Nun

USA: Katolícka mníška žaluje vládu za to, že núti vakcíny kresťanským zdravotníkom

303
Milko Kostovič
Kultúra života

Obľúbená rímskokatolícka mníška, ktorá je tiež lekárkou-chirurgičkou a bývalou plukovníčkou, žaluje vládu za to, že núti zdravotníckym pracovníkom očkovanie proti COVID-19. Právnici Spoločnosti Thomasa Mora podali žalobu 9. marca 2022 na federálnom okresnom súde Spojených štátov v mene sestry Dierdre Byrneovej. Žaloba je namierená proti starostke dištriktu Muriel Bowserovej, LaQuandre Nesbittovej, riaditeľke okresného zdravotného oddelenia a samotnému dištriktu Kolumbie za ich odmietnutie udeliť Byrneovej náboženskú výnimku z očkovania.

Christopher Ferrara, špeciálny poradca spoločnosti Thomasa Mora, nás informoval o tom, ako Byrneová, ktorá je rímskokatolíckou rehoľnou sestrou, ako aj certifikovanou všeobecnou chirurgičkou a praktickou lekárkou, poskytuje bezplatné lekárske služby chudobným a ľuďom bez dokladov.

"Sestra Dierdre žiadala – a bola odmietnutá – o náboženskú výnimku z povinného očkovania zdravotníckych pracovníkov. Všetky tri vakcíny proti COVID-19 schválené v Spojených štátoch amerických boli testované, vyvinuté alebo vyrobené s bunkovými líniami pochádzajúcimi z potratov, proti čomu sestra Dierdre zastáva hlboký a úprimný náboženský odpor," uviedol Ferrara. 

V žalobe sa uvádza, že starostka Bowserová bola v minulosti súdom dvakrát potrestaná za to, že zaťažovala náboženstvo zneužívaním svojich "mimoriadnych právomocí"

"Znova je potrebný súdny zásah. Tentoraz preto, aby sa zabránilo nezmyselnému zákazu lekárskej praxe rehoľnej sestry, ktorá zasvätila svoju kariéru v miestnom okrsku, aby liečila chorých, ktorí si nemôžu dovoliť kvalitnú lekársku starostlivosť," tvrdí Ferrara. 

"Žaloba proti starostke a miestnemu zdravotnému oddeleniu je postavená na zákone o obnove náboženskej slobody z roku 1993 a prvom dodatku k ústave Spojených štátov amerických, pričom oba chránia základné právo sestry Dierdre na slobodné uplatňovanie svojho náboženstva," uviedol Ferrara. 

Sťažnosť podrobne uvádza, že ako americká plukovníčka a členka cirkevných organizácií slúžila sestra Byrneová v zámorí ako vojačka a misionárka. Je aktívnou sestrou a predstavenou svojej komunity vo Washingtone, DC. Má dvojitú atestáciu z praktického lekárstva a všeobecnej chirurgie.

Počas takmer šiestich mesiacov údajného zvažovania Byrneovej dostatočne zdokumentovanej žiadosti o náboženskú výnimku Byrneová vykonávala medicínu bez potreby očkovania. Obišlo sa to bez akýchkoľvek námietok zo strany ktorejkoľvek z nemocníc a kliník, ktoré využívajú jej neplatené dobrovoľnícke lekárske služby pre ľudí v núdzi. 

Byrneovej žiadosť bola zamietnutá nepodpísaným listom v koncepte odoslaným e-mailom. Jediným uvedeným základom pre odmietnutie sú právne neexistujúce dôvody, že jej náboženská výnimka by pre miestne zdravotnícke oddelenie znamenala "neprimerané ťažkosti"

K zamietnutiu Byrneovej žiadosti o náboženskú výnimku došlo napriek tomu že:

  • Zdravotné oddelenie uznalo úprimnosť náboženskej námietky sestry Deirdre proti očkovaniu
  • Sestra Deirdre bola infikovaná vírusom a zostáva voči nemu prirodzene imúnna, ako potvrdilo testovanie T-buniek
  • Zdravotné oddelenie nezamestnáva sestru Deirdre, a preto nemôže zo zákona trpieť žiadnymi "ťažkosťami" kvôli jej dobročinným službám

Ferrara poznamenal, že zdravotné oddelenie zrejme neschválilo ani jednu žiadosť o náboženskú výnimku napriek zvrchovaným právam a zárukám, ktoré sestre Deirdre a ďalším garantuje zákon o obnove náboženskej slobody a prvý dodatok k ústave Spojených štátov amerických.

V prípade, že si chcete prečítať celú sťažnosť, tu je odkaz [https://thomasmoresociety.org/wp-content/uploads/2022/03/Sr.-Deiredre-v-Bowser-file-3.pdf].