Boj o život v Keni: NOVÁ ÚSTAVA otvára dvere POTRATOM, podporovalo ju najmä USA

3,319
Kultúra smrti

USA, Washington D.C., júl 2010 (LifeSiteNews.com) – Od apríla do augusta prebiehal boj o život na pôde legislatívy v Keni. Podľa mnohých kritikov táto ústava liberalizovala tamojšie zákony ohľadom potratov. Americká vláda otvorene podporovala všetky skupiny v Keni, ktoré viedli kampaň za prijatie novej ústavy. Napokon bola ústava prijatá.

Jej nové znenie má mnohé pozitíva. Jej podporovatelia tvrdia, že zníži možnosti korupcie a dá tomuto africkému národu väčšiu politickú stabilitu. Dve ustanovenia však pobúrili konzervatívne a kresťanské skupiny: zle formulovaná zdravotná výnimka zo zákazu potratov a vytvorenie paralelného islamského súdneho systému, tzv. Kádího súdny dvor, ktorý bude zaväzovať všetkých moslimov.

Stúpenci prolife sú presvedčení, že ustanovenia ohľadom potratov, sú akýmsi trójskym koňom a nakoniec by moli viesť aj k významnej liberalizácii potratových zákonov.

O konečnom prijatí ústavy rozhodlo referendum, v ktorom sa angažovala najmä vláda Spojených štátov. Prolife republikáni Chris Smith, Ileana Ros-Lehtinen, Darrell Issa and Frank Wolf poukázali na to, že Obamov kabinet sa zaviazal k tomu, aby bol výsledok referenda priaznivý.

„Vláda Spojených štátov by v žiadnom prípade nemala zaujímať postoj a akokoľvek podporovať či napomáhať projektom na ovplyvňovanie a získanie si voličov. A to je presne to, čo kabinet robí,“ povedal republikán Smith.

Dodal, že okrem zasahovania do vnútorných záležitostí suverénneho štátu, je vládna podpora kampane aj nelegálna, pretože „navrhovaná ústava významne mení existujúci zákon o potratoch v Keni.“   Podľa zákona USA, nazývanom Siljanderov dodatok, nemôže ani štátny department, ani Agentúra Spojených Štátov pre medzinárodný rozvoj (USAID) financovať „lobovanie za alebo proti potratom.“

Generálny inšpektor USAID Donald Gambates doteraz odhalil, že už viac ako 23 miliónov USD bolo venovaných na občiansku výchovu v Keni. Peniaze z grantu mnohí získali špeciálne na prácu pri získavaní súhlasu pre navrhovanú ústavu.

Podľa Smitha graf ukazuje, „že 60 ďalších prijímateľov dostalo finančné prostriedky na činnosť, ktorá zahŕňa prepravu, palivo, prezentácie, identifikačné karty pre voličov a kupovanie voličov".

Ešte dodal, že on i jeho kolegovia „len s hrôzou sledujú, ako dôkazy nazhromaždené generálnym inšpektorom USAID jasne ukazujú, že Obamov kabinet financoval projekty s jasným účelom mobilizácie a ovplyvňovania desiatok tisíc voličov."

„Je nehorázne, že americkí daňoví poplatníci takto dotujú masívnu, jednostrannú, politickú kampaň, zle maskovanú ako „občiansku výchovu“, pre iný suverénny národ. Toto je veľmi zlý precedens. A ešte k tomu aj nelegálny.“

Správa od prolife zákonodarcov tiež ukázala, že americká vláda má dohody o financovaní s rôznymi mimovládnymi organizáciami, ktoré sľubujú podnecovať Keňanov hlasovať za navrhovanú ústavu. Prinajmenšom päť mimovládnych organizácií súhlasilo s registráciou 20 tisíc voličov osve, čo je spolu spolu 100 tisíc voličov, hlasujúcich za „Áno“ v blížiacom sa referende. Jedna skupina prijala peňažný grant na zabezpečenie podpory keňskej elity.

Iná správa ukázala, že financie na aktivity súvisiace s ústavou od USAID dostali aj pro-potratové skupiny, zamerané na zrušenie keňských pro-life zákonov. K takýmto skupinám patrí napr. Keňská Federácia ženských právnikov (FIDA-Kenya), Výbor expertov pre revíziu ústavy v Keni, Africká služba pre ženy a deti a Rozvoj Alternatív (DAI).

Posledne spomínaný DAI prijal 3 milióny USD ako primárny príjemca grantu. V roku 2000 radil USAID, aby podporovala miestne skupiny, ktoré lobujú za legalizáciu potratov v Keni.

Podľa Smitha sa k situácii vyjadrila aj hovorkyňa veľvyslanectva USA v Nairobi. Pre tlačovú agentúru AP povedala, že deväť grantov bolo pozastavených, alebo ich práca ukončená. Pravdepodobne kvôli problémom, ktoré vyvolali pro-life medzinárodné skupiny. Veľvyslanectvo ale odmieta obvinenia, že bolo do nelegálnej kampane v Keni zapojené.

Kongresmani povedali, že budú tlačiť na generálneho inšpektora USAID, aby peniaze daňových poplatníkov vrátili. Tiež budú požadovať odpoveď na to, kto vo vláde USA je zodpovedný za údajné porušenie zákona.

Smith tiež povedal, že spomínaných deväť grantov mohlo byť „len špičkou ľadovca.“ On a jeho kolegovia tlačia generálneho inšpektora, aby zistil, „či sa aj iní príjemcovia grantov nelegálne nezapájali do kampane za „Áno“ na náklady amerických daňových poplatníkov.“

Peter J. Smith

DISKUSIA k článku