Agresivní sekularismus na španělské univerzitě

4,234
Kultúra smrti

Španělé 21. století neznají Boha - to je název přednášky, kterou měl mít 1. prosince kardinál Antonio Maria Rouco Varela na madridské univerzitě (Universidad Autonóma de Madrid). Levicoví studenti však podnikli kroky, které realizaci přednášky znemožnily.

Přednáška byla organizována v rámci příprav na Světový den mládeže, který se bude v sprnu příštího roku konat právě v Madridu. Několik dní před termínem přednášky kardinála Varela vedly levicové skupiny studentů aktivní kampaň na to, aby konferenci s přednáškou zabránily. Jedna z výzev k demonstracím zněla: "Můžete přinést cokoliv, co uznáte za vhodný materiál k protestu proti přednášce!" Představitelka madridského úřadu Amparo Valcarce varovala kardinála před hrozícím násilím, jímž levicoví studenti také vyhrožovali. Ze strany úřadů nebyly garantovány žádné záruky ochrany bezpečnosti účastníků konference.

Není snad velkým překvapením, že kardinál Valera svou účast na konferenci vzdal, ale je pozoruhodné, že ani úřad, ani sama univerzita nedokázala garantovat bezpečnost a zajištění veřejného pořádku. Je také otázkou, zda skutečným důvodem pro údajnou nemožnost zachování bezpečnosti nebyla právě jedna z přednášek na téma Španělé 21. století neznají Boha a osoba přednášejícího - předsedy španělské biskupské konference. Agresivní sekularismus, o kterém při nedávné návštěvě Španělska hovořil papež Benedikt XVI. tak o sobě opět konkrétně dal vědět.

 

DISKUSIA k článku