Podľa OSN má sexualizácia DETÍ zamedziť šíreniu HIV

5,326
Kultúra smrti

NEW YORK, 9. júna 2011 (C-FAM) - Niektorí predstavitelia OSN sa domnievajú, že na prevenciu pred HIV infekciami je potrebné úplné vzdelanie v oblasti sexuality. Týka sa to aj desaťročných detí.

,,Je načase chopiť sa príležitostí a presadzovať sexuálnu výchovu a znalosť komplexných vedomostí o HIV a ďalších zdravotných otázkach u mladistvých ešte predtým, ako začnú byť sexuálne aktívni," vysvetľuje najnovšia správa OSN. ,,Ide o záležitosť, do ktorej je potrebné zasiahnuť ešte predtým, ako začnú mladiství sexuálne žiť a rodové úlohy a normy začnú mať negatívne následky pre ďalší sexuálny život."

Správa odporúča komplexné sexuálne vzdelanie ako primárnu stratégiu na prevenciu proti HIV pre mladistvých od 10 do 24 rokov. 

Napriek nedostatku dôkazov majú tieto programy pozitívny vplyv na sexuálne správanie mladistvých a zabezpečujú prevenciu pred HIV. Správa UNESCO z roku 2009, jedna z mála existujúcich hodnotení týchto programov, zatiaľ nezistila, že by programy komplexného sexuálneho vzdelania výrazne znížili riziko sexuálnych chorôb. UNESCO vplyv programov na prevenciu pred HIV zatiaľ neposúdilo. 

Zo strany kritikov vyvstáva otázka, prečo UNICEF, UNAIDS a WHO zameriava svoju pozornosť na komplexnú sexuálnu výchovu, metódu prevencie pred HIV, ktorá nie je otestovaná pri preukázaní alternatívy. Tou by mohli byť existujúce modifikácie v správaní, ktorých úlohou je zastaviť šírenie HIV. Niekoľko medzinárodných pozorovateľov vidí tento krok ako súčasť väčšieho programu na podporu komplexnej sexuálnej výchovy medzi mládežou.

Docentka práva Jane Adolphová naznačila, že podporovanie komplexnej sexuálnej výchovy je formou sexualizácie detí. ,,Povedomie o sexualizácii detí narastá prostredníctvom médií, hudobných klipov, reklamy, módneho priemyslu. Niekto by mohol namietať, že komplexné sexuálne vzdelanie je len ďalším príkladom tohto tragického fenoménu. Na deti upriamuje pozornosť šíriteľ komplexnej sexuálnej výchovy, ktorý prezentuje ideológiu sexuálnej slobody."

V komentári, ako presadzovanie komplexnej sexuálnej výchovy pretína úsilie v boji proti HIV/AIDS Adolphová objasnila: ,,Tí, ktorí presadzujú ideológiu sexuálnej slobody sa približujú k riziku zníženia používania kondómov a riskujú elimináciu rizík (napr. abstinencia a vernosť) ako riešenie proti HIV v oblastiach Afriky, kde sa používanie kondómov neosvedčilo. Akákoľvek opozícia proti takémuto úzkemu pohľadu je však potlačená, ak sú ľudia poznačení tzv. homofóbiou alebo náboženským fanatizmom."

Ideológia na pôde OSN za posledné roky nahradila dôkazy proti AIDS. Dr. Edward Green, bývalý riaditeľ výskumného projektu na prevenciu pred AIDS na univerzite v Harvarde, napísal v roku 2009 pre časopis Lancet, že organizácia UNAIDS prešla z naliehavej prevencie "na základe dôkazov" k "informovanosti o dôkazoch". ,,Môže to vyznieť ako uznanie zrušenia dôkazov na základe plánovania a programovania. Dalo by sa povedať, že budeme robiť veci podľa seba a potrebujeme byť informovaní dôkazmi, ktoré podporujú našu prácu a nemôžeme ignorovať zvyšok... po pravde sa UNAIDS stala predovšetkým organizáciou, ktorá sama zastáva a nie je riadená vedou."