatickú misiu." 

Dúhový PRIDE podporili ambasády Veľkej Británie, Holandska, Nórska, Dánska, Švédska, Fínska, USA, Španielska, Francúzska, Švajčiarska a Austrálie.