POZOR! Godzone projekt čerpá z New Age a okultizmu?

14,119
Kultúra smrti

Orig zdroj textu: https://biblickeinspiracie.webnode.sk/news/nazor-katolika-na-vplyv-bethel-church-na-duchovne-dianie-na-slovensku/

17.11.2018 bol text aktualizovaný redakciou LifeNews 

 

Godzone projekt čerpá z cirkvi Bethel, ktorá vykazuje znaky New Age a okultizmu

Projekt Godzone je skrz-naskrz infiltrovaný učením kontroverznej cirkvi Bethel church. Najskôr vám ukážem, ako sú tieto hnutia prepojené, potom prejdem k jednotlivým bludom, ktoré Bethel church hlása, a k prejavom okultizmu, ku ktorým tam dochádza.

  • Godzone sa svojou inšpiráciou v Bethel church netají. Mnohí sympatizanti tohto hnutia cestovali až za oceán, aby tam načerpali ich spiritualitu. Jedna časť Godzone magazínu bola celá venovaná tejto cirkvi. Dvaja mladí muži z Godzone tu hovoria o svojich skúsenostiach, ktoré zažili v Bethel church v Redding, Kalifornia: www.tvlux.sk/archiv/play/4558

 

  • Jeremy Riddle, je populárny kazateľ Bethel sekty. Opakovane bol pozvaný organizátormi Godzone na Slovensko, aby šíril posolstvo Bethelu:

 

  • V tomto videu nám rozpráva členka Godzonu o tom, ako ju inšpirovala Heidi Baker, ktorá takisto je spojená s Toronto blessing a káže v Bethel church:


_____Kto je Heidi Baker? Tuto je krátky zostrih niektorých vystúpení Heidi Baker, ktoré ukazujú, ako nikdy nehovorí: „God“, ale množné číslo: „gods“!!! www.youtube.com/watch

_____Tu môžete vidieť Heidi ako káže v Bethel church, vpredu je vidno aj Billa Johnsona. To, čo tam vidíte, sú bludy a démonické prejavy: www.youtube.com/watch

 

 

  • Rovnako celá rétorika Godzone projektu je inšpirovaná Bethel church. Ich heslá ako kultúra kráľovstva, generácia, ktorej ide o Božie kráľovstvo (kiobk), prebudenie, identita Božích detí, zjavenie Božieho kráľovstva na zem (heslo Bethel church je „ako v nebi, tak i na zemi“) – všetky tieto výrazy sú doslovne preložené zo stránky Bethel church. Ich dvojročná Godzone škola je ekvivalentom Bethel School of Supernatural Ministry. Ak si prezriete internetové stránky a videá, nájdete mnoho iných podobností. V Godzone shope môžete nájsť aj knihy od hlavného pastora Bethel church, Billa Johnsona: shop.godzone.sk/…/238-nadprirodze…

 

Teraz prejdeme k tomu, prečo tvrdím, že inšpirácia Bethelom je neakceptovateľná.
 

Bethel church, americka mega church, je kontroverzná nielen z pohľadu katolíckej viery. Aj mnohí protestanti sa s učením tejto cirkvi nestotožňujú a odsudzujú ho. Do roku 2006 bola Bethel church súčasťou Assemblies of God – čo je združenie asi 140 autonómnych pentekostálnych cirkví. V tomto roku sa však Bethel church oddelila a stala sa naddenominačnou cirkvou – čo znamená, že nemajú formálne vyhlásenie toho, čomu veria, ako to je zvyčajne u kresťanských cirkví. V podstate môžete veriť čomukoľvek, môžete napríklad vyhlásiť, že Ježiš nebol Bohočlovek, ale iba človek, ale je to ok, hlavne že ho milujete.

