Prenatálny screeninig, alebo selektívne VRAŽDENIE detí s Downovým syndrómom?

1,610
Kultúra smrti

 

Hág, Holandsko, 5. Júla 2011 (LifeSiteNews.com) – Skupina advokátov jednotlivcov  s Downovým syndrómom sa sťažovala na medzinárodnom súde pre ľudské práva, že program prenatálneho screeningu na Novom Zélande sa účinne zameriava na postihnuté deti s cieľom ich systematického vyhladenia prostredníctvom interrupcie.

Právo na život Nového Zélandu (RŽNZ) prezradilo, že spoločne v utorok podali písomnú sťažnosť.  Tá bola uplatnená na Medzinárodnom trestnom súde v Hágu skupinou 37 rodičov alebo súrodencov, ktorí majú rodinného člena s Downovým syndrómom.

Sťažnosť spomína ministra zdravotníctva Nového Zélandu ako osobu zodpovednú za autorizovanie národného predpôrodného screeningového programu, vo februári 2010.

RŽNZ hovorí, že sťažnosť bola uplatnená na úrade štátneho zástupcu podľa podmienok článku 15.1. Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu. Konštatuje porušenie článku 6. a 7. štatútu perzekúciou vyčísliteľnej skupiny populácie, hlavne tých s Downovým syndrómom a zbavenie ich práva na život, ktoré ako na to skupina poukazuje, je ich základným ľudským právom.

„Od pôrodných asistentiek a lekárov sa žiada, aby ponúkli prenatálny screening každej tehotnej. Cieľom tohto programu je objaviť deti s Downovým syndrómom a inými ťažkosťami.  Ženám, u ktorých sú testy na Downov syndróm pozitívne, sa ponúka možnosť ukončiť život ich dieťaťa,” tvrdí RŽNZ.

 „Existuje znepokojujúci neoficiálny dôkaz, že ženy sú tlačené do pocitu ´spoločenskej´ povinnosti ísť na interrupciu. Toto je sociálne inžinierstvo a eugenika, financované vládou. Šanca narodiť sa sa dáva len ideálnym dieťom.”

RŽNZ hovorí, že vláda „si je vedomá zahraničnej skúsenosti,” kde takéto programy končia zabíjaním veľkého percenta detí  s Downovým syndrómom. Hovorí tiež, že minister zdravotníctva dekalroval cieľ tejto informácie. Tým má byť pomoc ženám rozhodnúť sa, či pokračovať v tehotenstve.  

Pro-life skupina obvinila vládu Nového Zélandu z pretvárky vo vzťahu k vlastným vyjadreniam o starostlivosti o postihnutých: ,,Vláda odkazuje, že bábätká s Downovým syndrómom nie sú na Novom Zélande vítané,” povedal RŽNZ. „Screeningový program nie je v súlade s vlastnou vládnou stratégiou starostlivosti o postihnutých, ktorú sa snaží propagovať. Hovorí totiž o ´spoločnosti, ktorá si vysoko váži životy postihnutých ľudí a neustále zlepšuje ich úplné začlenenie sa do spoločenského života.´ Liek na Downov syndróm neexistuje. Screeningový program nemá podporovať zdravie a pohodu dieťaťa s takýmto hendikepom, ale jeho ničenie. Toto nekorešponduje s tvrdeniami vlády o aktivitách v tejto oblasti. Údajne sa snaží o prijatie postihnutých a v tom istom čase sa pokúša identifikovať bábätká s Downovým syndrómom, aby navrhla ich vyhubenie trhaním kúsok po kúsku v maternici ich matky počas interrupcie posvätenej a financovanej vládou.”