Čínski vedci hlásia pokrok pri vývine umelej maternice, určenej na chov ľudí

199
Kultúra smrti

Čínski vedci tvrdia, že vyvinuli umelú inteligenciu (AI), ktorá monitoruje a spravuje embryá v umelých materniciach, čo umožňuje rozšírenie simulovaného tehotenstva v laboratórnych podmienkach.

Doposiaľ sa technológia umelej inteligencie v súvislosti s embryami používala len pri starostlivosti o zvieracie plody v umelých materniciach. Čínsky výskumný tím, ktorý pracuje na vývine týchto technológií, však začal pracovať na humanoidnej verzii takejto umelej maternice, s odôvodnením, žeby mohla pomôcť vyriešiť „vrodené chyby a iné hlavné problémy reprodukčného zdravia“. Správu priniesli noviny South China Morning Post.

Profesor Sun Chaj-süan (Sun Haixuan) z Inštitútu biomedicínskeho inžinierstva a technológie v Su-čou (Suzhou), dcérskej spoločnosti Čínskej akadémie vied a jeho kolegovia, vysvetlili v časopise Journal of Biomedical Engineering, ako ich nová AI napomáha otehotneniu v umelých ľudských materniciach. Uvádza, že „AI opatrovateľka“, ako eufemisticky nazývajú umelú maternicu, urýchľuje to, čo bol predtým časovo a pracovne náročný proces, pri ktorom každé embryo v umelom lone muselo byť „pozorované, zdokumentované a manuálne upravené“.

Táto umelá inteligencia, určená na chov ľudských plodov, je teraz schopná „detegovať najmenšie známky zmien na embryách a doladiť oxid uhličitý, výživu a environmentálne vstupy“. Dokáže zoradiť embryá aj podľa ich zdravia a „vývojového potenciálu“, čiže dokáže dopredu určiť, ktoré embryo má byť „odstránené“: „Keď sa u embrya vyvinie závažný defekt alebo uhynie, stroj upozorní technika, aby ho vybral z nádoby podobnej maternici,“ vysvetľujú vedci. Všimnime si, že je tu reč o „technikoch“, ktorí spravujú umelé maternice.

Táto otvorene „priemyselná“ terminológia nás posúva opäť o krok vpred k desivej satanistickej vízii umelého množenia ľudí, ako bola opísaná napríklad v románe Aldousa Huxleyho Krásny nový svet. Huxley opisuje spoločnosť, v ktorej sa dopredu plánujú typy ľudí, umelo sa vytvára miera inteligencie a svet je regulovaný dokonalou technickou manipuláciou do podoby hierarchickej pohanskej utópie, ukotvenej v neustálom podnecovaní sexuálnej žiadostivosti, drogového opojenia a otrockej podriadenosti. Pochybuje niekto o tom, žeby boli súčasné elity, vrátane čínskej, proti takejto vízii?

Minulý rok boli uvoľnené medzinárodné usmernenia pre výskum embryí, aby sa umožnili experimenty na embryách v posledných dvoch týždňoch ich vývoja (pri pandemickom a ukrajinskom spravodajstve táto informácia akosi zapadla1), s dôvetkom: „Ak by sa v rámci jurisdikcie dosiahla široká verejná podpora a ak to povolia miestne politiky a predpisy.“ Profesor Sun Chaj-süan a jeho kolegovia, ako píše South China Morning Post, otvorene privítali výskum embryí v neskorších vývojových štádiách. Podľa výskumného tímu by takýto výskum pomohol vyriešiť „záhady ohľadom fyziológie“ ľudského embryonálneho vývoja vrátane „pôvodu života“, ako aj pomôcť vyriešiť vrodené chyby a reprodukčné problémy.

Podľa zmienených novín prebiehajú na čínskych internetových platformách „narastajúce diskusie“ o umelých materniciach a o tom, či ich možno použiť na zvrátenie rýchlo klesajúceho tempa rastu populácie v Číne! Podľa údajov zverejnených v januári, by Čína mohla už tento rok klesnúť pod hranicu populačného rastu a jej populácia by sa mohla začať zmenšovať.

Umelé množenie ľudí však nepropaguje len Čína, akoby sa mohli domnievať tí, čo sa snažia tento problém preniesť do čiernobieleho ideologického rámca boja dobrej demokracie so zlou totalitou. Už v roku 1971 bol na dobrom Západe spísaný Manifest Frontu na oslobodenie gejov (Manifest Gay Liberation Front), v ktorom sa píše o „dôležitosti reprodukčných technológií pri napomáhaní sexuálnej revolúcii“, pričom bola zdôraznená schopnosť potenciálnych umelých materníc úplne podkopať rodové roly alebo „rozbiť súčasný model rodiny“.

Dnes sú to ďalšie pokroky v tomto bode, ktoré umožňujú ženám úplne sa oslobodiť od ich biológie pomocou vývoja umelých materníc. Ženy už nemusia byť pri svojej hlavnej životnej úlohe zaťažované rodením detí,“ píše sa v manifeste v kapitole s názvom „My to dokážeme“.

A manifest pokračuje: „Súčasný systém rodových rolí „mužských“ a „ženských“ je založený na spôsobe, akým bola reprodukcia pôvodne organizovaná. Oslobodenie mužov od dlhotrvajúcej fyzickej záťaže, spôsobenej rodením detí im poskytlo privilegované postavenie, ktoré potom posilnila ideológia mužskej nadradenosti. Ale technológia teraz pokročila do štádia, v ktorom už systém rodových rolí nie je potrebný.“

Vítajte v „krásnom novom svete“!