„Homomanželství“ prosazují zadními dveřmi do celé Evropské unie

3,768
Kultúra smrti

Hrubým porušením principu subsidiarity a diktátorským způsobem schválil Evropský parlament v úterý 23. listopadu usnesení, podle něhož by se měly v budoucnu postavit na roveň perverzní vztahy a přirozené manželství. Členské státy EU mají být v budoucnu donuceny k „vzájemnému uznání listin týkajících se rodinných stavů“.

Takříkajíc zadními dveřmi má být prosazena např. v Německu dosud znemožněná úplná právní rovnost manželství a rodiny s "homopřátelstvím", které odporuje přírodě, pokud se podaří prosadit vůli Evropského parlamentu.

Akční plán, který byl v úterý schválen většinou v Evropském parlamentu, si chce podřídit kompetence členských států EU v rámci zákonných úprav manželství a rodiny pod diktaturu Evropské unie. To je závažné porušení principu subsidiarity, který je, alespoň na papíře, také platný v EU.

Členské státy EU budou na základě tohoto schváleného usnesení nuceny bez ohledu na vlastní právní úpravu homosvazků uznat statut „manželů“ také homosexuálním párům, které se „oženily“ např. ve Španělsku, v Belgii nebo v Holandsku, pokud se pak přestěhují do jiné členské země. Může to spustit lavinu záměrných homosexuálních sňatků mimo země EU, kde nejsou povoleny. To pak může vést k tomu, že např. dva němečtí homosexuálové odcestují do Holandska, nechají se tam „oddat“ a vrátí se do Německa, kde budou požívat veškerá práva manželů, aniž by museli převzít jejich povinnosti - vůči společnosti a státu (např. v oblasti daňové správy nebo sociálního zabezpečení).  

Jakými metodami v Evropském parlamentu homosexuální lobby pracuje, se zase jednou dobře ukázalo na prosazení tohoto usnesení. Plánovaná debata o tomto usnesení byla totiž na poslední chvíli zrušena a ihned se přistoupilo k hlasování.

Evropská frakce konzervativců a reformistů (ECR) předložila pozměňovací návrh, který se týkal především článku 40, v němž jde o uvedené uznání „homomanželství“. Bohužel, tento návrh byl těsnou většinou zamítnut. Kromě toho bylo hlasování neveřejné (což je jinak v Evropském parlamentu častý případ), takže proto dnes ani nemůžeme zjistit jména hlasujících poslanců, kteří systematicky ničí evropský právní řád.

Poslanec Evropského parlamentu za německou CSU, Martin Kastler, ostře kritizoval usnesení jako porušení principu subsidiarity. Řekl, že existuje nebezpečí „konfliktu mezi procedurami přeshraničního rodinného práva“. „Manželství a rodina požívají zvláštní ochrany státu. Mají zůstat výlučně v kompetenci členských států,“ řekl Kastler.

DISKUSIA k článku