Čo je TEOFÓRUM?

7,462
Kultúra smrti

TeoFórum je hnutie kňazov, ex-kňazov a laikov zoskupeného okolo osoby Karola Moravčíka. Väčšina členov TeoFóra ja príznačná tým, že mala v minulosti vážne problémy s učiteľským úradom Cirkvi alebo s poslušnosťou voči svojmu biskupovi. Ide o formu protestantského, ľavicovo-liberálneho, marxistického hnutia pôsobiaceho v rámci slovenskej katolíckej Cirkvi.

TeoFórum má viaceré politické ciele. Dá sa chápať ako platforma pre ľavicových revolucionárov usilujúcich sa o reformáciu. Medzi ich hlavné ciele patrí protestantská vízia ľudovej demokraticky riadenej cirkvi. TeoFórum z toho dôvodu propagujú relativizovanie Tradície, Magistéria Cirkvi, posvätnosť sviatosti, Božskej osoby Krista, atď. Presadzujú viaceré modernistické bludy od historicko-kritickej teológie po svätenie kňažiek, zrušenie kňazského celibátu, cirkevné schválenie rozvodov až po umožňovanie homosexuálom uzatvárať "manželstvo". Hlásajú aj myšlienky marxistického hnutia tzv. teológie oslobodenia, populárnej najmä v latinskej Amerike v 80-tych rokoch. (Marxistická "teológia oslobodenia" bola Cirkvou vyhlásená za blud).

Medzi TeoFórom a KBS existuje už dlhšiu dobu silné napätie. Po tom, čo TeoFórum v apríli 2012 začalo verejne podporovať nemeckú "Výzvu kňazov k neposlušnosti voči Cirkvi", situácia medzi TeoFórom a KBS eskalovala. KBS vyzvala kňaza Moravčíka sa verejne dištancovať od výzvy k neposlušnosti pod hrozbou cirkevných trestov. Moravčík nakoniec pod tlakom biskupov poslúchol.

Táto skupina pôsobí v rámci Cirkvi už dlhé roky a medzi jej členov patrili mnohé mediálne známe osobnosti ako Srholec, Mikloško, Bezák, Kocúr,... V 90-tych rokoch mali najväčšiu popularitu, vďaka čomu sa dostali aj do seminárov a úspešne ovplyvnili viaceré generácie nastávajúcich kňazov.

Zoznam členov TeoFóra je utajený. Utajovanie, infiltrovanie, šírenie bludov a rozvracačské techniky proti Cirkvi silno pripomínajú praktiky kňazského hnutia pôsobiaceho za komunizmu s cieľom rozvrátiť Cirkev z vnútra - Pacem in Teris (PIT)

Podobnosti s Pacem in Teris.

  • Ide o skupinu kňazov podporujúcu marxistické myšlienky: Žiadajú vytvoriť "ľudovú Cirkev", ktorá ma nahradiť a odstrániť hierarchiu kňazov, biskupov a pápeža postavenej na Kristovi. V novej reformovanej Cirkvi majú vládnuť laici cez demokraciu a nie hierarchia na čele s pápežom, námestníkom Krista Kráľa.
  • Prepájajú problémových, neposlušných kňazov, ktorých potom organizujú, podporujú a zapájajú do svojich aktivít.
  • Sú napojení na zahraničné "rozviedky" - tzv. progresívnych katolíkov. Skupiny rozšírené na Západe ako "Priesterinitiative", "Wir sind die Kriche" ktoré spochybňujú Magistérium Cirkvi, autoritu pápeža a vyzývajú k neposlušnosti.
  • Infiltrujú cirkev cez semináre. Snažia sa formovať seminaristov a nových kňazov cez prednášky a workshopy . Pozývajú na Slovensko zahraničných liberálnych teológov a lektorov, ktorí podnecujú k vzbure v Cirkvi.
  • Pracujú v utajení. Zoznam ich členov nie je verejne známy. Verejne sa vie len o notoricky známych mediálnych menách. Je ale veľké množstvo utajených kňazov, ktorí ciele tohto hnutia v tichosti podporujú. Verejne však nie sú aktívni. Presne ako to bolo u Pacem in teris.

 

TeoFórum a biskup Bezák

TeoFórum ako reakciu na odvolanie arcibiskupa Bezáka zverejnilo na svojich stránkach rúhavú báseň, v ktorej prirovnávajú úrad sv. Petra, s prepáčením, k "hovnu". Tento text, po tom, čo sme o ňom informovali, TeoFórum zo svojej stránky odstránilo. Za jeho zverejnenie sa neospravedlnili, ani sa od autora a textu samotného nedištancovali. My sme tento text uložili, aby ostal ako usvedčujúce svedectvo postojov tohto hnutia.

Rúhavú báseň zo stránky TeoFóra nájdete tu: (Verzia uložená na google.com)