Jordan Peterson - Kto je to Boh?

09.09.2022USA
585

(0:00:00)  Nuž dovoľte mi, aby som sa vás opýtal ako jedno krátko žijúce
(0:00:03)  biologické vrece mäsa iného, kto je potom Boh?
(0:00:10)  Pokúsme sa potom prikradnúť k tejto otázke, ak je to vôbec možné,
(0:00:13)  je vôbec možné o tom hovoriť?
(0:00:17)  Nuž, malo by to tak byť, v opačnom prípade o tom nie je možné komunikovať, však?
(0:00:20)  Musí to byť niečo, čo je možné sprítomniť tu na zemi.
(0:00:24)  No, možno sme príliš hlúpi na to, aby sme to vedeli sprítomniť.
(0:00:27)  To nie je len ignorantské, ale aj hriešne, však?
(0:00:30)  Pretože na jednej strane tu máme nevedomosť,
(0:00:32)  ale potom aj neochotu, alebo odmietanie poznania.
(0:00:35)  A tak by ste sa mohli opýtať, nuž, je teda možné Boha vyvodiť z opisu objektívneho sveta? Však?
(0:00:42)  Je Boh len konečnou jednotou prirodzenej reality?
(0:00:48)  Na čo by som vám povedal, že v istom zmysle je na tom kúsok pravdy,
(0:00:52)  ale nie tak celkom, pretože Boh je v doslovnom ponímaní chápaný ako duch,
(0:00:57)  ktorého musíte nasledovať, aby sa vám darilo.
(0:01:01)  Čo poviete na takúto biologickú definíciu:
(0:01:03)  Duch je vzorec, ktorým sa musíte riadiť, aby ste prosperovali?
(0:01:08)  Ako keď hovoríme o ľudskom duchu, niečo v tom zmysle?
(0:01:14)  Je to oživujúci princíp. Áno, je to meta, je to vzorec,
(0:01:18)  a možno si poviete, aký je to vzorec?
(0:01:20)  Dobre, do istej miery som schopný vám to povedať.
(0:01:23)  Predstavte si, ako keď vás uchváti krása niečoho, niečo obdivujete.
(0:01:29)  Jednoducho si to všimnete.
(0:01:31)  To nie je čosi relatívne, musíte si to uvedomovať.
(0:01:33)  Je to ako: „Aha, zistil som, že obdivujem tohto človeka.“
(0:01:37)  Hm, a čo to teda znamená?
(0:01:39)  No znamená to, že by som sa chcel jemu alebo jej podobať,
(0:01:43)  a to znamená obdivovať niekoho.
(0:01:45)  Znamená to, že je na nich niečo, čo ma núti ich napodobňovať,
(0:01:50)  nejaký vnútorný popud, alebo dokonca vyvoláva rešpekt alebo úctu.
(0:01:55)  Dobre, čo to teda je, čo ťa tak uchvacuje?
(0:01:58)  No, to už neviete, ale povedzme, dobre, fajn, uchvátilo vás to,
(0:02:04)  a aj vy chcete byť taký, napríklad ako keď deti uctievajú komixových hrdinov,
(0:02:07)  a v tomto prípade je to tak u dospelých, pokiaľ sa teda z nich nestali úplní cynici.
(0:02:10)  Ja som uctieval hneď niekoľkých hrdinov.
(0:02:12)  - Áno, tu to máte.\N- A bol som hrdý na to.
(0:02:14)  To nepochybujem, a tu to máte, v tom je to uctievanie, tá oslava,
(0:02:18)  a sklon napodobňovať je uctievanie.
(0:02:20)  To je to, čo uctievanie v samotnom jadre znamená.
(0:02:22)  A teraz si predstavte, že by ste vzali skupinu všetkých obdivuhodných ľudí,
(0:02:27)  a extrahovali všetky ich charakterové vlastnosti, ktoré ich robia obdivuhodnými,
(0:02:30)  a využili umelú inteligenciu a strojové učenie.
