Delegát OSN: Náboženství je největší problém pre zavedenie sexualnej výchovy

3,643
Kultúra smrti

Včerejší Valné shromáždění OSN mj. projednávalo návrh bývalého zvláštního zpravodaje pro oblast vzdělávání Vernora Munoze, který přináší radikální požadavek zavedení povinné sexuální výchovy ve všech státech, které jsou součástí OSN.

Valné shromáždění návrh projednávalo v pondělí 25. října. Ze zápisu vystoupení delegátů v OSN plyne, že nad návrhem proběhla poměrně bouřlivá diskuse. Z nemalé části zazněly odmítavé postoje, a to zejména ze stran zástupců skupin afrických států. Předložení požadavku zavést povinnost "nadnárodní" a "celosvětové" povinné sexuální institucionální výchovy pro děti už od 5ti let označily i další státy za hrubé porušení důvěry mandanta a za překročení jeho pravomocí. Zástupce Spojených států řekl, že neexistuje žádné "lidské právo na sexuání výchovu" a nelze jej zavádět. Návrh obhajovali zástupci zemí Evropské unie, Kanady ad.

Studie, která se stala podkladem pro návrh zavést povinnou sexuální výchovu ve všech zemích OSN, mj. uvádí, že „radost a potěšení ze sexu by měly být hlavním cílem všeobecné sexuální výchovy". Cílem zavedení sexuální výchovy, státem vykonávané a garantové, je "zrušení pocitu viny, který erotiku omezuje pouze na rozmnožovací funkci“. Ohledně HIV studie prohlašuje, že „omezení sexuální výchovy pouze na téma pohlavních chorob… může vytvářet chybnou asociaci mezi sexualitou a chorobou, což je škodlivé stejně jako asociace s hříchem“. Studie dále tvrdí, že „právo“ může být naplňováno pouze tehdy, když děti ".

Vernor Munoz svůj podnět přinesl na jednání až v závěru svého působení ve funkci v radě pro vzdělávání OSN. Jeho nástupce v pozici zvláštního zpravodaje pro právo na vzdělání, pan Kishore Singh z Indie, jeho návrh podpořil.

Munozovy priority jsou jasně čitelné. V rozhovoru pro Radio Nederland např. uvedl, že jedním z velkých problémů ve vzdělávání je nedostatek boje proti "patriarchální kultuře", a že "náboženství je největší problém, přítomný ve všech našich kulturách."

DISKUSIA k článku