‘Kážte o nepohodlných témach’ vyzýva pápež kňazov !

5,011
Kultúra života

Rím, 15. marca, 2011 – Kňazi by mali hlásať celé Evanjelium, dokonca aj tie aspekty Evanjelia, ktoré sa im zdajú nepohodlné, povedal minulý týždeň pápež Benedikt XVI.

Pápež 10. marca prehovoril ku kňazom a k veriacim z rímskej diecézy, pričom im ponúkol meditáciu k 20. kapitole zo Skutkov apoštolov, kde svätý Pavol prehovoril k starším z Efezu.

Dôležité je toto: apoštol nekázal o kresťanstve ‘a la carte’, podľa svojej chuti,” povedal pápež Benedikt. „Nekázal o Evanjeliu vzhľadom na svoje obľúbené teologické myšlienky.”

„Nevyhýbal sa povinnosti hlásať celý Boží zámer, dokonca aj vtedy, keď bol nepohodlný a dokonca aj témy, ktoré on osobne nemal veľmi rád,” pokračoval. „Je našou úlohou hlásať celý Boží zámer v jeho celistvosti a jednoduchosti. Ale je dôležité, aby sme učili a hlásali - ako tu hovorí svätý Pavol - a naozaj priniesli celú Božiu vôľu.”

Pápežove slová zdôrazňujú skutočnosť, že pravá láska môže byť založená iba na hlbokej úcte k pravde a zhodujú sa s tézou encykliky Caritas in Veritate (‘Láska v pravde’), ktorú uviedol počas svojho pontifikátu.

Pápežova reč bola prednesená menej ako týždeň po konferencii katolíckych biskupov v Spojených štátoch amerických, ktorá volala kňazov, aby otvorene hovorili o problematike antikoncepcie, sterilizácie a mimotelového oplodnenia - témach, ktoré sú často ignorované pre svoju kontroverznosť. V publikácii vydanej 4. marca biskupi naliehavo vyzývajú kňazov, aby „pomáhali rozvoju chápania učeniu Cirkvi o živote a zdržanlivosti” cez „homílie, oznamy a aj cez citovanie dobrých článkov počas týchto vyučovaní.”

DISKUSIA k článku