(0:02:34)  A opakovali by ste to dovtedy, až kým by ste nedostali vykrištalizovanú podobu
(0:02:38)  čohosi nanajvýš obdivuhodného.
(0:02:40)  A to je najďalej, kam je možné zájsť, pokiaľ hovoríme o zosobnení Boha.
(0:02:48)  A môžete povedať, že ja v to neverím.
(0:02:49)  Ale čo tým vlastne chcete povedať?
(0:02:52)  Že to nie je faktická záležitosť.
(0:02:55)  Nie je to vedecká teória o štruktúre objektívneho sveta,
(0:02:59)  k čomu by som tiež vedel niečo povedať,
(0:03:01)  pretože som o tom veľa uvažoval, najmä po rozhovore s Richardom Dawkinsom.
(0:03:04)  Je to tak, že postmodernisti sa vracajú ďaleko pred Derridu a Foucalta,
(0:03:11)  možno až k Nietzchemu, ktorého mimochodom veľmi obdivujem,
(0:03:15)  a ktorý hovorí, že Boh je mŕtvy.
(0:03:18)  Dobre, lenže Nietzsche povedal, Boh je mŕtvy, a my sme ho zabili,
(0:03:22)  a nenájdeme dostatok vody, aby sme zmyli všetku krv.
(0:03:24)  Takže to bol Nietzsche. Nie je to žiadny blázon.
(0:03:27)  - Vedel sa hrať so slovami.\N- To rozhodne vedel.
(0:03:29)  A tak vám potom napadne, že sme zabili transcendentno.
(0:03:33)  Ale aký to má význam pre vedu?
(0:03:36)  Nuž oslobodzuje ju to, pretože všetky tie nezmysly o božstve
(0:03:40)  sú len idiotské povery, ktoré bránia vedeckému pokroku.
(0:03:47)  Niečo v tom zmysle hovoria noví ateisti.
(0:03:49)  Ale na chvíľku sa pri tom zastavme.
(0:03:51)  Veríte ako vedec v transcendentno?
(0:03:56)  Nuž, a odpoveď je, že nielenže v neho veríte,
(0:03:59)  ale veríte v neho viac, než v čokoľvek iné,
(0:04:01)  pretože ak ste vedec, tak veríte viac v to,
(0:04:06)  čo vyvracia vašu teóriu, než vo vašu teóriu.
(0:04:10)  Teraz sa nad tým musíme veľmi dobre zamyslieť.
(0:04:12)  Takže vaša teória opisuje svet.
(0:04:14)  A z tohto pohľadu je svetom váš opis sveta.
(0:04:19)  Ale pretože ste vedec, ste toho názoru,
(0:04:21)  že aj keď ide o váš opis sveta a veríte mu,
(0:04:24)  tak existuje niečo, čo presahuje vašu vieru.
(0:04:28)  A tým sú námietky.
(0:04:30)  Takže vašu teóriu podrobíte námietkam a sledujete, kde sa objaví trhlina.
(0:04:33)  A potom túto trhlinu použijete ako zdroj nových informácií
(0:04:38)  na opätovné sfunkčnenie svojej teórie.
(0:04:40)  Ako vedec teda musíte predpokladať existenciu ontologického transcendentna,
(0:04:45)  aby ste sa vôbec mohli pohnúť dopredu.
(0:04:47)  Ba čo viac, musíte postulovať, že kontakt s ontologickým transcendentnom,
(0:04:54)  hoci akokoľvek nepríjemný, pretože vám urobí škrt cez rozpočet,
(0:04:58)  je presne tým, čo vás v skutočnosti oslobodí.
(0:05:01)  Potom teda prijmete tvrdenie, že existuje transcendentná realita,
(0:05:05)  a že kontakt s ňou je vo svojej samotnej podstate spásonosný.
(0:05:12)  Pretože ak by to tak nebolo, nuž prečo by ste si dávali tú námahu
(0:05:14)  nadväzovať kontakt s niečím, čo vám môže všetko zhoršiť alebo zlepšiť?
(0:05:18)  Prečo teda vedca oslobodzuje kontakt s transcendentnom?
