Mexickí pro-life aktivisti podali sťažnosť týkajúcu sa porušenia ľudských práv v súvislosti s vraždou 61 000 nenarodených detí

3,838
Kultúra života

MEXICO CITY, 19. júl, 2011(LifeSiteNews.com - Mexický národný pro-life výbor (Provida), najväčšia a najprominentnejšia pro-life organizácia v krajine, podala sťažnosť Štátnej komisii pre ľudské práva v súvislosti s masovou vraždou nenarodených detí, ktorá nedávno  prebehla v štátnom federálnom okrese. V súčasnej dobe je potrat v Mexico City legálny a počas prvých dvanástich týždňov tehotenstva financovaný.

Text sťažnosti, ktorá bola podaná 13. júna a následne ju obdržalo LifeSiteNews, odsudzuje "systematické násilie proti právu na život osôb krátko po počatí, ktoré majú menej než 12 týždňov,"  zaväzujúc vládu Mexico City.

"Od 24. apríla 2007 do 24. júla 2011 vláda federálneho okresu zavraždila 61 915 ľudí v lone ich matiek," uvádza sťažnosť.

Štátny pro-life výbor zakladá sťažnosť na práve na život, ktorého znenie je chránené v Mexiku rôznymi právne zaväzujúcimi dokumentami. Medzi nimi sa uvádza článok číslo 29 Ústavy Spojených mexických štátov, článok 3 Všeobecnej deklarácie ľudských práv, článok 1 Amerikej deklarácie práv a povinností človeka a článok 4 Americkej dohody o ľudských právach,  ktoré vyslovene bránia "právo na život."

Napriek ochrane, ktorá v mexickom zákone zaručuje "právo na život", vláda v Mexico City od legalizovania smrteľnej procedúry v roku 2007 povoľuje a financuje desaťtisíce potratov v nemocniciach . V roku 2009 štátny Najvyšší súd vyradil vyššie uvedený text z ústavnosti zákona.

Prezidentka Providy Rocío Galvez povedala pre LifeSiteNews, že Raul Plascencia Villanueva, terajší prezident Štátnej komisie pre ľudské práva, "podpísal dokument o ochrane života od počatia, ktorý vytvoril ", kým usiloval o miesto, a " vidiac jeho odpoveď, zinicializovali sme našu sťažnosť."  Dodala, že "sťažnosť je právne opodstatnená."