Arcibiskup pod paľbou kritiky učiteľov a rodičov za zrušenie LGBT „akcie“ na škole

211
Kultúra smrti

Anglická katolícka škola Johna Fishera, svätého biskupa popraveného počas vlády Henricha VIII., musela na zásah arcibiskupa zrušiť chystanú „LGBT akciu“ (či „event“, ako sa dnes hovorí verejným oslavám), ktorá sa mala konať pri príležitosti uvedenia novej knihy autora Jamesa Greena, ktorý sa orientuje na tzv. „LGBT+ teen literatúru“ – teda romány zaoberajúce sa homosexuálnou „láskou“ tínedžerov.

Akonáhle bola akcia na katolíckej škole ohlásená, ako súčasť Národného knižného týždňa, viacerí predstavitelia školy, vrátane miestneho kaplána, proti nej protestovali. Celú akciu začal preverovať aj miestny diecézny vzdelávací tím, ktorý dospel k názoru, že akcia je pre katolícke zariadenie úplne nevhodná. V hodnotiacej správe sa okrem iného uvádza:

Z času na čas sa na posúdenie objavia materiály alebo udalosti, ktoré nespadajú do rámca toho, čo je v katolíckej škole povolené, pretože nespĺňajú všetky aspekty vyššie uvedených charakteristík… Za takýchto okolností nám nezostáva nič iné, len potvrdiť naše jednoznačné a dobre známe teologické a morálne predpisy a konať v súlade s nimi. Podujatie na podpisovanie kníh naplánované na 7. marca 2022 v The John Fisher School v Purley je jedným z takýchto podujatí a odporúčame, aby ho vedenie školy zrušilo.“

Arcibiskup Southwarku v Anglicku, John Wilson, teda podujatie na základe tejto správy zrušil, to však ešte azda netušil, čo bude nasledovať. Rodičia, učitelia a niektorí členovia vedenia školy totiž vyjadrili „rozhorčenie“ nad týmto rozhodnutím arcibiskupa. Niektorí dokonca tvrdili, že deti v škole budú nejakým spôsobom „ochudobnené“, či dokonca „poškodené“, ak sa udalosť neuskutoční.

Katolícka škola Johna Fishera je financovaná ministerstvom školstva a „mimovládky“ sa už ozývajú, aby bola za zrušenie akcie s autorom „LGBT literatúry pre mládež“ finančne potrestaná. Arcibiskupa Wilsona, menovaného do svojej funkcie v roku 2019 pápežom Františkom, teraz zrejme čakajú krušné týždne a mesiace, kedy bude nútený odolávať narastajúcemu tlaku zo strany rodičov, učiteľov, vedenia školy, mimovládok a možno aj samotného štátu, aby prezentáciu homosexuálnej knihy pre tínedžerov na katolíckej škole napokon povolil. Azda by si zaslúžil aj našu skromnú modlitbičku, aby v obrane večných právd neustúpil ani o milimeter.

DISKUSIA k článku