classroom_white_teacher-810x500.jpg

Príručka učebných osnov nabáda učiteľov, aby narušili "patriarchát" v triedach základných škôl v Ontáriu

14
Kultúra smrti

Federácia učiteľov základných škôl v Ontáriu (ETFO), ktorá je hlavným odborovým zväzom zastupujúcim učiteľov najmladších žiakov v triede, vydala príručku učebných osnov, v ktorej presadzuje “intersekcionálny feminizmus” na pedagógoch, aby mohli “narušiť patriarchát” v triede.

V príručke s názvom Miesta, kde sa stretávame sa píše, že’má pomôcť žiakom aj učiteľom “spoločne pochopiť a reagovať na neustále sa meniaci a nepredvídateľný svet, v ktorom sú výsledky, príležitosti a práva dievčat a žien naďalej spochybňované kvôli systémovému útlaku.”

Kopiu príručky, ktorá nie je verejná, poslala spravodajskému portálu True North členka ETFO, ktorá nebola s obsahom dokumentu spokojná.

Podľa učiteľky je príručka formátom, ktorý má “dať aktivistický nádych všetkému, čo učíte, bez ohľadu na aktuálne učebné osnovy.”

Príručka hovorí o takzvaných “životných skúsenostiach žien a dievčat”, pričom cieľom je podľa členky ETFO ukázať “útlak”, ktorému čelia.

V príručke ETFO sa uvádza, že “nádejou” pre jej pedagógov je, že “skúsenosti” im pomôžu “narušiť patriarchát a preskúmať možnosti zakomponovania konceptov intersekcionálneho feminizmu do vašej každodennej školskej praxe.”

Učitelia majú využiť svoje zručnosti a “vedomosti” na to, aby “prispôsobili hodiny konkrétnym skupinám žiakov vo svojich triedach.”

Interakčný feminizmus je opísaný ako “objektív, ktorý ukazuje, ako sa môžu ľudské’sociálne identity prekrývať a navzájom zhoršovať’formy útlaku”, keď ide o jedny’rodové problémy.

Kultúra zrušenia a presadzovanie protirodinnej agendy sa stali bežnými nielen v ontárijských školách, ale aj v tých v celej Kanade.

Pred týždňom LifeSiteNews informovali o tom, ako správkyňa Red Deer Catholic Regional Schools Monique LaGrange dostala od svojich kolegov správcov príkaz absolvovať “LGBTQ+” a holokaust “sensitivity” školenie za príspevok na sociálnych sieťach, v ktorom prirovnala LGBT agendu zameranú na deti k “vymývaniu mozgov” nacistickej propagande.

LifeSiteNews nedávno informoval o tom, ako rada katolíckej školy v Ontáriu hlasovala za cenzúrny predpis, ktorý by sa mohol použiť na zákaz kritizovania LGBT propagandy rodičmi v školách.

V auguste LifeSiteNews informovali o tom, ako sa správca ontarijskej katolíckej školskej rady stal terčom útoku za to, že sa postavil proti vyveseniu vlajky LGBT “pride”, aby sa pokúsil brániť cirkevné učenie.

V posledných mesiacoch sa v Ontáriu a v Kanade všeobecne rozrastá silné, ale stabilné hnutie rodičov, ktorí sa snažia brániť indoktrinácii LGBT vo verejných školách.

Nedávno sa Million Person March videli tisíce znepokojených kanadských rodičov, detí a ďalších ľudí od pobrežia k pobrežiu pochodovať proti indoktrinácii LGBT v národných školách.

Príručka presadzuje sociálnu ‘spravodlivosť’ a vyzýva na indoktrináciu v čo najmladšom veku

Vcelku príručka navrhuje, aby sa indoktrinácia na boj proti takzvaným “patriarchálnym” myšlienkam začala už v materskej škole.

“Raní žiaci nie sú nikdy príliš mladí na to, aby sa učili o aktivizme a sociálnej spravodlivosti,” uvádza sa v príručke.

Príručka obsahuje aj “časť Životy černošských žien”, ktorá obsahuje informácie týkajúce sa “protičiernošského rasizmu, ktorý má korene v histórii zotročovania, rasovej segregácie a marginalizácie.”

V príručke sa uvádza, že Kanada má za sebou “kultúrnu genocídu voči pôvodnému obyvateľstvu”, ktorá nesie “dedičstvo útlaku.”

Príručka vyzýva učiteľov, aby sa oboznámili s problematikou rovnosti, pretože “vyučovanie týchto hodín bez prípravy môže ľahko spôsobiť škodu, najmä žiakom zo znevýhodnených komunít.”

Príručka potom naznačuje, že ciele v nej obsiahnuté nebudú úspešné, ak sa k nim učitelia nepripoja.

“Hodiny sú mocné, ale neurobia”prácu za nás,” uvádza sa v príručke a dodáva: “Hodina je len taká antiopresívna, ako pedagóg, ktorý ju vedie.”

Keď ide o pôvodné obyvateľstvo, pravdou zostáva, že napriek mainstreamovým médiám’ zápalné a pochybné tvrdenia počnúc rokom 2021, že stovky detí pochovali a nevšímali si ich katolícki kňazi a mníšky, ktorí viedli niektoré vládou nariadené rezidenčné školy, tieto tvrdenia boli výsledkom narušenia pôdy, ktoré sa našlo v pôde na bývalých miestach, a žiadne ľudské pozostatky v skutočnosti neboli objavené.

Nedávno, bola zverejnená správa potvrdzujúca, že pri výkopových prácach vykonaných v domorodej rezidenčnej škole Pine Creek, ktorá sa nachádza v Pine Creek v štáte Manitoba, sa neobjavili žiadne ľudské pozostatky.