Čile a Vatikán vyzývajú OSN k ochrane nenarodených detí

5,073
Kultúra života

NEW YORK, 10. marca, 2011 (C-FAM) - Predstavitelia OSN ostali po prednáške čilskej diplomatky absolútne ohromení. Vyjadrila svoj postoj k interrupcii a ochrane života. "Rešpektovanie ľudského života je kľúčom k zníženiu úmrtnosti matiek." Zároveň kritizovala tých, ktorí súhlasia s legalizovaním potratov ako riešením pred touto úmrtnosťou.

Prednáška na tému postavenie žien odznela na každoročnej dvojtýždňovej konferencii OSN, ktorá podporuje názory zástancov potratov. Hoci témou tohtoročnej konferencie bolo vzdelávanie, veda a technológia, značne dominovala téma potratov. 

Diplomatka počas diskusie otvorene zastávala názor, že potratmi sa percento úmrtnosti matiek nezníži. Odvolávala sa na nedávny prieskum, ktorý ukázal, že po vydaní zákazu terapeutických potratov v Čile v roku 1989 sa úmrtnosť matiek znížila až o 88%. "Zákony, ktoré ochraňujú život nenarodených detí nezvyšujú úmrtnosť matiek."

"Dôvodom klesania materskej úmrtnosti v Čile je podpora bezpečného tehotenstva, nie potratu." Uskutočňuje sa prostredníctvom rôznych programov, ktoré sa usilujú chrániť zdravie matky a dieťaťa už počas tehotenstva, po jeho narodení a prvých 5 rokov života. Diplomatka uviedla, že myšlienka legalizácie potratov, ktorá by mala viesť k znižovaniu úmrtnosti je mylná a napadla tak medzinárodné zvykové právo. 

Na konferencii predstavilo svoj pohľad na predchádzanie úmrtnosti matiek aj Nórsko. "Zdravie matiek neberieme dostatočne vážne, pokým zlyhávame v presadzovaní potratov a zákonov na ich liberalizáciu." Nórsky delegát vyčítal nedostatok rešpektu pre práva žien na riadenie vlastného tela a sexuality. Nepredložili však žiadne konkrétne skutočnosti na podporu svojich tvrdení. 

Aktuálnou témou postavenia žien v spoločnosti sa začal zaoberať aj ďalší výbor, diskutovalo sa na tému násilie páchané na mladých dievčatách. Delegácia z Vatikánu vyjadrila názor proti potratom z dôvodu výberu pohlavia. Prenatálny výber pohlavia je chápaný ako určitá forma násilia proti mladým dievčatám a stojí za príčinou zmiznutia stoviek miliónov dievčat.

"Uvedomovanie si vnútornej dôstojnosti a hodnoty dievčaťa už od okamihu počatia je spôsob, ako eliminovať diskrimináciu a násilie páchané na ženách," povedal vatikánsky delegát medzinárodnému výboru, kde citoval odsúhlasené závery vyzývajúce štáty na boj proti prenatálnemu výberu pohlavia.

Výbor sa tiež mohol tešiť búrlivej diskusii o význame slova rod. Niekoľkí predstavitelia OSN definovali rod ako spoločenský výtvor, zatiaľ čo Valné zhromaždenie OSN ho definovalo ako typicky "mužský a ženský".

Výbor pre postavenie ženy v spoločnosti je jedným z niekoľkých výborov OSN, ktoré sa pravidelne stretávajú od januára do jari. Výbory  predkladajú nezáväzné dokumenty, o ktorých neskôr rokuje Valné zhromaždenie.