V tomto videu môžeme vidieť návštevníkov Bethel church , s ktorými sa snaží komunikovať jeden protestantský odporca hnutia. Snaží sa poukázať na nebiblické vyučovanie v Betheli, a spytuje sa, či im vôbec nezáleží na teológii, a sledujte, ako reagujú (od 00:37):
www.youtube.com/watch


Slečna doslova hovorí, „Všetci sme milovaní (Bohom), a nezáleží v akú teológiu veríme.“ A ten pán im správne hovorí: „Ale kresťanovi nie je jedno, v čo verí.“ Odhliadnuc od teológie, všimli ste si ich prejavy správania? Oni tvrdia, že to je Duch Svätý. Ja tvrdím, že to nie je normálne. Čítajte ďalej a uvidíte ešte viac.
 

_____Jedna z vecí, ktoré sa mi zdajú byť na Bethel church okultné, je tzv. „grave soaking“. Príslušníci Bethel church veria, že môžu na seba prevziať (doslova „nasať“) pomazanie a silu Ducha Svätého z kostí zosnulých významných ľudí. New Age praktiky? 

Billa Johnson


Na fotke je manželka hlavného pastora Billa Johnsona – Beni Johnson, ako leží na hrobe C.S.Lewisa a nasáva jeho pomazanie. Tu sú mladí z Bethel church na cintoríne, ktorí prišli načerpať pomazanie z mŕtvych:
www.youtube.com/watch


_____Pre príslušníkov Bethel church sú typické rôzne telesné prejavy, údajne od Ducha Svätého, ako napríklad nekontrolovateľné trasenie, mykanie a trhanie telom, nekontrolovateľné výkriky, hovorenie v jazykoch, hysterický smiech a podobne. V tomto videu môžete tieto prejavy vidieť (taká bežná bohoslužba v Betheli, aby ste si to vedeli predstaviť):
www.youtube.com/watch


_____V nasledujúcom videu káže v Bethel church Bobby Connor, a rozpráva, ako sa v Betheli zjavuje "anjel" s menom Emma. V Biblii sa slovo anjel objavuje 282krát, ale ani raz tam nečítame o anjelovi so ženskou postavou:  www.youtube.com/watch


_____Bethel church učí tzv. „positive confession theology“ – teológiu pozitívneho vyznania. Odmietajú hlásať pokánie, ľútosť nad hriechmi, tvrdia, že to sa skončilo Ježišovou smrťou. Prečítajte si toto svedectvo, ako jeden pastor z Bethel church pokarhal tohto človeka za slovo pokánie, lebo vraj my sa už nemusíme kajať, keďže nás On už ospravodlivil:I went to a church in Denver who were following after the ways of Bill Johnson, and they hired someone from Bethel as an associate Pastor. As I was praying for the men's retreat, repentance was the word I got for the conference, and when that word was taken to the conference, this new Pastor rebuked that word and said that "we" no longer need to repent because we are His righteousness!!! Please!!!!

Keď si vypočujete pár svedectiev od ľudí z Bethelu, žiadne svedectvo nie je pravým svedectvom obrátenia. Všetky sú len o supernaturálnych zážitkoch. Ako napríklad toto svedectvo leadra Jesus Culture – Krisa Quilala (Jesus Culture je hnutie mladých z Bethelu, ktorí aj produkujú hudbu). V prvých sekundách videa môžete vidieť aj prejavy zlého ducha na konferencii mladých (oni tvrdia, že Ducha Svätého, ale posúďte sami, či vám to pripomína viac nebo alebo peklo, čo sa tam deje), a potom nasleduje svedectvo o stretnutí s Bohom:
www.youtube.com/watch

 


_____Bethel church hlása „prosperity gospel“ – evanjelium prosperity, úspechu. Príslušníci veria, že Ježiš im dal kľúče od kráľovstva, sú Božími synmi a dcérami, a tým majú moc nad všetkým. Veria, že majú duchovnú moc na úspech v tomto svete. Neuznávajú chudobu. Modlia sa, aby zlomili ducha chudoby, lebo sú presvedčení, že chudoba je „démonická“. Často sa v Bethel church ukazujú znamenia a zázraky, ako napríklad zlatý prach na tvárach a dlaniach ľudí, zlatý dážď či diamanty z neba, zlaté zuby. Pokiaľ ale viem, Ježiš sa narodil v chudobnej maštali, skôr diabol je na také veci. On ľudí láka na mamonu. Naopak, Ježiš hovoril: „Predajte, čo máte, a rozdajte ako almužnu! Robte si mešce, ktoré sa nezoderú, nevyčerpateľný poklad v nebi, kde sa zlodej nedostane a kde moľ neničí.“ (Lk 12,33) A „Čo osoží človekovi, keby aj celý svet získal a svojej duši by uškodil?“ (Mt 16,26)

