Milióny moslimov konvertujú na kresťanstvo potom, ako sa im vo sne zjavil Ježiš Kristus

29.11.2021USA
608

(0:00:00)  Chcem hovoriť o podivuhodnom fenoméne,
(0:00:03)  ktorý sa deje v Ázii a v Afrike,
(0:00:07)  totiž o hromadných obráteniach moslimov na kresťanstvo.
(0:00:14)  Historicky je to čosi doteraz nevídané,
(0:00:18)  v minulosti nájdeme len veľmi málo moslimských konvertitov.
(0:00:26)  Existuje niekoľko prípadov, ktoré sa tomuto pravidlu vymykajú,
(0:00:30)  ale vo všeobecnosti vieme, že islamu sa nepáči, keď niekto z neho konvertuje.
(0:00:36)  Pravda je taká, že ak si spomínate na starý verš z piesne Hotel California,
(0:00:40)  kedykoľvek sa môžete odhlásiť, ale nikdy nemôžete odísť,
(0:00:43)  tak to presne platí o islame, nemôžete odísť.
(0:00:45)  Nemôžete odísť a stať sa ateistom,
(0:00:47)  a nemôžete odísť, a stať sa stúpencom iného náboženstva.
(0:00:50)  V oboch prípadoch nejde len o stratu viery, ale o apostázu,
(0:00:54)  zradu moslimov, za čo vás môžu potrestať väzením, bičovaním,
(0:01:01)  alebo v niektorých prípadoch aj smrťou,
(0:01:04)  keď si ešte spomínate na fatwu, ktorá bola vydaná na Salmana Rushdieho,
(0:01:09)  spisovateľa, ktorého považovali za akéhosi islamského apostatu.
(0:01:14)  Takže pre túto stratégiu je konverzia veľmi ťažká, ak nie priam nemožná,
(0:01:19)  a z historického hľadiska moslimov od nej odradila.
(0:01:23)  Ako som už povedal, existuje niekoľko výnimok z tohto pravidla,
(0:01:28)  ako je Španielsko v 16. storočí.
(0:01:30)  Keď sa katolíckym monarchom podarilo ovládnuť celé Španielsko,
(0:01:34)  začali katolíkov zvýhodňovať, čím v podstate vyhnali Maurov, moslimov zo Španielska.
(0:01:42)  V tom čase sa však našlo niekoľko moslimov,
(0:01:45)  ktorí konvertovali na kresťanstvo, aby mohli v Španielsku zostať,
(0:01:48)  ale to je historická výnimka.
(0:01:51)  Dokonca v neskorých 80-tych rokoch napísal jeden misionár knihu
(0:01:57)  Desať moslimov stretlo Krista,
(0:02:00)  a hoci témou knihy bolo desať moslimských konvertitov,
(0:02:03)  už zo samotného názvu knihy jasne vyplívalo, že šlo o veľmi zriedkavý jav.
(0:02:08)  Bolo veľmi ťažké presvedčiť moslima, aby konvertoval,
(0:02:10)  ale ja som ich našiel desať, tak mi dovoľte vám o nich porozprávať.
(0:02:14)  Ale teraz, napodiv, v mnohých štátoch,
(0:02:17)  nielen výlučne na jednom mieste, ale v Alžírsku, Albánsku,
(0:02:20)  Sýrii, Kurdistane, Egypte máme moslimov, ktorí sa obrátili na kresťanstvo,
(0:02:27)  a pravda je taká, že sa obrátili na kresťanstvo v takých počtoch,
(0:02:31)  že vzniklo pre nich aj pomenovanie VMZ.
(0:02:34)  Farári ich označujú za VMZetkárov,
(0:02:36)  čo je skratka pre veriacich s moslimským zázemím.
(0:02:39)  Teda kresťanov, ktorí boli pôvodne moslimovia.
(0:02:42)  O akých číslach tu hovoríme? To nikto presne nevie,
(0:02:46)  ale moslimovia sa začali sťažovať,
(0:02:49)  jeden chlapík v Al Jazeere povedal,
(0:02:53)  že podľa jeho výpočtov, sa každoročne na kresťanstvo obráti šesť miliónov moslimov.
(0:03:00)  Len sa nad tým zamyslite, je to obrovské číslo.
(0:03:02)  Moslimovia zvyčajne získavali nových veriacich dobývaním.
(0:03:09)  Takže dá sa povedať, že v skutočnosti na islam nikoho neobrátili argumentmi,
(0:03:15)  používali k tomu silu, ale ako som už povedal, len veľmi málo ľudí z islamu konvertovalo.
