Nový antikoncepčný implantát pre chudobné ženy

1,642
Kultúra smrti

NEW YORK, 27 September 2012 (C-FAM) — Americká agentúra pre medzinárodný rozvoj (USAID) pri príležitosti Svetového dňa antikoncepcie oznámila svoj nový záväzok: poskytovať ženám v najchudobnejších krajinách sveta antikoncepčný implantát Jadelle.

Tento Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) schválený antikoncepčný implantát účinkuje až päť rokov. Mal by byť opätovne použiteľný a zavádzajú ho vyškolení zdravotníci.

Tento druh antikoncepcie farmaceutickej skupine Bayer sa implantuje do vrchnej časti ramena, na vnútornej strane. Skladá sa z dvoch plastových tyčiniek, pričom každá z nich je o veľkosti zápalky. Obsahujú dlhodobo pôsobiaci progestín, ktorý sa pomaly uvoľňuje a predstavuje bezpečnú a účinnú ochranu pred otehotnením.

Táto iniciatíva predstavovala spoločné úsilie „organizácie Clinton Health Access Initiative, vlády Nórska, Veľkej Británie, USA a Švédska, nadácie Children’s Investment Fund Foundation, ako aj ďalších skupín a nemeckej farmaceutickej firmy Bayer HealthCare AG, ktorá je výrobcom tohto antikoncepčného prostriedku.“

Dohoda stanovuje, že firma Bayer zníži náklady na Jadelle o 50 % výmenou za záruku 6-ročného kontraktu, ktorý zahŕňa „dotácie na aspoň 27 miliónov týchto antikoncepčných prostriedkov.“

Za Obamovej vlády výška dotácií určených na antikoncepciu narástla o 40 %. Rozpočet USAID na rok 2012 vo výške 524 miliónov dolárov prevyšuje súčet rozpočtov na liečbu tuberkulózy, ohrozenia verejného zdravia, pandémie chrípky, detí v ohrození a výživy.

Medzinárodný samit o plánovanom rodičovstve, ktorý sa uskutočnil v Londýne v júli 2011, viedla Melinda Gatesová. Počaa neho sa zabezpečila  antikoncepcia pre chudobné ženy v hodnote 4,6 miliardy dolárov (3,5 mld eur). Na tomto samite americké ministerstvo zahraničia oznámilo, že bude spolupracovať s Veľkou Britániou a s Nadáciou Billa a Melindy Gatesových, aby zaistili ženám antikoncepciu s dlhodobým účinkom.

Je to jedna z mnohých iniciatív, ktoré sa budú ďalej snažiť znížiť počet chudobných vo svete. Neinvestuje sa tak do programov, ktoré poskytujú matkám a deťom skutočnú zdravotnú starostlivosť. V tlačovej správe USAID sa uvádza, že od roku 2013 do 2018 sa tak zabráni 30 miliónom tehotenstiev a ušetrí sa tak 250 miliónov dolárov (192 miliónov eur), ktoré by inak museli byť vynaložené na zdravotnú starostlivosť.