Zachaňuje prostitútky a povyšuje čnosť sexuálnej čistoty v Nigérii: sieť Virgin’s Pride

3,454
Kultúra života
LAGOS, Nigéria, streda 16. Marec, 2011 (LifeSiteNews.com) - V roku 1995 sa jedna Nigérijská žena cítila byť povolaná začať so službou pomáhania prostitútkam opustiť obchod so sexom a obnoviť ich životy. Jej práca s prostitútkami, z ktorých niektoré, ktoré trpeli zneužívanie zo strany ich "zákazníkov" ju prosili o pomoc, vyústila do vzniku Nigérijskej siete Virgin's Pride (Hrdosť panny).

Zakladateľka Nkechi Odebiyi sa v článku na stránke organizácie vyjadruje, že inšpirácia zostaviť túto sieť prišla na duchovných cvičeniach v roku 2008. Uvedomila si, že najlepší spôsob ako udržať mladé ženy od prostitúcie bol dať im porozumieť hodnote zachovania si panenstva až do manželstva.

Pani Odebiyi tvrdí, že v mladosti obdivovala “dievčatá, ktoré sa správali dôstojne a čisto a ktoré boli dobre vychované. Mala som túžbu byť ako oni. A tiež som si priala aby také boli aj ostatné dievčatá.”

Tiež hovorí, že po opakujúcich sa snoch, v ktorých ju prostitútky prosili o pomoc, začala navštevovať nevestince a stretávať sa s prostitútkami, ktoré boli ochotné ju vypočuť.

“Zakaždým, keď som navštívila nevestinec aby som slúžila, vyvstala rovnaká otázka: Môžeš nám pomôcť? A vždy keď som počúvala ich príbehy, predovšetkým príbehy mladých dievčat (11-19 rokov), ktoré odišli zo školy kvôli nedostatku pomoci, a sú zaseknuté, hoci by chceli byť vzdelávané, bolelo ma srdce.”

“Po týchto skúsenostiach sa 'bremeno' pomáhať týmto dievčatám stalo v mojom srdci prvoradým. Otázkou však ostalo ako na to,” vraví Odebiyi.

Tvrdí, že spôsob akým mala dosiahnuť svoj cieľ jej bol zjavený na duchovných cvičeniach.
“V auguste 2008 na tábore Redemption (vykúpenie), počas modlitby a plánovania najlepšieho spôsobu pomoci a obnovenia životov dievčat prišlo zjavenie o Virgin’s Pride.” “Odradiť od prostitúcie sa dá len podporením dievčat v strážení panenstva s hrdosťou, založenou na láske a bázni pred Bohom. Prostitúcia väčšinou prekvitá kvôli nevedomosti a nedostatku správnej a silnej morálnej výchovy.”

Aby naplnila tento účel, sieť Virgin’s Pride funguje, “aby vychovala novú generáciu solídnych žien s vysokou morálnou integritou, charakterom a čistotou, ktoré budú schopné kráčať so vztýčenou hlavou a byť dobrým príkladom aj v stále viac morálne skazenej spoločnosti. Sieť tiež podporuje silné rodinné putá, cez ktoré sa v deťoch zakorení hodnota a duchovno, tvoriac tak šťastnejší svet.”

Kľúčové body programu zahŕňajú rehabilitáciu žien, ktoré chcú opustiť prostitúciu, pomoc traumatizovaným dospievajúcim matkám a uzmierovanie rodín. Taktiež k ním patrí aj vzdelávanie a poradenstvo pre mladé dievčatá so zameraním na dôležitosť panenstva (čistoty) a nebezpečenstvo potratov, pohlavných chorôb a tehotenstva mladistvých.

Sieť ponúka štipendiá, poradenstvo a inú pomoc pre siroty a mladistvé matky v núdzi. Taktiež organizuje semináre na vzdelávanie rodičov o dôležitosti silnej morálnej výchovy a rodičovského vzťahu s deťmi, predovšetkým dcérami.

“Rodičia preukázali obrovskú podporu a záujem, a aj vďaka tomu mi dali impulz a odvahu aby som pokračovala,” hovorí Odebiyi, dodávajúc že, “Faktom ostáva, že väčšina dievčat nepozná pravdu. Keď sa dozvedia pravdu, uvedomia si, že najkrajším darom, ktorý môžu dať manželovi, je ich panenstvo.”

“Verím, že pomocou Virgin’s Pride - organizáciou založenou na pozdvihnutie čistoty a na učenie a osvetu o cudnosti a dôležitosti panenstva sa tieto hodnoty stanú životným štýlom, rodinnou tradíciou a nie len názorom. To povedie ku zníženiu úrovne nemravnosti a povstaniu spravodlivej a bezúhonnej generácie” uzatvára pani Odebiyi.

DISKUSIA k článku