 


_____Bill Johnson tvrdí, že to, prečo žije, sú zázraky a uzdravenia. V interview sa vyjadril, že jeho cieľom je cirkev a mesto bez rakoviny. Neverí v choroby a utrpenie. Povedal, že ak je niekto chorý, problém nie je v Božích rukách, ale v našich. Je to zaujímavé počuť z jeho úst, keďže on aj jeho žena nosia okuliare. Prečo teda tieto zázraky nefungujú aj na jeho chorý zrak? Rovnako jeho syn je takmer hluchý a nosí zariadenie na počúvanie. A kde sa podel zmysel utrpenia v kresťanstve? Pavol hovorí: „Teraz sa radujem v utrpeniach pre vás a na vlastnom tele dopĺňam to, čo chýba Kristovmu utrpeniu pre jeho telo, ktorým je Cirkev.“ (Kol 1,24) . A Ježiš vraví: „"Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma.“ (Mt 16,24) To, čo hlása Bill Johnson, je absolútne nebiblické.


_____Bethel v jeho entuziazme pre zážitky, znamenia, bohatstvo, vplyv, moc a sebanaplnenie v tomto svete, musí pohŕdať skutočným zámerom, pre ktorý Kristus prišiel, a pre ktorý sa pokoril, kým bol na Zemi. Bill Johnson dokonca hovorí: „Nie je to tak, že na nás nezáleží a záleží iba na Ježišovi. Veľa ľudí dáva za vzor modlitbu Jána Krstiteľa: „On musí rásť a mňa musí ubúdať.“ To ale nie je modlitba pre nás. Ján Krstiteľ uzatvára jedno obdobie ako najväčší prorok Starého zákona. Odovzdal štafetu Ježišovi, ktorý započal existenciu Božieho kráľovstva na Zemi. Pozornosť sa premiestňuje od Jána a Zákona k Ježišovi a kráľovstvu. Ján sa musel umenšovať a Ježiš musel rásť. Ale keď Ježiš opúšťal Zem, nepovedal, že sa musíme umenšovať. Čo je potrebné, nie je menej nás a viac Jeho, ale čo je potrebné je, aby sme boli všetci prikrytí a naplnení ním.“ (z knihy Hosting the Presence) „Boh pracuje s týmto inštinktom a vedie nás k NÁŠMU POTENCIÁLU cez prísľub a nekonečné možnosti. Boh dal každému človeku zmysel pre nádej na lepšiu budúcnosť.“ Johnson vyzýva ľudí, aby nasledovali svoje sny. Ale Ježiš hovorí: „Kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho.“ Celé ich náboženstvo je silne egocentrické, zamerané na sebanaplnenie, využitie potenciálu, uchopenie moci. Kde je pokora? Oni sa nemodlia: „Pane, uzdrav ho, ak je to tvoja vôľa“, ale modlia sa: „Pane, uzdrav ho, lebo si mi dal moc uzdravovať.“

-------------------------------------
_____Známi protestanský kazateľ David Wilkerson ostro kritizuje Bethel práve preto, lebo neuznávajú utrpenie človeka kedy mu nie je do smiechu. Vo velmi dojímavom videu plače nad otupenosťou členov tejto sekty k utrpením ktoré je realne pre mnohých ludí: www.youtube.com/watch


_____Hovorí o príklade kazateľa, ktorý vystúpil na pódium a miesto kázania sa začal nekontrolovateľne smiať a triasť a povedal, že to je Duch Svätý, čo je typické pre Bethel. Wilkerson sa nad tým pohoršuje a hovorí: „Duch Svätý, ktorý napísal Bibliu, a ktorý v nej hovorí: Pravda vás oslobodí- myslíte si, že by Duch Svätý povolal takých ľudí do služby, aby sa toľko smiali, až by nemohli toto Slovo hlásať?“ Ak vydržíte toto video pozerať do konca, budete plakať tak, ako plače Wilkerson.