(0:03:19)  Ale teraz sa to deje. Prečo sa to však deje?
(0:03:22)  Nuž, jedna z príčin je tá, že sa moslimovia búria proti radikálnemu islamu.
(0:03:29)  Jeden egyptský farár povedal, že islamista,
(0:03:32)  predseda moslimského bratstva Mohamed Morsi,
(0:03:36)  bol „veľký evanjelizátor“.
(0:03:38)  Pýtate sa prečo? Nuž preto, lebo jeho extrémistická politika
(0:03:41)  odradila mnohých moslimov.
(0:03:42)  Fíha, je to blázon, nechcem patriť k náboženstvu, ktoré on vyznáva.
(0:03:46)  Takže to by bola jedna z príčin obrátení,
(0:03:49)  ale skutočnosť, že k tomu dochádza na toľkých miestach nám prezrádza,
(0:03:51)  že nejde o jedinú príčinu.
(0:03:53)  Napodiv, keď sa rozprávate s mnohými farármi,
(0:03:57)  a chcem tu poukázať na zaujímavý článok, ktorý mnohých z týchto farárov cituje,
(0:04:01)  tak vám povedia, že príčina, prečo moslimovia konvertujú,
(0:04:04)  alebo aspoň ich podstatná časť, je tá, že majú sny a vízie s Ježišom Kristom.
(0:04:10)  Môže to vyznievať trochu bizarne, ale očividne iránsky konvertita,
(0:04:16)  tento chlapík je pomerne príznačný, povedal:
(0:04:19)  „Veľa ľudí má sny a vízie o žiariacom mužovi v bielych šatách,
(0:04:23)  ktorý im hovorí o Ježišovi.“
(0:04:25)  Predstaviteľ presbyteriánskej cirkvi v Pakistane povedal,
(0:04:28)  že sa našli afgánski imámi, ktorí precestovali stovky míľ,
(0:04:33)  aby študovali Bibliu, a keď sa ich opýtal, prečo to robia,
(0:04:36)  tak mu povedali, že kvôli snom,
(0:04:38)  Kristus sa im zjavil počas spánku.
(0:04:41)  A ďalej pastor z Colorada, ktorý usporiadava kurzy v arabčine
(0:04:45)  cez rádio a internet povedal, že doslova všetci jeho študenti za nim prišli po tom,
(0:04:50)  ako mali sny.
(0:04:52)  Misionár Michael Stalwork z Frankfurtu povedal,
(0:04:59)  že za nim prišla žena v závoji, o ktorej si myslel, že je to žobráčka,
(0:05:02)  chystal sa jej dať nejaké peniaze, keď sa ho opýtala, či je imám.
(0:05:05)  Povedal jej, že nie je imám, ale že je farárom tohto kostola.
(0:05:09)  „V tom prípade ste ten správny muž“, povedala mu,
(0:05:13)  „Boh mi v sne prikázal, aby som šla k veľkému kostolu na trhovisku,
(0:05:17)  a opýtala sa na imáma“, čím mala na mysli kňaza, „aby mi povedal pravdu.“
(0:05:23)  Na celej veci ma fascinuje to, že títo ľudia majú sny.
(0:05:29)  Kristus je prorokom v islame, volajú ho Isa,
(0:05:32)  ale zaujímavé na tom je to, že v týchto snoch
(0:05:34)  moslimovia majú jasnú predstavu o tom, že to nie je Isa,
(0:05:37)  ale v skutočnosti kresťanský Kristus, koho majú nasledovať,
(0:05:43)  a nasledovať ho prostredníctvom kresťanskej Biblie a kresťanskej cirkvi.
(0:05:48)  Je tak trochu ťažké s tým naložiť, ale myslím si,
(0:05:51)  že pre nás kresťanov je vzrušujúce vidieť,
(0:05:53)  že moslimovia, ktorí sú tí najťažšie obrátiteľní ľudia na svete, konvertujú.
(0:05:57)  Islam celkom nestratil na sile svojho pôvodného zjavenia,
(0:06:02)  fakt neviem, čo si mám o týchto zvláštnych zjaveniach a snoch myslieť,
(0:06:07)  ale zdá sa, že sú dostatočne reálne pre ľudí, ktorí ich majú,
(0:06:11)  aspoň do tej miery, že sa môžeme domnievať,
(0:06:13)  že existuje aspoň možnosť, že Boh skrze moslimov vykonáva pozoruhodné dielo vo svete,
(0:06:18)  keď ich navádza na kresťanstvo.
(0:06:20)  Pre www.lifenews.sk preložil Miroslav Čonka