Americká TELEVÍZIA ABC FAMILY OCENENÁ za vysielanie programov s HOMOSEXUÁLNOU temtikou

3,437
Kultúra smrti

USA, jún 2010 (LifeSiteNews.com) – Americká televízia ABC Family získala „pozitívne“ hodnotenie od Združenia homosexuálov a lesbičiek proti ohováraniu (GLAAD) za vysielanie programov s homosexuálmi a s ľuďmi, ktorí zmenili pohlavie (tzv. LGBT programy). V rokoch 2009/2010 sa zvýšil podiel týchto programoch v hlavnom vysielacom čase až na 37%.

Jedine MTV malo vyššie percento vysielania LGBT programov. MTV ako prvé vyhralo od GLAAD prvú priečku za uvádzanie homosexuálov v reláciách ako „Skutočný svet“ a „Najlepšia americká tanečná skupina“. Združenie vysoko hodnotilo aj programy ako „Skutočný život: Mením si pohlavie“.

Hlavný vysielací čas na MTV tvorí 207,5 hodiny. Z toho 87 hodín, čiže až 42%, zahŕňalo homosexuálne prvky.

Na hodnotenie televízii vytvorilo GLAAD mechanizmus s názvom Ukazovateľ zodpovednosti (Network Responsibility Index), ktorý „ohodnocuje kvantitu a kvalitu snímok homosexuálov v televízii“.

Správa hovorí, že takéto snímky v médiách prevládajú čoraz viac. Americká spoločnosť pomaly začína poznávať skutočný život ľudí z LGBT komunity: homosexuáli, bisexuáli alebo ľudia so zmenou pohlavia zastávajú funkcie učiteľov, bojujú za práva vojakov, nachádzame ich už aj medzi stredoškolskými študentmi.  Stávajú sa dokonca rodičmi a postupne medzi nimi vznikajú starnúce milujúce sa páry.

Nedávny prieskum GLAAD hovorí,  že ľudia začínajú byť k homosexuálom zhovievavejší. Za posledných 5 rokov zmenilo svoj názor v prospech LGBT komunít 19% opýtaných.  Až 34% opýtaných uviedlo, že prítomnosť homosexuálov v televízii dokonca podnecuje k zmene zmýšľania.

ABC Family bola založená v roku 1977 ako jedna z vetiev kresťanskej televízie Christian Broadcasting Network, ktorú založil Pat Robertson. Neskôr ju získala spoločnosť Fox Kids Worldwide, ktorá ju v roku 2001 predala spoločnosti The Walt Disney. Tá ju vlastní dodnes.

V roku 2006 začala televízia pôsobiť pod heslom „ABC Family: Nový typ rodiny“. Vzhľadom na fakt, že ide o rodinne orientovanú televíziu, je za ponúkanie príliš nemorálnych programov už dlhšie kritizovaná.

Okrem káblových televízií skúmalo GLAAD aj bezplatné televízie. Spomedzi týchto „zvíťazila" televízia CW, ktorá LGBT programom venovala 35% zo svojho vysielacieho času (t.j. 198,5 hodiny z 570). Druhé miesto obsadila stanica Fox s podielom 30%.

 

Percento vysielacích hodín LGBT programov v hlavnom vysielacom čase - káblové televízie:

1. MTV               42% 

2. ABC Family    37% 

3. TNT                34% 

4. Showtime       32% 

5. Lifetime          31% 

6. FX                  27% 

7. HBO               26%

8. USA                 4% 

9. A&E                 3% 

10. TBS               2%

Percento vysielacích hodín LGBT programov v hlavnom vysielacom čase- bezplatné televízie:

1. The CW    35% 

2. Fox           30% 

3. ABC          26% 

4. NBC         13% 

5. CBS           7%

James Tillman

DISKUSIA k článku