Benedikt XVI.: Lekári musia rešpektovať život už od počatia

1,534
Kultúra života

 V liste účastníkom 25. Medzinárodnej konferencie pápežského koncilu pre ministerstvo zdravotníctva sa pápež Benedikt XVI. vyjadril:

„Svet zdravotníctva by nemal unikať pred morálnymi zásadami. Mal by sa tiež vyhnúť názorom zástancov uznávajúcich kult tela.“

Pápež uviedol zničenie ľudského embrya a eutanáziu ako príklady zlyhania justície a lásky k blížnemu.

„Charita vyžaduje spravodlivosť, ktorá musí byť aj medzi zdravotnými programami vlády a medzinárodných inštitúcií. Nanešťastie, popri pozitívnych a povzbudzujúcich výsledkoch, sú tu názory a spôsoby myslenia, ktoré zraňujú. Mám na mysli otázky, ktoré sa týkajú takzvaného „reprodukčného zdravia“, s využitím umelých reprodukčných techník zahŕňajúcich ničenie embryí alebo legalizovanie eutanázie“, vyjadril sa pápež.

„Láska k spravodlivosti, ochrana života od počatia až po prirodzenú smrť, rešpektovanie dôstojnosti každej ľudskej bytosti by malo ostať zachované a dosvedčené a to aj napriek vzdoru: základné etické hodnoty sú spoločným dedičstvom všeobecnej morálky a základom demokratickej spoločnosti.“

Ďalej dodal: „Na jednej strane sa stávame svedkami zdravotnej starostlivosti, u ktorej je risk ku skĺznutiu do farmakológie (vede o liekoch, pozn. prekl.), svedkami lekárskeho a chirurgického konzumerizmu, kultu tela. No na druhej strane vidíme milióny ľudí čeliacich rôznym ťažkostiam, ktorí sa usilujú o získanie aspoň minimálnej obživy a liekov.“

Jednou z najväčších výziev v afrických rozvojových štátov je získanie dostatočných anti-retrovirálnych liekov na liečbu AIDS pre už nakazené obete. Fakt odhalili katolícke agentúry zdravotnej starostlivosti na zasadnutí synody afrických biskupov vo Vatikáne v roku 2009. Biskupi sa vyjadrili, že organizácie medzinárodnej pomoci boli zamerané výlučne na prevenciu pred škodami pri pokusoch liečiť túto chorobu.

„Starostlivosť o ľudského jedinca je základnou otázkou kresťanskej komunity. A to starostlivosť o jeho dôstojnosť a neodškriepiteľné práva.“

 Na margo vývoja zdravotnej starostlivosti v krajinách tretieho sveta by pápež rád videl fungovať model rozvoja, ktorý by bol založený na centralite ľudskej osoby, na podpore a zdieľaní spoločného dobra a na zodpovednosti. Treba tiež zmeniť životný štýl a dbať na opatrnosť. Potrebná je však bezúhonnosť, ktorá nám hovorí, čo by sme mohli urobiť dnes s vyhliadkou na lepší zajtrajšok.“

Hillary White

DISKUSIA k článku