_____Hlavným heslom Bethel church je „ako v nebi, tak i na zemi“. Ale ak má byť nebom to, že ľudia sa tam budú zvíjať po zemi ako hadi, triasť, vydávať zvieracie zvuky, kričať a hystericky sa smiať, tak ďakujem, ale ja si takéto nebo neprosím. Ja mám na nebo oveľa vyššie nároky. Ja ako Božie kráľovské dieťa (na čom si oni veľmi zakladajú, že ním sme), pokladám ich správanie a manifestácie za absolútne nedôstojné človeka a kráľovského dieťaťa.

 


Takto by sme mohli pokračovať donekonečna, tých dôkazov o nesprávnosti učenia Bethel church je množstvo. Je zaujímavé, že existujú desiatky protestantských cirkví, ale Godzone si vybral za inšpiráciu práve túto kontroverznú cirkev s bludným učením. Akú spiritualitu nám to chce Godzone priniesť? Keď sa každoročne robí zbierka na katolícke médiá, peniaze idú aj na projekt Godzone – na tv Lux je pravidelne vysielaný Godzone magazín. Vedia ľudia, čo podporujú? Ja odmietam, aby moje peniaze boli použité na projekt, ktorý sa inšpiruje takýmto New Age hnutím. Pýtam sa, prečo vôbec katolícka cirkev dovolí toto prepojenie na Bethel church a prečo to podporuje. Vyzývam všetkých, čo sú zapojení do Godzone projektu, aby sa zriekli ducha Bethelu a odstránili všetky spojitosti s týmto kontroverzným hnutím. Môžete začať stiahnutím časti Godzone magazínu z archívu tv Lux, ktorý sa venuje Bethelu. Lebo Lux o sebe tvrdí, že „je katolíckou televíziou, ktorá je ovocím spolupráce Konferencie biskupov Slovenska a LUX communication. Ponúka program v súlade s náukou a životom Katolíckej cirkvi.“ Propagovanie Bethel church ale nielenže je protikatolícke, je to priam okultné.


_____PS: Keby ste mali záujem vidieť adozvedieť sa ešte viac, tu sú ďalšie zaujímavé videá:
www.youtube.com/watch
www.youtube.com/watch
www.youtube.com/watch
************************************************************************************
Dodatočná informácia mňa ako človeka, ktorý to tu zverejnil: to nezverejňujem len z vlastnej iniciatívy, ale niektorí ľudia sa mi sťažovali, že sa im dávnejšie zverejnený tento istý dokument zle zobrazuje - zobrazí len prvú stranu, preto sa pokúšam takto vyhovieť prosbám iných ľudí, že je to tu zobrazené iným spôsobom ako html dokument, nie ako PDF alebo Worrd dokument - tu by problém so zverejnením byť nemal.

************************************************************************************
Niektorí ľudia sa mi sťažovali, že dokumenty, ktoré som tu zverejnil sa im zle zobrazujú, zobrazí sa im len prvá strana, preto sa Vám pokúšam vyhovieť.
Zle sa Vám zobrazuje niektorý dokument ktorý som zverejnil o sekte Godzone a Bethel? Toto by Vám pomohlo. Môžete si stiahnuť dokument v PDF formáte alebo formáte Microsoft Word (.doc):
Kratka_reflexia_k_projektu_Godzone_a_k_teologii_zboru_Bethel.pdf

lender15.szm.com/Kratka_reflexia…

Kratka_reflexia_k_projektu_Godzone_a_k_teologii_zboru_Bethel.doc
lender15.szm.com/Kratka_reflexia…

Godzone_projekt_cerpa_z_cirkvi_Bethel_ktora_vykazuje_znaky_New_Age_a_okultizmu.doc
lender15.szm.com/Godzone_projekt…

Godzone_projekt_cerpa_z_cirkvi_Bethel_ktora_vykazuje_znaky_New_Age_a_okultizmu.pdf
lender15.szm.com/Godzone_projekt…

 

DISKUSIA k článku