(0:05:23)  Pretože predpokladáte, mám na mysli slobodu v tom najzákladnejšom zmysle slova,
(0:05:28)  teda slobodu od nedostatku, slobodu od choroby, slobodu od nevedomosti, však?
(0:05:33)  Že vás informuje. Ten logos v ňom.
(0:05:35)  Určite to tak je. Áno, je to jej orientácia, nazvime to zameraním vedy.
(0:05:43)  Je to naratívna orientácia, nie vedecká orientácia.
(0:05:46)  A potom otázkou je, čo je tým naratívom?
(0:05:48)  Nuž, postuluje transcendentnú realitu.
(0:05:50)  Postuluje, že transcendentná realita je korekčná.
(0:05:53)  Postuluje, že na štruktúru nášho poznania by sa malo nazerať s pokorou.
(0:05:57)  Postuluje, že pred transcendentnými dôkazmi by ste sa mali pokloniť.
(0:06:03)  A musíte zložiť slávnostnú prísahu, to ako vedec iste viete.
(0:06:06)  Ak chcete byť skutočným vedcom, tak musíte prisahať, že po tejto ceste budete kráčať.
(0:06:10)  Je to byť oddaný pravde za každú cenu,
(0:06:13)  a to znamená, že pravdu považujete za spásonosnú silu.
(0:06:16)  Nuž a čo znamená spásonosný?
(0:06:18)  Nuž, prečo sa zaťažovať vedou?
(0:06:19)  Predsa aby ľudia nehladovali, a mohli účinnejšie fungovať, aby bol život bohatší, však?
(0:06:25)  Čiže to celé vyviera zo základnej etiky.
(0:06:28)  A keďže je reč o viere v Boha, tak to hovorím preto, lebo je to veľmi komplikovaná téma, však?
(0:06:34)  Veríte v transcendentnú realitu?
(0:06:37)  Dobre teda, povedzme, že ste v prírodnej rovine uverili môjmu argumentu,
(0:06:40)  ktorý som práve uviedol, a poviete mi:
(0:06:42)  „Áno, áno, ale to platí len v prírodnej rovine, s Bohom to nijak nesúvisí.“
(0:06:47)  Na čo vám odpoviem: „No, a prečo si myslíte, že viete, čo je to príroda?
(0:06:51)  Pochopte, problém pri tomto argumente je ten,
(0:06:54)  že už dopredu vychádza z redukcionistického materialistického
(0:06:59)  objektívneho pohľadu na to, čo je to príroda.
(0:07:02)  Ale ako vedec si musíte povedať, že v konečnom dôsledku neviete,
(0:07:06)  čo je to príroda, že na sto percent nepoznáte jej pôvod a cieľ.
(0:07:10)  Ja nepoznám jej teleológiu, v prírode sa fakt nevyznám.
(0:07:14)  A ak teda poviem, že to nie je nič iné ako príroda,
(0:07:17)  nemal by som tým myslieť, že to nie je nič iné ako moje chápanie prírody.
(0:07:22)  Mohol by som sa teda opýtať: „Budeme mať niekedy plne redukcionistický opis
(0:07:26)  kognitívnych procesov? A odpoveď na ňu je áno,
(0:07:29)  ale kým k tomu dôjdeme, naše chápanie hmoty bude natoľko odlišné,
(0:07:34)  že to, čo momentálne považujeme za redukcionistické,
(0:07:36)  sa na súčasný redukcionizmus vôbec nebude podobať.
(0:07:39)  Hmota nie je neživý prach.
(0:07:42)  Neviem, čo to je. Nemám ani poňatia, čo to je.
(0:07:46)  Hmota je to, na čom záleží. Takú definíciu máme.
(0:07:49)  Je to veľmi zvláštna definícia, ale predstava, ktorú máme,
(0:07:53)  viete, že ak ste materialistický redukcionista,
(0:07:57)  tak môžete zredukovať zložitosť bytia na svoje domnienky o povahe hmoty,
(0:08:03)  nie je vedecká predstava.
(0:08:06)  Pre www.lifenews.sk preložil Miroslav Čonka