_large.jpeg

Ježiš hovorí Pátrovi Piovi o konci sveta

26,499
Zuzana Smatanová
AltKAT

 

Dvanáste tajomstvo, ktoré Pán Ježiš povedal Pátrovi Piovi: "Ľudstvo zažije tragédiu. Mnohí budú premožení a nakazení jedmi ... Ja však zostanem blízko tých, čo budú mať čisté srdce. Mesiac máj bude tragickým mesiacom."

Málokto vie, že Páter Pio mal okrem mnohých iných darov aj dar proroctva a že s ním komunikoval sám Pán Ježiš. V liste z roku 1959, ktorý adresoval svojmu predstavenému, Páter Pio podrobne opísal zjavenie, ktoré mu ukázal Ježiš o konci sveta. List je kontroverzný a mnohí ho chceli udržať v tajnosti.  

 

1) Svet speje k zničeniu. Ľudia opustili pravú cestu a pustili sa po ceste, ktorá končí v ničote násilia ... ak sa okamžite neobrátia a nenapijú sa z prameňa pokory a milosrdnej lásky, dôjde ku katastrofe. (List je dosť dlhý a plný posolstiev; preto vyberáme len 12 z nich, prevzatých z knihy Renza Bascheru ´The great prophets´ (Veľkí proroci).)

 

2) Budú sa diať hrozné veci. Už sa nemôžem viac prihovárať za ľudstvo. Božia oddanosť je na konci. Človek bol stvorený aby miloval život a končí jeho ničením ...

 

3) Svet bol zverený človeku ako záhrada. Človek ho otrávil a nakazil jedmi. Teraz nič neslúži na očistenie tohto domova človeka. Tu treba dôkladný a hlboký zásah, no ten môže prísť iba z neba.

 

4) Pripravte sa na prežitie troch dní v absolútnej tme. Tieto tri dni sú veľmi blízko ... V týchto dňoch zostanete ako mŕtvi, bez jedla a pitia. Potom sa vráti svetlo. Veľa ľudí ho však už nikdy neuvidí.

 

5) Mnoho ľudí bude utekať preč, ale budú pobehovať bez cieľa. Povedia, že záchrana je na východe, budú teda utekať tam, no popadajú z útesu. Povedia, že záchrana je na západe, budú teda utekať tam, no popadajú do pece. 

 

6) Zem sa bude triasť a nastane obrovská panika ... Zem je chorá. Zemetrasenie bude ako had - budete ho počuť, ako sa k vám plazí zo všetkých strán. Bude padať mnoho kameňov. A mnohí ľudia zahynú. 

 

7) Ste ako mravce, lebo prichádza čas, kedy si ľudia pre kus chleba vypichnú oči. Obchody budú vydrancované, sklady vykradnuté a zničené. Beda tomu, kto v tie dni nebude mať pri sebe sviecu, nádobu s vodou a veci potrebné na tri mesiace.

 

8) Zmizne pevnina ... obrovská pevnina. Krajina bude navždy vymazaná z mapy ... jej dejiny, bohatstvo a obyvateľov budú vláčiť bahnom.

 

9) Láska človeka k človeku bude už len prázdnym slovom. Ako môžeš čakať, že ťa Ježiš bude milovať, keď ty nedokážeš preukázať lásku človeku, ktorý s tebou sedí pri stole? ... Boží hnev neušetrí ľudí múdrych a učených, ale maličkých.

 

10) Som "zúfalý" ... Neviem, čo mám ešte urobiť pre ľudstvo, aby robilo pokánie. Ak bude pokračovať svojou cestou aj naďalej, rozpúta sa hrozný Boží hnev a udrie ako blesk. 

 

11) Na zem spadne meteorit a všetkých vydesí. Bude to katastrofa, oveľa horšia než vojna. Veľa vecí bude zničených, zrušených, vymazaných. A to bude jedno zo znamení ...  

 

12) Ľudia zažijú tragédiu. Mnohých premôže rieka, mnohí zhoria v plameňoch, mnohých zavalia a pochovajú jedy ... ja však zostanem blízko čistému srdcu. Máj bude tragickým mesiacom.

 

Kedy ten deň nastane? Kľúčom je samotná Biblia: 2, Pt 3, 2-13: "Pánov deň príde ako zlodej"...