USA: Homosexualita sa týka len 2% mužov, predstavuje však 61% nových HIV infekcií

4,555
Kultúra smrti

WASHINGTON, D.C., 18. august 2011 (LifeSiteNews.com) - Hoci sa homosexualita mužov v USA týka len 2% celkovej populácie, americké centrá pre kontrolu chorôb (CKCH) odhadujú hrozbu až 61% nových HIV infekcií.

V auguste CKCH vydalo štatistiku, ktorá ukázala, že v rokoch 2006-2009 bolo každoročne zaznamenaných až 50,000 prípadov nákazy. Nové infekcie HIV v súčasnosti aj naďalej pretrvávajú.

Muži homosexuáli (ktorí spolu majú pohlavný styk) predstavujú 29,300 z odhadovaných 48,100 nových prípadov nákazy v roku 2009 a homosexuáli vo veku 13-29 rokov tvoria 27% nových prípadov.

Jedinou skupinou, u ktorej počet nových HIV infekcií alarmujúco narastá sú mladiství, najmä Afro-Američania. Percento nákazy medzi homosexuálmi čiernej pleti vzrástlo v rokoch 2006-2009 na 48 (zo 4,400 HIV infekcií v roku 2006 na 6,500 v roku 2009).

Štúdia objasnila, že takmer 20% homosexuálov sú HIV pozitívni a takmer polovica z nich túto skutočnosť vôbec neberie na vedomie.